Cestná doprava

Rozvoj dopravy na Slovensku má stáť na prioritách

Rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku by mal byť postavený na jasných prioritách, čo má viesť k výberu najviac potrebných a účelných projektov. Efektívnejšiu výstavbu by mala zabezpečiť aj modernizácia zákonov, dôležitá je aj verejná doprava.

Okrem ciest je kľúčové zamerať sa aj na zvýšenie atraktivity alternatívnych druhov verejnej dopravy. Uvádza sa to v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Z tohto materiálu má následne vychádzať národný plán obnovy.
Finančnú potrebu pre oblasť efektívnych investícií v doprave na roky 2021 až 2026 odhaduje dokument na 9,1 miliardy eur. „Prioritou budú rekonštrukcie najviac využívaných ciest a železníc, odstraňovanie kapacitných problémov, rozvoj transeurópskej dopravnej siete a rozvoj kombinovanej dopravy,“ konštatuje sa v materiáli.
Prioritou je tiež znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Dosiahnuť sa to má elektrifikáciou železníc a mestskej hromadnej dopravy, zavádzaním a budovaním infraštruktúry pre alternatívne zdroje energie v doprave, zlepšovaním infraštruktúry pre mestskú a prímestskú cyklistickú dopravu vrátane odsunu časti automobilovej dopravy z centier miest na novobudované obchvaty.
Zefektívnenie by mala priniesť aj úprava zastaraných a neaktuálnych predpisov, noriem a legislatívy pre projektovanie dopravnej infraštruktúry. Zrýchlenie prípravy majú umožniť aj zmeny zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, posudzovaní vplyvov na životné prostredie a verejnom obstarávaní.

V roku 2021 by mali byť vypracované plány priorít pre rozvoj cestnej, železničnej a cyklistickej infraštruktúry a mestskej hromadnej dopravy. Míľnikom je tiež podľa dokumentu v roku 2022 aktualizácia stavebného zákona, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale aj zákona o verejnom obstarávaní. To by malo prispieť k efektívnejšej výstavbe a príprave dopravnej infraštruktúry. Na rok 2023 je podľa materiálu plánovaná výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry podľa nových pravidiel.
Za dôležité považuje dokument aj zatraktívnenie verejnej dopravy. Preto je nutné optimalizovať jej sieť, zlepšiť intervaly, kvalitu a zabezpečiť nadväznosť vlakov a autobusov. „To prinesie národný plán dopravnej obslužnosti, ktorý zároveň poslúži ako podklad pre budúce investície do vozidiel, železničných tratí a prestupných terminálov,“ píše sa v reformnom dokumente. V prvej etape sa vypracuje východiskový plán koordinácie vlakov a prímestských autobusov na základe jednotných štandardov obsluhy. Optimalizácia osobnej železničnej dopravy by mala byť aplikovaná do praxe v roku 2021.
Zjednotenie a lepšie koordinovanie financovania, objednávania a plánovania verejnej dopravy Národnou dopravnou agentúrou, respektíve regionálnymi integrátormi, má zároveň umožniť aj systémové zjednotenie cestovného a zliav. „Za týmto účelom sa vypracuje a od roku 2023 implementuje druhá etapa národného plánu dopravnej obslužnosti a zavedie jednotná tarifa,“ približuje materiál. Výsledkom by malo byť zvýšenie počtu kilometrov najazdených vlakom na obyvateľa. Objem finančných prostriedkov potrebných na zatraktívnenie verejnej dopravy by mal na roky 2021 až 2026 predstavovať 300 miliónov eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button