Cestná doprava

Žilina vyhlásila verejné obstarávanie na trolejové dráhy a depo

Mesto Žilina urobilo prvé kroky k modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby údržbovej základne – trolejbusového depa. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka v pondelok (20. 7.) vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v predpokladanej hodnote viac ako 2,4 milióna eur bez DPH a depa v predpokladanej hodnote viac ako 1,2 milióna eur bez DPH.
      
Predmetom investičného projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ bude modernizácia infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy. „Súčasťou rekonštrukčných prác bude trakčné vedenie, výstavba nových trolejbusových tratí, kompletná modernizácia trakčného systému, diaľkového ovládania, obratísk a trakčných meniarní s kompletným napájacím systémom. Štúdia realizovateľnosti ráta s investičnými nákladmi na stavbu približne 40 miliónov eur bez DPH,“ uviedol Miškovčík.

Depo dopravného podniku v Žiline sa bude modernizovať (FOTO: TASR – Pavol Ďurčo)

Investičný projekt „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ má za cieľ vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy vozidiel dopravného podniku prostredníctvom modernizácie a dobudovania depa na Kvačalovej ulici. „Náklady na realizáciu prác v zmysle štúdie uskutočniteľnosti sa odhadujú na 16 miliónov eur bez DPH. V pláne je časť objektov súčasnej základne na opravy a údržbu rekonštruovať, časť prebudovať stavebne aj technologicky a vystavať nové objekty,“ dodal hovorca mesta.
      
„Som veľmi rád, že sme vo fáze obstarávania projektovej dokumentácie na dva projekty, ktoré sú veľkosťou nepochybne najväčšou investičnou akciou mesta za posledné obdobie. Pôjde o modernizáciu mestského majetku, aká sa v Žiline neuskutočnila za posledných 25 rokov. Jej výsledkom bude nielen modernizácia trolejových dráh a depa, ale aj zvýšenie celkového komfortu verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button