Letecká doprava

Vláda bude rokovať o stavbe hangáru v Prešove

Vláda bude rokovať o stavbe hangáru v Prešove. V areáli 51. krídla Prešov Ozbrojených síl SR majú postaviť hangár na uskladnenie šiestich kusov vrtuľníkov UH-60 Black Hawk.

Predpokladané realizačné náklady vyčíslili na 4,9 milióna eur. Vláda má počas stredajšieho zasadnutia rokovať o odsúhlasení začatia obstarávania stavby. Kabinet sa má zaoberať aj zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitolách Ministerstva financií SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Kapacita existujúcich hangárov v areáli 51. krídla Prešov je v súčasnosti nepostačujúca. Dôvodom realizácie investičnej akcie je potreba zabezpečenia krytého uskladnenia a údržby leteckej techniky,“ zdôvodnilo zámer ministerstvo obrany. Predpokladaný termín začatia výstavby je v priebehu roku 2023.
Vláda bude schvaľovať i zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva financií SR v celkovej sume 9,57 milióna eur.

„Ide o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z roku 2018 v sume 334 904,72 eura, z roku 2019 v sume 443 532,28 eura, z roku 2020 v sume 8 528 655,27 eura a z roku 2021 v sume 265 344,00 eura,“ spresnil rezort financií v predkladacej správe k materiálu.

Vláda bude rokovať o stavbe hangáru v Prešove

Rezort diplomacie presunie vyše 3,1 milióna eur pôvodne vyčlenených na investičné projekty na úhradu nájmu objektov a budov v zahraničí a na zvýšené výdavky na prevádzku slovenských zastupiteľských úradov. I touto zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov sa bude zaoberať vláda.

Na rokovanie vlády je predložený aj návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024. Z neho vyplýva, že na optimálnu štruktúru skladby pohotovostných zásob štátnych hmotných rezerv bude potrebné doplniť desiatky položiek vrátane potravinových balíčkov, hygienických potrieb, postelí či dojčenských fliaš. Niektoré položky napríklad zo skupiny zdravotníckych pomôcok, naopak, vykazujú vyššie počty, ako je potrebné.

Slovensko sa má stať plnohodnotným členom Medzinárodnej nadácie EÚ – Latinská Amerika a Karibik (EÚ-LAK). Po ukončení ratifikačného procesu má prispievať na jej fungovanie dobrovoľným finančným príspevkom vo výške 10 000 eur. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ-LAK. Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov sa má zmeniť na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov. Transformáciou spolu s novým štatútom výboru sa bude zaoberať vládny kabinet.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button