Cestná doprava

Štátne sviatky a dni s obmedzeniami pre nákladnú dopravu 2021

Štátne sviatky a dni s obmedzeniami si dnes viete pozrieť aj pomocou rôznych aplikácií, nie každá je však bezplatná a nie vždy vám ponúknu zobrazenie všetkých sviatkov na jednom mieste. Preto sme pre vás zosumarizovali štátne sviatky, ktoré sú v jednotlivých európskych krajinách počas roku 2021.

Marec

19.3. – Španielsko (regionálny sviatok), Švajčiarsko (regionálny sviatok)
25.3. – Grécko

Apríl

1.4. – Španielsko

2.4. – Slovensko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko

4.4. – Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Portugalsko, Taliansko

5.4. – Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko (regionálny sviatok)

8.4. – Švajčiarsko (regionálny sviatok)

19.4. – Švajčiarsko (regionálny sviatok)

23.4. Španielsko (regionálny sviatok)

25.4. – Taliansko, Portugalsko

27.4. – Slovinsko

30.4. – Grécko, Rumunsko

Máj

1.5. – Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko (regionálny sviatok), Taliansko

2.5. – Grécko, Rumunsko, Slovinsko

3.5. – Grécko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko (regionálny sviatok)

8.5. – Slovensko, Česká republika, Francúzsko

9.5. – Luxembursko

13.5. – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko

17.5. – Španielsko (regionálny sviatok)

23.5. – Poľsko

24.5. – Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Luxembursko

30.5. – Chorvátsko

31.5. – Španielsko (regionálny sviatok)

Jún

1.6. – Rumunsko

2.6. – Taliansko

3.6. – Rakúsko, Nemecko (regionálny sviatok), Španielsko (regionálny sviatok), Chorvátsko, Švajčiarsko (regionálny sviatok), Poľsko, Portugalsko

9.6. – Španielsko (regionálny sviatok)

10.6. – Portugalsko

13.6. – Portugalsko (regionálny sviatok)

20.6. – Rumunsko

21.6. – Grécko, Rumunsko

22.6. – Chorvátsko

23.6. – Švajčiarsko (regionálny sviatok), Luxembursko

24.6. – Španielsko (regionálny sviatok), Portugalsko (regionálny sviatok)

25.6. – Chorvátsko, Slovinsko

29.6. – Švajčiarsko (regionálny sviatok), Portugalsko (regionálny sviatok)

Júl

5.7. – Slovensko, Česká republika

6.7. – Česká republika

14.7. – Francúzsko

20.7. – Španielsko (regionálny sviatok)

21.7. – Španielsko (regionálny sviatok)

28.7. – Španielsko (regionálny sviatok)

August

1.8. – Švajčiarsko

5.8. – Chorvátsko

15.8. – Rakúsko, Francúzsko, Grécko, Chrovátsko, Švajčiarsko (regionálny sviatok), Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko

16.8. – Španielsko (regionálny sviatok)

20.8. – Maďarsko

29.8. – Slovensko

September

1.9. – Slovensko

2.9. – Španielsko (regionálny sviatok)

8.9. – Španielsko (regionálny sviatok)

13.9. – Švajčiarsko (regionálny sviatok)

15.9. – Slovensko, Španielsko (regionálny sviatok)

25.9. – Švajčiarsko (regionálny sviatok)

28.9. – Česká republika

Október

3.10. – Nemecko

5.10. – Portugalsko

9.10. – Španielsko (regionálny sviatok)

12.10. – Španielsko

23.10. – Maďarsko

26.10. – Rakúsko

28.10. – Česká republika, Grécko

31.10. – Nemecko (regionálny sviatok)

November

1.11. – Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko (regionálny sviatok), Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Švajčiarsko (regionálny sviatok), Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Slovinsko

11.11. – Francúzsko, Poľsko

17.11. – Slovensko, Česká republika

18.11. – Chrovátsko

30.11. – Rumunsko

December

1.12. – Portugalsko, Rumunsko

6.12. – Španielsko

8.12. – Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko (regionálny sviatok), Taliansko, Portugalsko

24.12. – Slovensko, Česká republika

25.12. – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko

26.12. – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Taliansko, Luxembursko, Rumunsko, Slovinsko

Zdroj
transport.sk
Editor
FOTO: pxhere

Prečítajte si aj

Back to top button