Cestná doprava

Prioritou Nitrianskeho kraja je oprava železničného mosta na Cabajskej ceste

Oprava železničného mosta na Cabajskej ceste v Nitre je jednou z absolútnych priorít Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Kraj má mimoriadny záujem na tom, aby most bol čo najskôr opravený, povedal na pracovnom stretnutí so všetkými zainteresovanými zložkami predseda NSK Milan Belica.

„Bez aktívnej spolupráce všetkých dotknutých zložiek nie je možné zabezpečiť čo najrýchlejšiu opravu mosta,“ skonštatoval. Dôvodom chátrania a výrazného zhoršenia stavu mosta je fakt, že štát po výstavbe rýchlostnej cesty R1 prisľúbil NSK, že používanie jeho cesty II. triedy, ktorá nie je stavaná na parametre privádzača, bude slúžiť dočasne ako privádzač na cestu I. triedy (1/64) prechádzajúcej cez stred Nitry.

Aj napriek častým urgenciám predsedu NSK, ktorý upozorňoval na neúnosnosť tohto stavu, ťažké nákladné vozidlá vrátane tranzitnej prepravy viac ako 11 rokov ničili túto cestu a železničný most bez toho, aby boli zo strany príslušného ministerstva podniknuté kroky na odstránenie nežiaduceho a neúmerného preťaženia. V záujme definitívneho doriešenia tohto stavu predseda NSK inicioval rokovanie s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), ktoré sa uskutočnilo v Nitre vlani v lete.

Dôsledkom nečinnosti štátu v súvislosti s privádzačom je skutočnosť, že železničný most na Cabajskej ceste sa preťažením a otrasmi neustále poškodzoval. To vyústilo až do súčasného stavu, keď je už nevyhnutné zabrániť prejazdom ťažkých nákladných áut cez tento most, aby kraj zachoval prejazd osobných áut a autobusov a mohol v čo najkratšom možnom čase po vypracovaní technickej štúdie začať náročný proces opravy mosta. „Treba zdôrazniť, že ide len o vylúčenie ťažkej nákladnej dopravy nad 20 ton, 90 percent dopravy po moste, teda presun občanov a prejazdy osobných áut a autobusov, zostávajú tak ako doteraz,“ povedal Belica.

Aby sa mohli podniknúť tieto kroky a zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob opravy Cabajského mosta, je potrebné prijať aj opatrenia súvisiace so zmenou cestnej signalizácie. Dôležitým faktorom je aj ten, že možnosti opravy mosta obmedzuje pod ním prebiehajúca železničná doprava, ktorá znižuje počet optimálnych riešení.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button