Cestná doprava

Volvo Group a Daimler Truck AG spoja sily pri vývoji palivových článkov pre nákladné vozidlá

Vízia trvalo udržateľnej dopravy a uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050 spojila dvoch popredných výrobcov úžitkových vozidiel. Volvo Group a Daimler Truck AG podpísali nezáväznú dohodu o vytvorení spoločného joint-venture podniku.

Ich cieľom je vyvinúť, vyrobiť a komerčne uplatniť systémy palivových článkov pre ťažkú nákladnú dopravu a využitie v ďalších oblastiach. Daimler presunie všetky svoje aktivity v tejto oblasti do nového joint-venture podniku. Volvo Group získa 50 % spoločného podniku v hodnote približne 0,6 miliardy; ktorú plánuje zaplatiť v hotovosti a nebude ju financovať pôžičkou.

„Transport a logistika udržujú svet v pohybe a potreba prepravy tovarov bude naďalej rásť. Skutočne CO2 neutrálny transport môže byť dosiahnutý pomocou elektrického pohonu z elektrickej energie, ktorá pochádza buď z batérií alebo z premeny natankovaného vodíka na elektrickú energiu. Aby nákladné vozidlá mohli prevážať ťažký náklad na dlhé vzdialenosti, budú palivové články hrať dôležitú úlohu a spolu s nimi aj technológia, ktorú vyvinul Daimler s použitím poznatkov a expertízy o palivových článkoch, ktoré za posledné dve dekády dosiahla značka Mercedes-Benz. Spoločná iniciatíva s Volvo Group je míľnikom v ceste za tým, aby sme nákladné vozidlá a autobusy poháňané palivovými článkami priniesli na naše cesty,“ povedal Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG a člén správnej rady spoločnosti Daimler AG.

Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG a člén správnej rady spoločnosti Daimler AG (vľavo) a Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group (vpravo).

„Elektrifikácia cestnej nákladnej dopravy je kľúčovým elementom v dosiahnutí tzv. Zelenej dohody – uhlíkovo neutrálnej Európy a napokon uhlíkovo neutrálneho sveta. Použitie vodíka ako nositeľa zelenej elektrickej energie pre pohon nákladných vozidiel v diaľkovej preprave je jednou z dôležitých častí tejto skladačky a dopĺňa elektricky poháňané vozidlá s batériou a obnoviteľné palivá. Spojením expertízy a skúseností Volvo Group a Daimler sa urýchli vývoj a je to skvelá správa pre zákazníkov aj pre spoločnosť ako celok. Vytvorením tohto joint-venture sme jasne ukázali, že veríme vo využitie vodíkových palivových článkov v úžitkových vozidlách. Ale aby sa táto vízia stala realitou, ďalšie spoločnosti a inštitúcie musia podporiť a prispieť k tomuto vývoju, aby sme vybudovali potrebnú palivovú infraštruktúru,“ povedal Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group.

Volvo Group a Daimler Truck AG budú rovnocennými partnermi v joint-venture podniku, ktorý bude operovať ako nezávislá a autonómna entita. Volvo Group a Daimler AG zostanú konkurentami vo všetkých ostatných oblastiach podnikania. Spojenie síl zníži náklady oboch spoločností a urýchli uvedenie palivových článkov pre diaľkovú nákladnú dopravu na trh. V kontexte súčasného ekonomického poklesu je kooperácia pre dosiahnutie cieľov Zelenej dohody v prijateľnom časovom horizonte obzvlášť dôležitá.

Partneri chcú sériovú výrobu ťažkých nákladných vozidiel pre diaľkovú prepravu, poháňaných palivovými článkami, spustiť v druhej polovici tejto dekády. Aby sa umožnil vznik spoločného podniku, Daimler Trucks spojí všetky aktivity týkajúce sa palivových článkov v rámci celej svojej skupiny do novej divízie palivových článkov Daimler Truck. Súčasťou tohto zoskupenia činností je aj pridruženie činností spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom systémov palivových článkov a systémov pre skladovanie vodíka pre rôzne aplikácie vozidiel, do spoločnosti Daimler Truck AG.

Nový joint-venture podnik bude sídliť v meste Nabern v Nemecku, kde v súčasnosti sídli spoločnosť Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, výrobné závody nového joint-venture podniku budú v Nemecku a v Kanade. Podpísaný dokument je nezáväznou dohodou. Podpis finálnej dohody sa očakáva v treťom štvrťroku tohto roka a úplné dokončenie dohody do konca roka 2020. Všetky potenciálne transakcie podliehajú preskúmaniu a schváleniu príslušnými orgánmi hospodárskej súťaže.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button