Letecká doprava

Ministerstvo dopravy by mohlo poskytnúť príspevok na leteckú dostupnosť aj v roku 2022

Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorú v stredu schválila vláda, má predstavovať právny základ pre túto možnosť. Kabinet navrhuje, aby Národná rada (NR) SR novelu zákona prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort dopravy v dôvodovej správe priblížil, že 18. novembra 2021 Európska komisia (EK) prijala zmenu tzv. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Tým sa predĺžila možnosť poskytovať štátnu pomoc z 31. decembra 2021 do 30. júna 2022.

„Navrhovaná právna úprava umožní ministerstvu poskytnúť príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti aj v roku 2022 s možnosťou špecifikovať oprávnené obdobie v schéme štátnej pomoci. Navrhovaná právna úprava umožní v prípade schválenia ďalšej zmeny Dočasného rámca pružnejšie reagovať,“ skonštatovalo ministerstvo dopravy.

Poukázalo na to, že opatrenia prijaté SR vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 týkajúce sa napríklad zákazu vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území SR alebo prekračovania hranice SR, ako aj obmedzenia slobody pohybu a pobytu majú zásadný vplyv na fungovanie podnikov vrátane letiskových spoločností.

Prognózy týkajúce sa letovej prevádzky, ktorej najväčšiu časť tvorí obchodná letecká doprava, nie sú podľa rezortu dopravy pre oblasť civilného letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé. MDV dodalo, že kritický stav odvetvia cestovného ruchu má aj významné makroekonomické dosahy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button