Cestná doprava

Súťaž na veľkoplošné opravy ciest sa predlžuje

Jeden z účastníkov sa odvolal na Radu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). V pondelok to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

„Tento uchádzač podal námietku, ÚVO túto námietku zamietol, účastník sa však odvolal na Radu ÚVO, takže, bohužiaľ, prichádzame o drahocenný čas,“ zdôraznil minister.

Verí však, že ÚVO rozhodne čo najskôr tak, aby rekonštrukcia ciest mohla byť spustená ešte v tomto roku. „Ak rozhodne na jeseň, tak už tých ciest veľa neopravíme,“ upozornil Doležal. Poznamenal, že ide o relatívne komplikovaný tender, keďže sa súťažil regionálne.

Slovenská správa ciest (SSC) v júli informovala o tom, že námietku proti vyhodnoteniu ponúk, ktorú podal jeden z uchádzačov, úrad zamietol ako neodôvodnenú. Ak by sa dotknutý súťažiaci neodvolal voči rozhodnutiu ÚVO, správa ciest by v najbližších týždňoch súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy uzavrela.

SSC deklarovala, že ak sa verejné obstarávanie ukončí počas leta, do konca roka stihne zrekonštruovať vozovky na celom území Slovenska vo výške približne 50 miliónov eur. Najviac ciest sa opraví v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 % z plánovanej investície.

Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová dohoda uzatvorená minimálne s dvomi, maximálne s tromi uchádzačmi. Úspešní uchádzači sa zúčastnia na elektronickej aukcii pre konkrétny úsek cesty. To znamená, že s prácami sa začne po identifikácii úspešného uchádzača v elektronickej aukcii.

SSC v októbri 2019 vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhadla na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia ÚVO práve pre nerozdelenie zákazky na časti.
Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRmindop.sk

Prečítajte si aj

Back to top button