Železničná doprava

V Trebišove začína výstavba terminálu osobnej prepravy

Dnes bola v Trebišove podpísaná zmluva na výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP), ktorý prinesie výraznú modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Projekt v hodnote viac ako desať miliónov eur zlepší kvalitu cestovania, umožní cestujúcim rýchly a bezpečný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy.

Zmluvu na výstavbu TIOP Trebišov dnes za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) Jaroslava Kmeťa a primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára podpísal generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)  Miloslav Havrila spolu so zástupcami Zhotoviteľa spoločnosti Chemkostav a.s. Michalovce. Zhotoviteľ sa zaviazal stavbu odovzdať do 24 mesiacov od odovzdania staveniska.

„Dobré správy vždy potešia a dnešný deň je veľmi dôležitý práve pre východné Slovensko, ktoré potrebuje investície ako soľ. Terminál integrovanej osobnej prepravy bude súčasťou integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji a napomôže rozvoju a modernizácii verejnej dopravy nielen v meste, ale v celom regióne. Trebišovčania budú môcť presadnúť pohodlne z auta na vlak alebo z autobusu na vlak, tak sa posilní význam verejnej dopravy a na cestách bude zas o niečo menej áut. A to je aj cieľ,“ uviedol štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.

Výstavba terminálu ráta s osvetleným parkoviskom pre osobné automobily aj zastrešenými úložiskami pre bicykle v  dosahu kamerového systému. „TIOP Trebišov bude slúžiť ako prestupné miesto medzi rôznymi druhmi dopravy s cieľom presmerovať cestujúcich z iných dopravných módov na železničnú dopravu. Autobusy, osobné automobily a bicykle dopravia cestujúcich do terminálu, odkiaľ budú pokračovať železničnou dopravou. Kapacita terminálu počíta s kapacitou odbavenia 400 – 1 000 cestujúcich za hodinu vlakom. Pri diaľkovej, prímestskej a mestskej autobusovej doprave takmer 1500 cestujúcich za deň. Dúfam, že tak významne pomôžeme v meste Trebišov s presunom ľudí z áut na železnicu,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Výstavba terminálu v hodnote 10 492 091,57 prinesie rekonštrukciu, úpravu a stavebno-technickú prestavbu časti súčasnej železničnej a autobusovej stanice. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie podchodu a dopravného prepojenia vrátane ulíc Tabaková a Štúrova. Projekt je financovaný z  Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra prioritná os 5.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button