Cestná doprava

Autodoprava potrebuje posilniť konkurencieschopnosť

Autodoprava potrebuje posilniť konkurencieschopnosť. Aj počas pandémie sa ukázalo ako dôležitá je pre hospodársky chod krajiny autodoprava a stabilný tok tovarov. V súčasnosti sa spúšťa európske mýto EETS, čo prináša nielen lepšie podmienky pre cezhraničné prepravy, kde už vodiči nebudú potrebovať množstvo OBU jednotiek, ale aj finančné benefity pre štát, o ktoré by sa logicky mál štát s autodopravcami podeliť.

Tesne pred spustením európskeho mýta EETS vydalo najväčšie združenie medzinárodných autodopravcov na Slovensku stanovisko, v ktorom sa uvádza: Združenie ČESMAD Slovakia víta zavedenie EETS. Prejsť naň však neodporúča. Autodopravcovia sú odhodlaní s prechodom na mýtny systém počkať. Vládu žiadajú o splnenie sľubu alokovať zisk na podporu odvetvia.

Združenie ČESMAD Slovakia podporuje zavedenie systému výberu európskeho mýta, tzv. EETS, na Slovensku. „Zvýšená konkurencia medzi prevádzkovateľmi a nižšie náklady pre štát sú určite krok správnym smerom,“ konštatuje Pavol Piešťanský, prezident združenia.

Národná diaľničná spoločnosť od 15. marca do ostrej prevádzky spustila systémy ďalších štyroch partnerov, ktorí začnú poskytovať aj na Slovensku tzv. európske mýto. Dopravca teda nebude musieť mať v každej krajine inú mýtnu jednotku a vyúčtovanie mýta mu príde na jednej faktúre. Okrem tohto lepšieho komfortu však dopravca neušetrí na vybranom mýte ani cent, pretože sadzby mýta sú rovnaké pri národných, aj európskych poskytovateľoch. Zo zavedenia európskeho mýta benefituje finančne ako jediný práve štát, pričom ide o desiatky miliónov eur ročne, o ktoré je prevádzka EETS lacnejšia než prevádzka súčasného SkyTollu.

Pavol Piešťanský, prezident Česmad Slovakia

Autodoprava na Slovensku potrebuje posilniť konkurencieschopnosť

„Je fér, aby sa štát s dopravcami o túto úsporu podelil. Toto sme mali dohodnuté s viacerými predchádzajúcimi ministrami dopravy, ale dodnes sa to neudialo. Štát by mal získanú úsporu reflektovať napríklad v nižšej dani z motorových vozidiel. Na ťahu je teda v tejto chvíli štát a my vyzývame dopravcov, aby do systému EETS ešte neprechádzali, kým sa uvedené prísľuby nestanú realitou,“ uzatvára Pavol Piešťanský.

Je začiatok apríla a o informácie o ďalšom postupe ČESMAD Slovakia sme požiadali prezidenta Pavla Piešťanského. O znížení spotrebnej dane na palív a dane z motorových vozidiel sa hovorí už niekoľko rokov a ČESMAD Slovakia vedie intenzívne rokovania s ministerstvom dopravy SR s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov, ktorí v súčasných podmienkach ťahajú konkurenčne oproti okolitým krajinám za kratší koniec.

ČESMAD Slovakia a minister dopravy SR vedú intezívne rokovania

Keď porovnáte naše podmienky s českými, poľskými či maďarskými (možno aj rumunskými a bulharskými), kde sa v súčasnosti konkurenčne nachádza slovenská medzinárodná autodoprava?
Slovenskí dopravcovia majú stále kvalitu a znalosti, ako robiť toto náročné remeslo, aj keď sa im pracuje stále ťažšie. Strácame niektoré trhy, asi najviac smerom na východ – Rusko a krajiny bývalého ZSSR. Slovensko nemá tento rok dohodnuté bilaterálne povolenia s Ruskom, pričom napríklad Nemecko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko takéto dohody a povolenia majú.

Aj keď to nie je veľa firiem, aj za nimi sú ľudia a živobytie. V rámci medzinárodnej konkurencie má Slovensko rezervy v kontrolách dodržiavania pravidiel podnikania v cestnej doprave, aj preto združenie tlačilo a iniciovalo viac kontrol zahraničných dopravcov, keďže naši dopravcovia sú viac a ľahšie kontrolovateľní, najmä priamo vo firmách. V súčasnosti považujeme za veľký problém zmluvu EÚ s Ukrajinou, ktorá dovoľuje ukrajinským dopravcom vykonávať bilaterálne prepravy z/do EÚ bez povoleniek. Tú konkurenciu vidíme vo veľkej miere práve tu.

Čo je v súčasnosti z pohľadu autodopravcov najväčším bremenom/rozdielom oproti zahraničnej konkurencii? Aké sú priority ČESMAD Slovakia?
Pri rokovaniach so štátom riešime päť hlavných okruhov. Máme záujem, aby dopravcovia zostali na Slovensku a podnikali tu. Nie je všetko len o mýte a EETS. Ide najmä o opatrenia, ktoré súvisia so zavedením tzv. Balíka mobility a ktorými sa dosiahne, že vodič bude mať viac „v čistom“. Chceme, aby sa nezdaňovalo napríklad vreckové.

Aby sa časť diét, ktoré vodičom vyplácame, mohla považovať za súčasť mzdy, aby náš vodič nebol drahší ako vodič v Nemecku. Tak budeme aj konkurencieschopnejší. Opatrením zvýšenia konkurencieschopnosti je aj zavedenie vratky spotrebnej dane z nafty. Máme v palive biozložku, ktorá tvorí viac ako 7 %, a je rovnako zdanená. Ak by sa zdaňovala menej, mohlo by to znížiť dopravcom cenu nafty. Opäť by si najviac polepšili vnútroštátni dopravcovia, popri tých, čo robia MKD.

Aké zmeny v súvislosti so zavedením EETS ČESMAD Slovakia očakávate od ministerstva dopravy, aby sa zlepšilo konkurenčné prostredie pre našich autodopravcov v medzinárodnej konkurencii?Cestní dopravcovia zaplatia milióny eur za používanie spoplatnených ciest, preto logicky očakávame, že sa to prejaví v komforte ich používania, že budeme mať kvalitné cesty. V druhom a nie poslednom rade, že na tých, ktorí najazdia najviac kilometrov, najmä na vnútroštátnu dopravu, sa bude prihliadať vo forme zliav z počtu kilometrov alebo kompenzácií v iných oblastiach, pretože sadzba mýta nemôže byť iná pre domácich a iná pre zahraničných dopravcov.

Od ministerstva dopravy očakávame, že vytvorí systém, ktorý bude z pohľadu nákladov, čo najefektívnejší, že nebude nezmyselne rozširovať spoplatnenú sieť na intravilány a cesty II. či III. triedy. A že bude podporovať dopravcov pri ich požiadavkách voči iným rezortom – ako sú ministerstvo financií či ministerstvo práce.

Zdroj
Česmad Slovakia
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button