Železničná doprava

ŽSR chce rokovať o cene elektriny

ŽSR chce rokovať o cene elektriny. Železniční nákladní dopravcovia odmietajú rast ceny elektriny, ŽSR chce rokovať. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) listom navrhli nákladným železničným dopravcom zvýšenie ceny elektrickej energie o takmer 100 %.

Tvrdí to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktorá tento návrh odmieta. ŽSR uviedli, že ide o výzvu na rokovania o vzniknutej situácii, nie o zvyšovanie cien pre dopravcov.
Zvýšenie ceny elektriny by podľa nákladných železničných dopravcov znamenalo výrazné zníženie konkurencieschopnosti železničnej dopravy voči cestnej, ale aj voči dopravcom zo zahraničia.

„Návrh, ktorý sme dostali iba v písomnej podobe, odmietame aj preto, že na zvýšení ceny elektrickej energie od dodávateľov smerom k ŽSR nemáme žiadny podiel. Preto nerozumieme, prečo by sme mali znášať tieto neočakávané výdavky,“ podotkol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka. Dopravcovia žiadajú, aby zostala v platnosti súčasná zmluva o dodávke elektrickej energie, ktorú podpísali so ŽSR koncom minulého roka.

Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová priblížila, že listom informovali svojich partnerov, že na základe výsledku priameho rokovacieho konania uzatvorili tri nové zmluvy na obdobie troch kalendárnych mesiacov, teda na čas, ktorý je nevyhnutný na uskutočnenie nového verejného obstarávania na združenú dodávku elektriny v ďalšom období. Majú tak v prechodnom období troch mesiacov zabezpečenú dodávku elektriny.

ŽSR chce rokovať o cene elektriny

„ŽSR majú s dopravcami na rok 2022 uzatvorené zmluvy o združenej dodávke elektriny typ TNO pre príslušné napäťové úrovne. Z dôvodu vysokej volatility cien a nízkej likvidity na komoditných trhoch bolo v priebehu priamych rokovacích konaní možné nákup dodávky elektriny realizovať len na spotovom trhu, tzn. nákup elektriny na každú hodinu dňa (1 až 24) v trhových cenách plus poplatok dodávateľa za nákup energie formou SPOT,“ skonštatovala Feik Achbergerová.

Na základe toho a vzhľadom na to, že ŽSR podľa jej slov nedisponujú finančnými prostriedkami na krytie zvýšených nákladov spojených s nákupom elektriny, ŽSR listom dopravcov požiadali o uzavretie dohody o úprave zmlúv o združenej dodávke elektriny typ TNO na rok 2022. „List bol adresovaný všetkým dopravcom ako výzva na rokovania v súvislosti so vzniknutou situáciou. Nejde o zvyšovanie cien pre dopravcov,“ zdôraznila Feik Achbergerová. Ministerstvo dopravy intenzívne pomáha ŽSR pri rokovaniach o zvýšených cenách.

Nákladní železniční dopravcovia požadujú, aby zostala v platnosti súčasná zmluva o dodávke elektrickej energie, ktorú podpísali so ŽSR koncom minulého roka. Zároveň žiadajú, aby ŽSR hľadali iné riešenie spoločne s ministerstvom dopravy. „Využiť možno napríklad prostriedky z Environmentálneho fondu. Od roku 2011 doňho všetci dopravcovia prispeli sumou viac ako 100 miliónov eur,“ navrhol prezident AROS Ján Biznár.

Aj naďalej zároveň chcú najmä komplexné riešenie súčasnej kritickej situácie. Žiadajú ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby začal riešiť systematicky problémy nákladných železničných dopravcov. „Je nevyhnutné mať jasnú dopravnú politiku štátu, ktorú by mala spracovať skupina zložená z odborníkov. Som presvedčený, že aj to je cesta, ako sa vyhnúť takýmto nepríjemným ‚prekvapeniam‘. Keďže môžu byť pre niektorých dopravcov až likvidačné,“ dodal Biznár.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button