Cestná doprava

Výnimky na dojazd na 1. a 8. mája

Prezídium Policajného zboru SR udelilo pre vozidlá nad 7,5 t a vozidlá nad 3,5 t s prípojným vozidlom výnimku zo zákazu jazdy na dojazd na 1. a 8. mája 2021. Výnimku zo zákazu majú vozidlá, ktoré prichádzajú do SR zo susedných štátov a ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území SR.

Prečítajte si aj

Back to top button