Cestná doprava

Revolučný krok: Portugalsko zakázalo účasť vodiča pri nakládke a vykládke

Portugalsko je prvou krajinou v Európe, ktorá zavedie pravidlo, podľa ktorého sa vodič nákladného vozidla nebude môcť podieľať na nakládke a vykládke svojho vozidla. Nariadenie má vstúpiť do platnosti v septembri a hovorí o tom, že nakládku a vykládku tovaru bude povinný zabezpečiť odosielateľ resp. prijímateľ pomocou na to vyškoleného personálu. Uviedol to na svojej stránke španielsky portál Diario di Transporte.

Nariadenie sa dotkne portugalských vodičov aj všetkých zahraničných vodičov, ktorí budú nakladať alebo vykladať tovar v Portugalsku. Výnimku bude mať uloženie a zaisťovanie tovaru, kedy vodič bude mať možnosť personálu povedať, ako má postupovať a môže do procesu aj zasiahnuť. Vykladanie a nakladanie tovaru vodičom bude naďalej možné v niektorých prípadoch, napríklad pri doručení zásielky priamo k dverám, pri prevoze kvapalín aj pri preprave tovaru spadajúceho pod dohovor ADR, kedy je vodič pre prácu s takýmto tovarom presne vyškolený a má aj všetky potrebné nástroje. Porušenie tohto nariadenia môže byť potrestané pokutou až do výšky 15 000 eur.

„Toto sa deje a nikto o tom nehovorí, ani dopravné spoločnosti. V roku 2019 podpísali dopravné, logistické a distribučné spoločnosti dohodu o nakladaní a vykladaní tovaru, ktorá hovorí o tom, že tieto úlohy nie sú zodpovednosťou vodiča, aj keď s niekoľkými výnimkami. Ale keďže to nikto takto nerobil, vláda vydala nový zákon,“ povedal pre portál Fleet.ie portugalský novinár a člen jury Truck of the Year Ricardo Carvalho.

„Vyhláška stanovuje nové pravidlá pre nakladanie a vykladanie tovaru v cestnej nákladnej doprave, do platnosti ale vstúpila až v polovici septembra. Nové pravidlá v podstate obmedzujú maximálnu dobu čakania na nakládku alebo vykládku na dve hodiny, pričom čas sa počíta ‘od času, ktorý bol vopred dohodnutý alebo naplánovaný medzi odosielateľom, príjemcom a dopravcom‘, alebo v prípade, že k takejto dohode nedošlo, ‘od okamihu registrácie vozidla v systéme odosielateľa alebo príjemcu, s výnimkou dodávok do obchodov‘,“ vysvetľuje Carvalho.

Podobnú zmenu chce aj Španielsko

Zmeny prijaté v Portugalsku potešili španielske asociácie dopravcov, ktoré za podobné pravidlá bojujú vo svojej krajine už roky. Jedna z asociácií, Astic, vyzvala ministerku dopravy Raquel Sánchez, aby zaviedla podobnú legislatívu. Podľa údajov Diario di Transporte sa v Španielsku na nakládke a vykládke podieľa až 70 % profesionálnych vodičov. Takéto aktivity však podľa portálu nepatria k ich práci a chýbajúca legislatíva, ktorá by stála na strane vodičov, spôsobuje k ich zneužívaniu a únave. To môže mať za následok dopravné nehody nielen počas nakládky či vykládky, ale aj počas jazdy, kedy môže vodiča únava negatívne ovplyvniť. Riaditeľ asociácie Astic Ramón Valdivia verí, že podobné nariadenie by pomohlo odvetviu, v ktorom chýba približne 15 000 profesionálnych vodičov.

Podobný názor zdieľajú aj európske združenia ako Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU), Medzinárodná federácia pracovníkov v doprave aj združenie Global Shippers Aliance (GSA). Navrhujú vytvorenie tzv. Charty vodiča, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky profesionálnych vodičov. Táto Charta si vyžaduje záväzok od každej zo zúčastnených strán v dodávateľskom reťazci. Jednou z požiadaviek je zabezpečenie rýchleho a bezpečného vyloženia a naloženia tovaru, napríklad včasným poskytnutím dokumentácie alebo poskytnutím jasných inštrukcií o tom ako sa pohybovať v areáli prevádzky a pod.

Zdroj
transport.sk
Editor
Fleet

Prečítajte si aj

Back to top button