Cestná doprava

Volvo Group a Daimler Truck AG spoja sily pri vývoji palivových článkov pre nákladné vozidlá

Vízia trvalo udržateľnej dopravy a uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050 spojila dvoch popredných výrobcov úžitkových vozidiel. Volvo Group a Daimler Truck AG podpísali nezáväznú dohodu o vytvorení spoločného joint-venture podniku.

Ich cieľom je vyvinúť, vyrobiť a komerčne uplatniť systémy palivových článkov pre ťažkú nákladnú dopravu a využitie v ďalších oblastiach. Daimler presunie všetky svoje aktivity v tejto oblasti do nového joint-venture podniku. Volvo Group získa 50 % spoločného podniku v hodnote približne 0,6 miliardy; ktorú plánuje zaplatiť v hotovosti a nebude ju financovať pôžičkou.

„Transport a logistika udržujú svet v pohybe a potreba prepravy tovarov bude naďalej rásť. Skutočne CO2 neutrálny transport môže byť dosiahnutý pomocou elektrického pohonu z elektrickej energie, ktorá pochádza buď z batérií alebo z premeny natankovaného vodíka na elektrickú energiu. Aby nákladné vozidlá mohli prevážať ťažký náklad na dlhé vzdialenosti, budú palivové články hrať dôležitú úlohu a spolu s nimi aj technológia, ktorú vyvinul Daimler s použitím poznatkov a expertízy o palivových článkoch, ktoré za posledné dve dekády dosiahla značka Mercedes-Benz. Spoločná iniciatíva s Volvo Group je míľnikom v ceste za tým, aby sme nákladné vozidlá a autobusy poháňané palivovými článkami priniesli na naše cesty,“ povedal Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG a člén správnej rady spoločnosti Daimler AG.

Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG a člén správnej rady spoločnosti Daimler AG (vľavo) a Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group (vpravo).

„Elektrifikácia cestnej nákladnej dopravy je kľúčovým elementom v dosiahnutí tzv. Zelenej dohody – uhlíkovo neutrálnej Európy a napokon uhlíkovo neutrálneho sveta. Použitie vodíka ako nositeľa zelenej elektrickej energie pre pohon nákladných vozidiel v diaľkovej preprave je jednou z dôležitých častí tejto skladačky a dopĺňa elektricky poháňané vozidlá s batériou a obnoviteľné palivá. Spojením expertízy a skúseností Volvo Group a Daimler sa urýchli vývoj a je to skvelá správa pre zákazníkov aj pre spoločnosť ako celok. Vytvorením tohto joint-venture sme jasne ukázali, že veríme vo využitie vodíkových palivových článkov v úžitkových vozidlách. Ale aby sa táto vízia stala realitou, ďalšie spoločnosti a inštitúcie musia podporiť a prispieť k tomuto vývoju, aby sme vybudovali potrebnú palivovú infraštruktúru,“ povedal Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group.

Volvo Group a Daimler Truck AG budú rovnocennými partnermi v joint-venture podniku, ktorý bude operovať ako nezávislá a autonómna entita. Volvo Group a Daimler AG zostanú konkurentami vo všetkých ostatných oblastiach podnikania. Spojenie síl zníži náklady oboch spoločností a urýchli uvedenie palivových článkov pre diaľkovú nákladnú dopravu na trh. V kontexte súčasného ekonomického poklesu je kooperácia pre dosiahnutie cieľov Zelenej dohody v prijateľnom časovom horizonte obzvlášť dôležitá.

Sharing the vision of sustainable transport and a carbon neutral Europe by 2050, Volvo Group and Daimler Truck AG are…

Uverejnil používateľ Volvo Group Pondelok 20. apríla 2020

Partneri chcú sériovú výrobu ťažkých nákladných vozidiel pre diaľkovú prepravu, poháňaných palivovými článkami, spustiť v druhej polovici tejto dekády. Aby sa umožnil vznik spoločného podniku, Daimler Trucks spojí všetky aktivity týkajúce sa palivových článkov v rámci celej svojej skupiny do novej divízie palivových článkov Daimler Truck. Súčasťou tohto zoskupenia činností je aj pridruženie činností spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom systémov palivových článkov a systémov pre skladovanie vodíka pre rôzne aplikácie vozidiel, do spoločnosti Daimler Truck AG.

Nový joint-venture podnik bude sídliť v meste Nabern v Nemecku, kde v súčasnosti sídli spoločnosť Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, výrobné závody nového joint-venture podniku budú v Nemecku a v Kanade. Podpísaný dokument je nezáväznou dohodou. Podpis finálnej dohody sa očakáva v treťom štvrťroku tohto roka a úplné dokončenie dohody do konca roka 2020. Všetky potenciálne transakcie podliehajú preskúmaniu a schváleniu príslušnými orgánmi hospodárskej súťaže.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button