Elektromobilita

Palivová kríza urýchľuje zelené riešenia

Palivová kríza urýchľuje zelené riešenia. V súčasnosti sa javia fosílne palivá ako problematické a neperspektívne.

Problémy Európy vyplývajúce z energetickej závislosti od Ruska urýchľujú prechod na elektrické a vodíkové pohony. Scania ponúka kompletné riešenie pre elektrifikáciu nákladnej dopravy. Plne elektrické batériové vozidlá (BEV), vozidlá s hybridným pohonom (HEV) aj plug-in hybridy (PHEV) značky Scania sú už dostupné pre prevádzkovateľov nákladnej dopravy.

Okrem inovatívnych technológií ponúka švédsky výrobca aj celý rad riešení a služieb pre úspešný prechod na elektromobilitu. Existuje niekoľko rôznych technológií, ktoré svetu umožnia zbaviť dopravný reťazec emisií CO2 a spoločnosti Scania pomôžu splniť jej vlastné, vedecky podložené klimatické ciele. Elektrifikácia však bude nepochybne hrať kľúčovú úlohu pri dosiahnutí dekarbonizácie dopravy, ako aj pri znížení závislosti Európy od ropy a plynu z Ruska.

Prvé elektrické batériové nákladné vozidlo predstavila spoločnosť Scania v roku 2020, k nemu sa postupne pridali aj vozidlá s hybridným pohonom. Všetky tieto vozidlá ponúkajú skvelé riešenia predovšetkým pre mestskú a prímestskú prepravu – napríklad pre maloobchodnú distribúciu. Mnohé veľké mestá po celom svete už signalizovali, že postupne vyradia zo svojich ulíc vozidlá s naftovým motorom. V súčasnosti existuje v 11 európskych krajinách 274 nízkoemisných zón, ktoré obmedzujú prístup znečisťujúcich vozidiel do svojich miest. Tieto obmedzenia budú narastať aj v ďalších rokoch.

Palivová kríza urýchľuje zelené riešenia

Trio „zelených“ riešení – BEV, HEV a PHEV

Nákladné elektrické batériové vozidlo (BEV) umožňuje 100 % bezemisnú prevádzku. To sa môže čoskoro ukázať ako výhodné nielen z dôvodu zónových obmedzení v mnohých mestách, ale aj preto, že kvôli snahe o zabezpečenie udržateľnej budúcnosti sa prevádzka bez emisií stále častejšie stáva podmienkou pre získanie nových zmlúv. A tichá preprava bez emisií vo vnútri miest nie je potrebná len pri doručovaní tovaru do predajní, ale dôležitá je aj pokiaľ ide o zvoz odpadu, stavbu nových budov a zabezpečenie nutnej infraštruktúry.

Elektromotor čisto elektrického vozidla má trvalý výkon 230 kW a špičkový výkon 295 kW. K dispozícii je s piatimi alebo deviatimi batériami a ponúka dojazd až 250 kilometrov. Vozidlá s hybridným pohonom kombinujú silné stránky elektrického pohonného reťazca aj tradičného pohonného reťazca so spaľovacím motorom.

Palivová kríza urýchľuje zelené riešenia

Hybridné elektrické vozidlá (HEV) sú k dispozícii buď ako ťahače, alebo ako podvozky pripravené na inštaláciu nadstavby. Energia získaná pri spomaľovaní a brzdení sa využíva na dobíjanie batérie s kapacitou 30 kWh, čo umožňuje až 15 kilometrov čisto elektrickej prevádzky. Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV) je možné nabíjať aj z externého zdroja, a to nielen medzi zmenami, ale aj počas nakládky a vykládky.
To znamená, že v mestskej alebo regionálnej distribučnej doprave môže vozidlo značnú časť prevádzkovej doby jazdiť iba na elektrinu. V spojení s prepojenými službami Scania je možné získať automatizované prepínanie medzi spaľovacím motorom a elektrickou prevádzkou na základe geografických zón a časových plánov. Vstavaná batéria má kapacitu 90 kWh, čo je energia dostatočná na 60 kilometrov jazdy na čisto elektrický pohon.

Hybrid pre novú generáciu

Nový hybridný hnací reťazec prináša výrazné vylepšenia z hľadiska jazdných vlastností aj celkovej všestrannosti. Ústredným prvkom modernizovaného hybridného reťazca je šesťstupňová bezspojková prevodovka s dvoma elektromotormi, ktorá zvyšuje elektrický výkon zo skorších 130 kW na 230 kW. Okrem vyššieho elektrického výkonu doplnili existujúci 9-litrový spaľovací motor DC09
(280 – 360 k) o voliteľný 7-litrový motor DCO7 (220 – 280 k), čo prináša ešte väčšiu flexibilitu.

Komplexné riešenie elektrifikácie nákladnej dopravy

Scania nedodáva iba vozidlá, pomáha svojim zákazníkom realizovať riešenia na kľúč. Poskytuje služby v oblasti poradenstva a budovania nabíjacej infraštruktúry. Pripraví tiež plán, kde a kedy je najvhodnejšie nabíjať, ako sa oplatí pripojiť k sieti, aký nabíjací hardvér je potrebný. A v neposlednom rade akú formu financovania by mal zákazník zvoliť. Postará sa tiež o inštaláciu a údržbu a vďaka inteligentnému nabíjaniu Scania má schopnosť dosiahnuť najvýhodnejšiu spotrebu energie pre zákazníka.

Inteligentné riadenie skrátka nabíja, keď je elektrina lacnejšia. Scania k svojim elektrickým vozidlám ponúka aj kompletný program opráv a údržby. Zahŕňa úplné pokrytie a servis pre vozidlo aj batériu, a to od dňa dodania až po vyradenie vozidla z prevádzky. Cieľom je zaistiť plynulú prevádzku a zodpovedať všetky otázky, ktoré eMobilita v nákladnej doprave prináša.

Zdroj
tranpsort.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button