Cestná doprava

Projekt rozšírenia Harmincovej v bratislavskej Dúbravke

Projekt rozšírenia Harmincovej v bratislavskej Dúbravke. Vyhlásili súťaž na dlho očakávané rozšírenie Harmincovej. Dlhoočakávaný projekt rozšírenie Harmincovej v bratislavskej Dúbravke na štyri pruhy je takmer pred realizáciou. 

Spoločnosť Metro Bratislava, kde je väčšinovým akcionárom hlavné mesto, totiž vyhlásila výzvu na predloženie ponúk na stavebné práce. Cenu za výstavbu odhaduje na tri milióny eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Súčasnú dvojpruhovú komunikáciu na Harmincovej chcú rozšíriť na nerozdelenú štvorpruhovú. Zmena sa bude týkať aj úpravy cestnej svetelnej signalizácie v križovatke M. Sch. Trnavského – Harmincova. Taktiež vybudovania novej cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova – Lipského a z úpravy cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova – Polianky.

Projekt rozšírenia Harmincovej v bratislavskej Dúbravke

Pribudnúť má aj nové verejné osvetlenie a nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prístreškov. „Súčasťou zákazky sú aj investície, teda prekládky a úpravy dotknutých inžinierskych sietí, vybudovanie nového parkoviska pred zimným štadiónom a nového odvodnenia komunikácie vrátane parkoviska,“ priblížila firma Metro Bratislava. Súčasťou prác bude tiež rekonštrukcia povrchu komunikácie. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 14. júna.

Na zámere rozšírenia Harmincovej sa pracuje už niekoľko rokov. Okrem zlého stavu cesty ide podľa mesta hlavne o to, že dva pruhy nedokážu zabezpečiť plynulé spojenie tejto časti Dúbravky s obchvatom mesta a tvoria sa na nej zápchy. Spustenie prác na rozšírení ulice bolo problematické najmä pre vlastnícke vzťahy k okolitým pozemkom. Mesto ich preto muselo vykupovať.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button