Železničná doprava

Siemens Mobility Slovensko zaznamenala silný obchodný rast

Siemens Mobility Slovensko zaznamenala silný obchodný rast. Siemens Mobility je lídrom v rámci modernizácie železničnej infraštruktúry a parku koľajových vozidiel. Vďaka kvalite poskytovaných služieb sa podarilo uspieť aj na trhoch v Českej a Slovenskej republike.

Bezpečný, spoľahlivý a efektívny železničný systém je nevyhnutný pre udržateľnú dopravu budúcnosti. Ak sa podarí presunúť nákladnú a osobnú dopravu na železnice, ktoré sú obzvlášť prospešné pre životné prostredie, možno bojovať proti klimatickým zmenám a zmierniť ich. Preto mnohé európske krajiny investujú do modernizácie svojej železničnej infraštruktúry a tiež obnovy vozového parku.

Inžinierske centrum

Digitálne riešenia vyvinuté a implementované Inžinierskym centrom Siemens Mobility v Žiline sú kľúčom k rýchlym a komplexným modernizačným opatreniam. Žilinské Inžinierske centrum sa podieľalo na modernizačných prácach mnohých Slovenských projektov a medzinárodných projektov v krajinách ako Rakúsko, Švajčiarsko, Saudská Arábia či Buenos Aires. Centrum zaznamenalo v posledných rokoch rýchly rast a v súčasnosti zamestnáva viac ako 650 zamestnancov. To však ešte nie je finálne číslo, aj tento rok plánuje rozšíriť svoje tímy o 80 nových zamestnancov.

Tento rast je v súlade s nedávnou akvizíciou spoločnosti HMH s.r.o., slovenského výrobcu vlakových riadiacich a monitorovacích systémov. Siemens Mobility týmito krokmi posilní svoju silu v oblasti ekonomiky a technológií na Slovensku, ktorú tvoria tímy v Žiline a Bratislave.

Bezpečný a plynulý pohyb vlakov v rôznych krajinách a interoperabilita sú hlavné ciele, ktoré možno dosiahnuť zavedením jednotného európskeho zabezpečovacieho systému riadenia vlakov (ETCS).

Siemens Mobility Slovensko zaznamenala silný obchodný rast.

Európsky zabezpečovací systém riadenia vlakov

Významnou kompetenciou Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline je práve oblasť európskeho zabezpečovacieho systému riadenia vlakov ETCS. Už od roku 2011 sa jeho zamestnanci aktívne podieľajú na projektoch zameraných na integráciu palubného zabezpečovacieho systému, skrátene OBU ETCS, spoločnosti Siemens Mobility. Postupne sa vybudovalo oddelenie, ktoré poskytuje komplexné projektové výkony na vysokej profesionálnej úrovni. Zamestnanci ECZ (Engineering Center Žilina) pôsobia na pozíciách systémového inžinieringu, implementácie hardwarovej a softwarovej časti systému ETCS OBU. Veľký podiel práce vykonávajú testeri, validátori a RAMS inžinieri.

Dlhoročná kvalitná práca a dosiahnuté úspechy viedli k rozhodnutiu nemeckého vedenia spoločnosti Siemens Mobility preniesť zodpovednosť za ETCS OBU projekty na Slovensku, v Česku či Maďarsku priamo na regionálnu úroveň. Spoločnosť Siemens Mobility Slovensko získala mandát a zodpovednosť za priame vedenie projektov ETCS OBU. V súčasnosti sú tieto projekty zastrešované priamo zo Slovenska.

„OBU tím v Inžinierskom centre v Žiline sa v priebehu rokov rozrástol nielen v kompetenciách, ale aj v počte. V súčasnosti počet členov tímu prekročil 70 kolegov. Členovia tímu nadobudli skúsenosti v komplexných on-board unit projektoch ETCS a spolu s medzinárodnými projektovými tímami sa postarali o to, aby boli splnené bezpečnostné štandardy a aby sme doručili to, čo sme našim zákazníkom sľúbili. Najmä pre východoeurópsky trh je slovenský OBU tím zapojený do mnohých projektov, kde je výhodou lokálny jazyk,“  hovorí Rastislav Kušpál, vedúci Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline. 

Úspešné projekty

K prvým úspešným projektom, na ktorých sa podieľali zamestnanci Inžinierskeho centra patrila dodávka celkovo 323 palubných jednotiek do 234 vozidiel prevádzkovaných Švajčiarskymi federálnymi železnicami (SBB) či dodávka palubných jednotiek do elektrických rušňov Vectron pre národného operátora železničnej dopravy vo Fínsku (spoločnosť VR-Group).

Za kvalitou úspechu stojí tímová súdržnosť a vynikajúca spolupráca ľudí. Siemens Mobility je lídrom v rámci modernizácie železničnej infraštruktúry a parku koľajových vozidiel.

„Vstúpiť do ONE OBU tímu v roku 2020 bolo ako vstúpiť do miestnosti plnej múdrych a inteligentných ľudí. Prechádzate, počúvate, rozprávate sa a s každým rozhovorom a diskutovanou témou cítite väčšiu angažovanosť. Všetci jednotlivci a tímy sú zapálení, túžia po úspechu a sú vysoko oceňovaní našimi zákazníkmi. Na Slovensku a vo svete je ONE OBU tím živým príkladom dobre organizovanej spolupráce medzi inžiniermi, podpornými rolami a manažmentom,” povedal Andrej Kutlík, manažér projektov ETCS OBU Slovensko.

Úspech spoločnosti Siemens Mobility

Vďaka komplexnosti a kvalite služieb poskytovaných v rámci medzinárodných projektov Inžinierske centrum významne prispelo k úspechu spoločnosti Siemens Mobility na českom a slovenskom trhu. Napríklad v rámci spolupráce so ŽOS Vrútky sa členovia žilinského tímu OBU podieľali na projektovej príprave a následnej implementácii OBU ETCS na elektrických rušňoch radu ČD Cargo 130. Po úspešnom odskúšaní inštalácie prototypu sa plánuje inštalácia OBU jednotky na ďalších 38 rušňov tohto radu s možnosťou dodávky na ďalšie 2 rušne. Inštalácia palubnej jednotky ETCS na elektrické rušne radu 361 Železničnej spoločnosti Slovensko je v štádiu projektovej prípravy, kde je v súčasnosti objednaná dodávka palubných jednotiek na 9 rušňov a opcia na ďalších 12 rušňov.

„Vybudovanie silného a výkonného tímu je jedným z najdôležitejších aspektov obchodného rastu. Existuje mnoho spôsobov, ako vybudovať takýto tím, ale jednou z najdôležitejších vecí je zabezpečiť, aby boli všetci na rovnakej vlne, pochopili svoju úlohu a prispeli k úspechu. Som hrdý na to, ako sa tím ONE OBU v Žiline za posledné roky vypracoval na tím, ktorý je schopný plniť vyspelé očakávania zákazníkov. To je dôvodom, na základe ktorého vznikla samostatná regionálna jednotka ETCS na Slovensku,“ povedal Jens Nordman, vedúci oddelenia Train Control v Berlíne spoločnosti Siemens Mobility.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS Siemens Mobility Slovensko

Prečítajte si aj

Back to top button