Cestná doprava

Česmad bude pri úprave cestnej dane presadzovať zásadnejšie zmeny

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia má záujem o zásadné zmeny v oblasti dane z motorových vozidiel. Uviedol to viceprezident združenia Pavol Piešťanský v súvislosti s novelou zákona, ktorú pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Tá podľa neho vychádza z pôvodného návrhu zo začiatku roka, ktorý vtedy nemohol predpokladať pandémiu nového koronavírusu a „drastické“ zhoršenie podnikateľského prostredia v oblasti cestnej dopravy.

„Pôvodný návrh MF SR nie je dnes, v čase druhej a určite nie poslednej vlny pandémie, krok správnym smerom a požadujeme oveľa výraznejšie zvýšenie zliav z dane z motorových vozidiel, respektíve zníženie sadzieb dane na úroveň európskej smernice,“ zdôraznil Piešťanský. Česmad podľa neho už dlhšie diskutuje s rezortom financií o novej úprave, ktorá zahŕňa vyššie zľavy pre dopravcov.

Skonštatoval, že do dnešného dňa okrem odloženia platby preddavkov neprišlo k žiadnej konkrétnej pomoci pre dopravcov, ktorí „stáli v čase prvej vlny pandémie vždy v prvej línii“ a zásobovali potravinami či zdravotníckym materiálom. „Je preto najvyšší čas, aby sa konečne začali prijímať konkrétne opatrenia, ktoré by tento kritický sektor hospodárstva podporili, a patrí sem aj spomínaná výrazná úprava dane z motorových vozidiel,“ dodal Piešťanský.

Predbežná informácia k návrhu zákona o dani z motorových vozidiel bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa podľa toho malo znížiť. Novela zákona by mala odstrániť komplikované „párovanie“ vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.

„Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa navrhujú zaviesť nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 v rozmedzí od 50 % do 10 %,“ uvádza sa v predbežnej informácii. Zvýhodnenie ročnej sadzby dane sa navrhuje uplatniť počas 156 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla. Pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa súčasne navrhuje zvýšenie sadzieb dane s dôrazom na luxusný segment.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button