Elektromobilita

Nabíjacie stanice na elektromobily v Partizánskom

Nabíjacie stanice na elektromobily v Partizánskom. Súkromný investor chce vo viacerých lokalitách Partizánskeho vybudovať nabíjacie stanice na elektromobily.

Samosprávu požiadal o predbežný súhlas, aby mohol žiadať povolenie od energetickej spoločnosti na napojenie sa na distribučnú sústavu. Spoločnosť so sídlom v Šali vytypovala na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc deväť lokalít v centre a v častiach Luhy I, Luhy II a Šípok. Žiadosťou sa zaoberali mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna. Pričom súhlasili, aby firma požiadala v mene mesta o napojenie sa do distribučnej sústavy. Súhlas so zámerom neznamená, že šalianska spoločnosť nabíjacie stanice vybuduje, upozornila prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.

„Mesto oslovilo počas posledného roka viacero spoločností, ktoré majú záujem budovať stanice na nabíjanie elektromobilov. Väčšina má záujem vybudovať ich v centre. Keďže ich stratégiou je, aby sa vozidlo rýchlo nabilo počas toho, ako ide občan na kávu alebo si nakúpiť,“ spomenula ďalej Jakubíková.
Šalianska spoločnosť podľa nej prišla so stratégiou výstavby siete staníc, ktorá by pokrývala mesto celoplošne, a predovšetkým bytové domy.

Nabíjacie stanice na elektromobily v Partizánskom

Budovať ich chce tam, kde majú blízko k trafostanici Západoslovenskej distribučnej. „Požiadala nás teda o súhlas, či sa v našom mene môže opýtať distribučnej spoločnosti, či sú stanice v daných lokalitách vybudovateľné. Neznamená to však, že táto spoločnosť ide stanice budovať. Keďže mesto musí dodržovať isté spôsoby, ako nakladať so svojím majetkom,“ priblížila prednostka.

Pripomenula, že jedným zo spôsobov je prenájom pozemkov, o ktorom musí rozhodovať zastupiteľstvo. „Štandardom v našom meste je, že tieto pozemky by boli predmetom obchodnej verejnej súťaže, kde by sa stanovili kritériá, na základe ktorých by sme vybrali konkrétneho dodávateľa,“ vysvetlila. Súhlas so žiadosťou tak podľa prednostky nie je súhlasom pre konkrétnu spoločnosť. Použiť ho budú môcť ostatné firmy, ktoré by vyhrali súťaž na prenájom pozemkov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button