Cestná doprava

V oblasti prepravy osôb je doprava stále pod tlakom krízy

Napriek tomu, že výkony v odvetví dopravy sa zotavujú z krízových mesiacov, v preprave osôb sú stále výrazné výpadky cestujúcich.

Hospodárskym výsledkom firiem však pomáha mierny pokles zamestnanosti a priemerných miezd. Oblasť nákladnej dopravy pritom zaznamenala rádovo menší pokles ako preprava cestujúcich, konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Preprava osôb podľa analytika zaznamenávala za predchádzajúce roky pomerne stabilné počty cestujúcich. „Výkony za celé roky sa pohybovali na úrovni 690 – 700 miliónov prepravených osôb, pričom výsledky za prvý polrok tvorili približne polovicu tejto hodnoty. V prvom polroku 2020 sme však v dôsledku koronakrízy zaznamenali pokles až o 100 miliónov cestujúcich oproti zvyčajným úrovniam z prechádzajúcich rokov,“ podotkol. Medziročne najväčší prepad bol pritom v apríli, oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bol pokles o 60 %. V máji bol prepad na úrovni 50 % a koniec polroka priniesol asi tretinový pokles počtu cestujúcich medziročne.

Dosah protipandemických opatrení na život obyvateľov a tým aj na odvetvie dopravy sa dá sledovať predovšetkým počas apríla a mája. Analytik poukázal na prerušené vyučovanie na školách, pozastavené vlaky zadarmo pre žiakov a študentov, zatvorené hotely či zavedenie práce z domu v mnohých firmách.

Horňák priblížil, že najvýraznejší prepad zaznamenala železničná doprava, kde v apríli tohto roka medziročne poklesol počet cestujúcich až o tri štvrtiny. Výrazne nižšie prepady zaznamenáva cestná doprava vrátane MHD, kde boli výkony v najhoršom období medziročne nižšie o 58 %. „V oboch oblastiach však zaznamenávame v závere polroka korekciu, aj keď je medziročný rozdiel stále výrazný. Dôležité je tiež dodať, že počty cestujúcich v cestnej doprave sú násobne vyššie než v železničnej doprave, a preto výsledok odvetvia najviac ovplyvňuje práve tento druh prepravy,“ zdôraznil.

Poznamenal, že napriek výrazným reštrikciám napríklad na hraničných priechodoch zaznamenala oblasť nákladnej dopravy rádovo menší pokles než preprava cestujúcich. Pokles výkonov tiež súvisí s obmedzením výroby firiem. Najvyšší výpadok bol podľa analytika evidovaný opäť v apríli, avšak v júni sa celkový výsledok zmiernil, ťahaný bol najmä zlepšením cestnej nákladnej dopravy.

Zároveň dodal, že v júni bol v oblasti dopravy zaznamenaný mierny pokles zamestnanosti o 0,9 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zamestnancov medziročne stratili skladové a pomocné činnosti v doprave, naopak, prírastok je pri poštových službách a službách kuriérov.

„Dôvodom je, že po zatvorení predajní sa kúpna sila presunula do online obchodov a práve poštové a kuriérske služby boli tie, ktoré z tejto situácie profitovali,“ ozrejmil Horňák, podľa ktorého s tým súvisí aj nárast priemernej mzdy v tejto oblasti takmer o 11 % medziročne v júni. Ostatné sledované oblasti dopravy zaznamenali pokles priemerných miezd, čo súvisí predovšetkým s nižším počtom odpracovaných hodín, nadčasov či čerpaním (pandemickej) PN.

Doprava teda podľa analytika stále zostáva pod tlakom krízy, aj keď sú činnosti, ktoré krízu pocítili výrazne menej. Preprava osôb však stále zaznamenáva významnú medzeru. Horňák upozornil, že to môže v najbližších mesiacoch spôsobiť tlak na verejné rozpočty, keďže časť podnikov je buď vlastnená subjektmi verejnej správy, alebo ich výkony výrazne dotuje. „Udržanie spojov aj na menej rentabilných trasách, najmä v čase takéhoto výpadku, bude vyžadovať vyššie príspevky a spôsobovať dodatočnú záťaž na verejné rozpočty,“ zdôraznil analytik.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button