Cestná doprava

Združenia piatich krajín poslali výzvu do Bruselu

Združenia piatich krajín poslali výzvu do Bruselu. Vďaka iniciatíve združenia ČESMAD Slovakia podpísali najvýznamnejší a najväčší zástupcovia cestných dopravcov v regióne z Českej republiky, Litvy, Poľska a Maďarska 17. novembra vyhlásenie požadujúce okamžité prehodnotenie dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá umožňuje vykonávanie bilaterálnych prepráv bez akýchkoľvek povolení.

Vyhlásenie prezidentov združení ČESMAD Bohemia, LINAVA, MKFE, ZMPD a ČESMAD Slovakia je adresované predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen, komisárke pre dopravu Adine Văleanovej, komisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi a ministrom dopravy krajín signatárov vyhlásenia, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí Rady EÚ pre dopravu.

„Združenia podpísané pod vyhlásením zastupujú hlas viac ako 8 000 dopravných firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 150 000 pracovníkov. To ukazuje, akú podporu naše požiadavky majú a akú váhu majú profesionálne etablované združenia, keď sa spoja za spoločným cieľom. A je to pritom iba začiatok,“

vyjadril sa Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení, združenia sú si plne vedomé zložitej situácie ukrajinských občanov a firiem a podporujú všetku humanitárnu a inú odôvodnenú podporu EÚ Ukrajine. „Napriek tomu, ako spoločenstvo EÚ musíme byť zodpovední aj za vnútorný trh EÚ vrátane dopravného sektora. Praktické vykonávanie Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave ďaleko prekročilo svoje pôvodné zámery a v súčasnosti vážne poškodzuje trh EÚ a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy v EÚ,“ uvádza sa okrem iného v spoločnom vyhlásení.

Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia

Pozastavenie vydávania bilaterálnych povolení, ktoré vzišlo z dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou spôsobilo masívny nárast prepráv v rámci EÚ, ktoré narušili spravodlivú hospodársku súťaž v únii. „Žiadame a naliehame na všetkých kompetentných, aby bezodkladne zvážili ukončenie alebo signifikantné zmeny súčasnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a umožnili tak návrat k plneniu bilaterálnych dohôd jednotlivých krajín EÚ s Ukrajinou,“ požadujú dopravcovia vo vyhlásení.

Ako sa vyjadril Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia, združenia sú pripravené v krátkom čase diskutovať o akejkoľvek primeranej úprave systému riadenia kvót. „Nie sme však pripravení udržať dnešný stav do júna 2024, ako stanovuje súčasná dohoda,“ dodal Pavol Piešťanský.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Česmad

Prečítajte si aj

Back to top button