Cestná doprava

Španielski dopravcovia dosiahli významnú dohodu s vládou

Významný úspech dosiahli cestní dopravcovia v Španielsku. Po dlhých a náročných vyjednávaniach sa napokon dohodli s vládou, ktorá prisľúbila splnenie viacerých ich požiadaviek. Podľa španielskeho združenia cestných dopravcov FENADISMER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) sa po 11 hodinách rokovaní dohodli na schválení 20 opatrení. Okrem významnej pomoci cestným dopravcom znamenala táto dohoda aj zrušenie masívneho štrajku, ktorý sa mal konať tesne pred Vianocami.

Hrozba štrajku cestných dopravcov len niekoľko dní pred Vianocami, ktoré sú tradične pre cestnú nákladnú dopravu najrušnejším obdobím v roku, visela nad krajinou už dlhšie. Dopravcovia rokovali s vládou do posledných hodín pred štrajkom a výsledkom je dohoda, od ktorej si mnohí sľubujú zásadné zlepšenie podmienok pre kamionistov a dopravné firmy v Španielsku.

Zákaz nútenia šoférov nakladať a vykladať

Jedným z opatrení, ktoré cestní dopravcovia žiadali zaviesť, je zákaz nútenia vodičov vykonávať nakládku alebo vykládku. Podobné opatrenie v septembri zaviedlo susedné Portugalsko. Podobne ako tam, aj v španielskom návrhu sú uvedené výnimky, na ktoré sa tento zákaz vzťahovať nebude. Pri tých ale bude nutné zaplatiť špeciálny poplatok, ktorý bude musieť byť uvedený aj na faktúre. Vláda takisto zriadi inštitúciu, ktorá bude dodržiavanie tohto nariadenia kontrolovať. Platiť začne po prechodnom 6-mesačnom období, počas ktorého majú subjekty priestor prijať a vyškoliť zamestnancov, ktorí budú nakládky a vykládky kamiónov zabezpečovať.

Dopravné sadzby viazané na ceny nafty

Ďalším opatrením je naviazanie sadzieb za dopravu na ceny nafty. Vzťahovať sa má nielen na nové ale aj pokračujúce zmluvy a to tak písomné ako aj dohodnuté ústne. Faktúra bude musieť obsahovať podrobný rozpis toho, aký vplyv mala cena paliva na výslednú cenu dopravy. Podrobné zmeny, ktoré toto opatrenie prinesie, popisuje FENADISMER na svojej webovej stránke.

Ministerstvo dopravy sa takisto zaviazalo, že tak ako v roku 2020 aj naďalej nebude zavádzať žiadne dane ani mýtne poplatky bez toho, aby sa najskôr dohodlo so združeniami cestných dopravcov. Prísnejšie budú aj kontroly zahraničných dopravných spoločností. Európske nariadenie o vysielaní vodičov sa stane súčasťou španielskej legislatívy, aby sa umožnila efektívnejšia kontrola férových podmienok a sťažilo sa podnikanie spoločností, ktoré v Španielsku operujú iba ako schránkové firmy.

Legislatívou sa majú upraviť aj maximálne čakacie doby v distribučnčných centrách a to na jednu hodinu. Po jej uplynutí bude mať dopravca možnosť žiadať kompenzáciu. Navyše, vyšetriť a analyzovať chce vláda aj súčasné zdržania, aby zistila príčiny, ktoré ich spôsobujú.

Financie na nové parkoviská aj digitalizáciu

Ďalším zásadným krokom je prísľub výstavby nových parkovacích miest pre nákladné vozidlá, na ktorú vláda vyčlení 20 mil. eur. Zrekonštruované majú byť aj súčasné parkovacie miesta, na ktorých sa má výrazne zvýšiť bezpečnosť. Ďalších 140 mil. eur bolo vyčlenených na digitalizáciu dopravných spoločností a digitálny tréning profesionálov z tohto odvetvia. Ministerstvo práce tiež zrealizuje štúdiu súčasného poistenia, ktoré dopravné spoločnosti platia za profesionálny vodičov. V uplynulých rokoch poklesol počet dopravných nehôd, preto by podľa dopravcov mali byť aj poistné platby nižšie.

V spolupráci
transport.sk
Editor
FENADISMER

Prečítajte si aj

Back to top button