Cestná doprava

Nečakajte na vratku DPH

Nečakajte na vratku DPH. Pri nákupe pohonných hmôt, mýta, ale aj občerstvenia v zahraničí platia dopravcovia DPH. Na jej vrátenie síce majú nárok, administratíva refundácie je však pomerne náročná. Eurowag ponúka hneď niekoľko režimov predfinancovania, ktoré pomáhajú dopravcom šetriť.

Rovnako ako ostatní podnikatelia, aj dopravcovia majú nárok na vrátenie DPH z položiek, ktoré zakúpili v zahraničí. Nákupy nafty, mýtne poplatky, ale aj občerstvenie či ubytovanie vodičov tak môžu byť viditeľne lacnejšie. Čiastočná refundácia je v niektorých krajinách možná aj v prípade spotrebnej dane z pohonných hmôt. V čom je háčik? Administrácia daňových vratiek je pre firmy zložitá a náročná na čas, kapacity aj know-how. Existujú však služby, ktoré firmám vrátenie daní významne uľahčia.

Môžete čakať až dva roky

„Možnosť vrátenia daní – konkrétne DPH a spotrebnej dane – je pre dopravcov vítaným benefitom, ktorý si málokto nechá ujsť. Šanca ušetriť je však vykúpená pomerne náročnou administratívou. Pokiaľ firma operuje v niekoľkých krajinách, musí s každou z nich rokovať zvlášť, poznať jej špecifické podmienky a legislatívu, komunikovať v miestnom jazyku… Ide o pomerne zložitý proces a lehoty na vrátenie tiež nie sú najkratšie. Pri DPH je to až osem mesiacov, pri spotrebnej dani sú to dokonca až dva roky,“ opisuje komplikácie daňovej refundácie Zdeněk Fišer, head of tax refund v spoločnosti Eurowag, ktorá je popredným poskytovateľom integrovaných riešení v oblasti cestnej dopravy v Európe.

Nečakajte na vratku DPH

Vrátenie dane bez starostí

Firmy, ako je Eurowag, preto svojim klientom ponúkajú služby, ktoré im so zložitou byrokratickou náložou pomôžu. Pokiaľ si klienti službu zaplatia, odborníci na daňovú problematiku z Eurowagu vybavia všetku byrokraciu za nich – od kontroly faktúr (vrátane faktúr tretích strán) cez podanie žiadosti až po komunikáciu s príslušným daňovým úradom. V prípade, že sa vyskytne problém a príslušný finančný úrad má ďalšie požiadavky, pracovníci spoločnosti Eurowag zabezpečujú aj doplnenie a preklad potrebných dokumentov.

„V tomto je naša služba jedinečná. Vďaka tomu, že máme bohaté skúsenosti s procesom vrátenia daní v rôznych krajinách, vieme dobre, čo je potrebné a kedy. Máme napríklad aj prehľad o tom, ktoré krajiny akceptujú dodatočné podanie žiadostí, ako sa líšia uznateľné náklady, a poznáme množstvo ďalších detailov, ktoré interní účtovníci vo firmách skrátka nemajú šancu obsiahnuť,“ vysvetľuje Zdeněk Fišer.

Štatistiky Eurowagu hovoria, že približne 10 % daňových konaní vrátenie DPH a spotrebnej dane je kontrolovaných daňovými autoritami, ktoré v tejto súvislosti vyžadujú dodatočné dokumenty. V takom prípade s nimi Eurowag komunikuje a zodpovedá v mene svojich klientov. V krajných prípadoch a pokiaľ je podanie žiadosti o vrátenie DPH zamietnuté neoprávnene, Eurowag podáva odvolanie s dôvodnými podkladmi. Všetko je pritom v cene služby.

Nečakajte na vratku DPH

Vratky je možné predfinancovať

Zdĺhavá administratíva daňových vratiek môže pre dopravné firmy predstavovať problém v oblasti cash flow. Existujú preto služby predfinancovania, vďaka ktorým môžu dopravcovia získať peniaze za vrátené dane rýchlejšie a predovšetkým pravidelne. Na trhu je zavedený tzv. fast net invoicing, ktorý umožňuje firmám v podstate okamžité predfinancovanie predložených faktúr.

„Fast net invoicing je skvelým spôsobom, ako získať čiastku dane späť okamžite. V Eurowagu sme sa rozhodli vytvoriť pre svojich klientov aj služby predfinancovania, ktoré ponúknu výhodnejšie cenové tarify, ale pritom zachovajú princíp predfinancovania. Mnoho dopravcov sa totiž chce predovšetkým odbremeniť od administratívnej záťaže a získať istotu a pravidelnosť vo svojom cash flow. Nepotrebujú financovať okamžite, no až osem mesiacov v prípade DPH a až dva roky v prípade spotrebnej dane sú pre nich predsa len dlhá doba,“ vysvetľuje vedúci daňových refundácií v Eurowagu.

Až päť variantov

Eurowag preto ponúka svojim klientom hneď päť režimov predfinancovania DPH. Okrem spomínaného fast net invoicingu ide o flexibilné financovanie v daných časových intervaloch (od kvartálu po rok) či o financovanie na základe určitej výšky nákladov (napríklad vo chvíli, keď faktúry dosiahnu 1000 eur, klienti si navyše môžu nastaviť pre rôzne krajiny rozdielne limity). Treťou možnosťou je hybridné predfinancovanie (klient si sám určí, či chce dané obdobie predfinancovať, alebo nie) a posledným variantom je tzv. advanced payment (financovanie na základe podanej žiadosti). Režim advanced payment Eurowag ponúka aj v prípade žiadosti o vrátenie spotrebnej dane.

Prehľad cez klientsky portál

Služba predfinancovania je po overení kreditného rizika dostupná všetkým klientom Eurowagu. „Zákazníci majú obvykle prehľad o tom, koľko peňazí míňajú v zahraničí a v ktorých krajinách, prípadne či majú záujem o predfinancovanie. Na základe toho sme schopní klientom odporučiť vhodný servis refundácie. Potom už stačí v podstate len podpísať plnú moc, vďaka ktorej môžeme klienta zastupovať pred daňovou autoritou,“ opisuje Zdeněk Fišer. Eurowag ponúka klientom jednoduchý prehľad o refundáciách prostredníctvom svojho klientskeho portálu.

Do budúcnosti plánuje, že zákazníci budú môcť vďaka klientskemu portálu nahrávať tiež faktúry za zahraničné nákupy, z ktorých chcú vrátiť dane. „Klient nemusí s faktúrami vystavenými spoločnosťou Eurowag ďalej pracovať, pretože sú spracované automaticky. Faktúry ostatných dodávateľov Eurowag zbiera na ďalšie spracovanie priamo od klientov vopred dohodnutým spôsobom a následne na ich spracovanie využíva umelú inteligenciu, ktorá výrazne zrýchľuje načítanie dát z faktúr,“ popisuje Fišer.

Nečakajte na vratku DPH

Až 60-tisíc žiadostí o refundáciu ročne

Posledným krokom je vyplatenie daňovej refundácie. To sa v prípade predfinancovania odohráva prostredníctvom „nahrania“ peňazí na klientsky účet. Navrátená čiastka sa skrátka odpočíta od ceny iných služieb, ktoré zákazníci v rámci spoločnosti Eurowag využívajú. „Dohromady sme v rámci refundácie spotrebnej dane aj DPH v roku 2022 pre našich klientov spracovali celkovo 60-tisíc žiadostí. Služba je obľúbená nielen u zákazníkov, ktorí vďaka nej šetria svoje administratívne kapacity a majú väčšiu kontrolu nad svojím cash flow, ale uľahčujú prácu aj finančným úradom jednotlivých krajín, ktoré vďaka nej rokujú s jedným zástupcom namiesto stoviek firiem,“ upresňuje Zdeněk Fišer.

„V súčasnej dobe je pre klientov atraktívna aj bonifikácia spotrebnej dane v Španielsku, ktorá platí do konca roku 2023. Dopravcovia, ktorí tankujú v Španielsku, tak majú tento rok jedinečnú možnosť znížiť svoje náklady,“ dodáva na záver. Viac o službách, ktoré Eurowag poskytuje svojim zákazníkom v oblasti refundácie daní, nájdete na webových stránkach spoločnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
MŠ, foto: Eurowag

Prečítajte si aj

Back to top button