Cestná doprava

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov. Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov vstúpia do platnosti už 21. mája.

Vozidlá s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony (vrátane prívesu) musia mať od tohto termínu vydanú takzvanú licenciu Spoločenstva. Uviedol to Ivan Rudolf, riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Zmeny vyplývajú podľa neho z európskej legislatívy. „Nové nariadenia majú zjednotiť pravidlá v rámci celej EÚ, je to súčasť takzvaného Balíka mobility. Chcem uistiť tých, ktorí podnikajú v preprave tovaru len u nás doma na Slovensku, že pre nich sa podmienky nijako nemeni. Naďalej môžu podnikať podľa živnostenského zákona,“ povedal na margo nových pravidiel minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Okrem toho, že podnikatelia a firmy musia mať vydanú licenciu Spoločenstva, v každom vozidle musí byť podľa Rudolfa jej overená kópia. Ak budú dopravcovia jazdiť v zahraničí naďalej bez tejto licencie, môžu ich v ostatných členských štátoch EÚ pokutovať. Podčiarkol, že od 21. mája 2022 sa menia aj podmienky finančnej spoľahlivosti.

Podnikatelia musia preukázať spoľahlivosť v hodnote aspoň 1800 eur na prvé používané vozidlo s hmotnosťou od 2,5 do 3,5 tony. A 900 eur na každé ďalšie vozidlo tejto kategórie.
Poznamenal, že medializovaná povinnosť mať vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony tachograf bude platná až od 1. júla 2026.

Nové povinnosti pre medzinárodných dopravcov

Združenie ČESMAD Slovakia podľa slov jeho hovorcu Romana Kmenta od januára do mája tohto roku zaznamenalo výrazne zvýšený záujem podnikateľov, ktorí využívajú dodávkové vozidlá do 3,5 t na prepravu tovarov o školenia odbornej spôsobilosti a školenia sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

„Považujeme to za logické. Keďže od 21. mája nová legislatíva zavádza povinnosť mať pri používaní vozidiel či jazdných súprav na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 t, ale nepresahuje 3,5 t, povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva,“ uviedol Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Kment informoval, že povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy a licenciu Spoločenstva na medzinárodnú dopravu vydáva na Slovensku okresný úrad v sídle kraja. Na vydanie potrebných dokladov, aby podnikatelia mohli vykonávať prepravy tovarov v medzinárodnej doprave, okrem skutočného a stabilného miesta usadenia a bezúhonnosti, budú musieť byť aj finančne spoľahliví a odborne spôsobilí.

Odborná spôsobilosť podľa Kmenta znamená, že podnikateľ musí mať v spoločnosti na riadenie dopravnej činnosti aspoň jedného vedúceho dopravy. Ten musí mať absolvovanú skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Kment uzavrel, že v krajinách EÚ hrozia za nedodržanie nových pravidiel od kontrolných orgánov niekoľkotisícové pokuty. Pri nízkej ziskovosti autodopravcov a malých maržiach za prepravy môžu byť tieto pokuty likvidačné.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button