Cestná doprava

Prezidentom ČESMAD Slovakia opäť Pavol Piešťanský

Prezidentom ČESMAD Slovakia opäť Pavol Piešťanský. Členovia Združenia cestných dopravcov SR si vyberali po štyroch rokoch opäť zástupcov do vrcholných riadiacich a kontrolných orgánov. 32. plenárne zhromaždenie združenia zároveň schválilo priority cestných dopravcov na ďalšie funkčné obdobie nového vedenia.

Novozvolení členovia Prezídia ČESMAD Slovakia si za prezidenta zvolili opäť Pavla Piešťanského zo spoločnosti Yellow Express. Prvým viceprezidentom sa stal Pavol Hudák zo spoločnosti HUDOS a druhým viceprezidentom Stanislav Boušek zo spoločnosti BOSTA. „Cestná doprava má pred sebou náročné výzvy, a preto bude dôležité, aby sa prijali viaceré strategické legislatívne návrhy nevyhnutné pre vyššiu konkurencieschopnosť sektora cestnej dopravy na Slovensku,“ uvádza staronový prezident združenia.

Prezidentom ČESMAD Slovakia opäť Pavol Piešťanský

„Zníženie dane z motorových vozidiel mal už parlament na stole viac razy, rovnako opatrenia, ktoré by zvýšili čistý príjem profesionálnych vodičov, a nehlasoval o nich, a to by sa malo rozhodne zmeniť,“ prízvukuje Pavol Piešťanský. „Zásadne nesúhlasíme s viacerými plánovanými zmenami, ako je skokové navyšovanie sadzieb mýta, spoplatnenie ciest II. a III. triedy mýtom či zavedenie bodového systému aj pre profesionálnych vodičov. Pri vozidlách nad 12 t by pre vodičov mal platiť zákaz nakládky a vykládky. Nezanedbateľné je tiež vytvorenie podporných mechanizmov štátu, aby motivovali pri prechode na novšie, ekologickejšie vozidlá,“ dopĺňa Pavol Piešťanský.

Priority združenia ČESMAD Slovakia na ďalšie štyri roky majú celkovo devätnásť bodov a sú rozdelené do piatich okruhov – oblasti daní a poplatkov, oblasti zamestnávania, bezpečnosti na cestách, odbornosti a pracovných podmienok vodičov a oblasti ekológie a modernizácie sektoru dopravy.

Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia

Zdroj
transport.sk
Editor
TSFoto: Matej Kalina

Prečítajte si aj

Back to top button