Cestná doprava

Eurowag začal na Slovensku a v Česku predávať HVO100

Eurowag začal na Slovensku a v Česku predávať HVO100. Malacky a najnovšie aj Jihlava – to sú dve miesta, kde Eurowag ponúka svojim zákazníkom syntetickú náhradu nafty vyrobenú z plne obnoviteľných zdrojov. Jej používaním môžu okamžite znížiť emisie CO2 o viac ako 90 %. A to bez nutnosti obnovovať vozový park. Eurowag plánuje v blízkej dobe toto palivo nasadiť vo všetkých svojich truck parkoch po celej Európe.

Úplne prvým miestom, kde Eurowag začal palivo HVO100 predávať, bolo Rakúsko, a to v decembri minulého roka. Na začiatku februára sa jeho predaj rozbehol v Malackách, na konci mesiaca ho môžu vodiči tankovať aj v Českej republike. Konkrétne v Jihlave, kde Eurowag spolu so spoločnosťou NIKEY, patriacou do koncernu OSTRA Group, otvorili úplne novú bezobslužnú plniacu stanicu.

„Stanice Eurowag sú navrhnuté tak, aby mohli ponúkať HVO100 takmer okamžite a bez vysokých nákladov. Pokiaľ sa objaví záujem zákazníkov o toto palivo, podporený napríklad znížením spotrebnej dane oproti klasickej nafte, sme pripravení rýchlo reagovať,“ naznačuje Dávid Halász, vedúci oddelenia alternatívnych palív spoločnosti Eurowag, že je spoločnosť pripravená na jeho rýchle nasadenie vo všetkých vlastných truck parkoch.

Hlavne Škandinávia a Benelux

Pre čerpacie stanice znamená pridanie čistého HVO k ponúkaným palivám určitú investíciu, pretože musí mať vlastnú, kompletne vyčistenú nádrž a tankovaciu pištoľ. Eurowag pridal palivo HVO100 do svojej akceptačnej siete v roku 2022, a to v krajinách Beneluxu, Škandinávii a Taliansku, kde je toto palivo najrozšírenejšie. V súčasnej dobe tak môžu zákazníci Eurowag tankovať HVO100 na celkom 177 staniciach v 9 krajinách. V najdôležitejšej tranzitnej krajine, v Nemecku, by sa mal podľa informácií Eurowagu predaj HVO100 rozbehnúť v apríli tohto roku.

Dôležité pre splnenie kritérií ESG

Biopalivo HVO100 sa vyrába čisto z obnoviteľných zdrojov, takže má veľký potenciál v komerčnej nákladnej doprave. Možno ho totiž ľahko tankovať do existujúcich dieselových motorov spĺňajúcich normu Euro6. Majiteľ vozidla to pozná podľa toho, že má pri viečku palivovej nádrže nápis XTL. HVO100 tak má potenciál byť jednou z najľahších ciest na zníženie všetkých škodlivých látok vznikajúcich pri spaľovaní. V porovnaní s konvenčnou naftou znižuje emisie CO2 až o 90 %, emisie pevných častíc a uhľovodíkov o 30 %, emisie oxidu uhoľnatého o 24 % a produkuje o 9 % menej oxidov dusíka.

To dopravcom výrazne uľahčí znižovanie emisií a môže sa stať konkurenčnou výhodou v oblasti ESG (Environmental, Social, and Governance). Stále viac spoločností pôsobiacich v Európskej únii totiž postupne musí podávať správy o nefinančných parametroch, ktorými zaťažujú životné prostredie. Vplyv na dopady na životné prostredie má tiež používaný druh dopravy.

„Vzhľadom k všeobecnému tlaku na znižovanie emisií v celom dodávateľskom reťazci a rastúcemu dôrazu na ESG je pre dopravcov zásadné, aby boli schopní splniť požiadavky svojich zákazníkov na lepšiu udržateľnosť a nižšiu uhlíkovú stopu,“ hovorí Dávid Halász. „Tankovanie HVO100 namiesto konvenčnej nafty je skutočne veľmi efektívnou cestou. Ak sa dopravcovia rozhodnú, môžu začať znižovať emisie prakticky okamžite, a to s využitím svojich existujúcich nákladných vozidiel so spaľovacími motormi bez toho, aby museli vykonávať akékoľvek zásahy do vozidla. HVO100 tak odstraňuje hlavnú prekážku, ktorou je pri iných nízkoemisných a bezemisných palivách nutnosť obrovských investícií do vozového parku,“ dopĺňa.

Vyššia cena aj legislatívny nezmysel

Širšiemu využitiu HVO100 však zatiaľ bráni obmedzená dostupnosť. Legislatíva v mnohých európskych krajinách aj na úrovni EÚ toto obnoviteľné palivo príliš nepodporuje. Na Slovensku podlieha rovnakej spotrebnej dani ako fosílna nafta, navyše sa do neho musí kvôli legislatíve primiešavať FAME (hoci ide o 100% biopalivo), čo logicky ešte viac zvyšuje jeho cenu, a to o 20 – 50 % v porovnaní s naftou.

Napríklad v Rakúsku je HVO100 oslobodené od spotrebnej dane. Legislatíva Európskej únie zohľadňuje predovšetkým typ pohonu/motora vozidla, nie konkrétne palivo a s ním spojené emisie. Používanie tohto paliva preto nemá vplyv ani na mýto. Prekážkou je aj nedostatok surovín, z ktorých sa HVO100 vyrába, a málo výrobných rafinérií. Eurowag kupuje HVO100 od rakúskeho koncernu OMV. Avšak podľa našich informácií ešte tento rok by mal toto palivo začať vyrábať gigant PKN Orlen vo svojej poľskej rafinérii.

Zatiaľ hlavne veľkí dopravcovia

Medzi prvými zákazníkmi HVO100 na Slovensku aj v Česku je spoločnosť DB Schenker, jeden z popredných svetových poskytovateľov logistických služieb. „Udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu je jednou zo základných hodnôt spoločnosti DB Schenker. K problematike udržateľnej logistiky pristupujeme zodpovedne, a preto sa snažíme prinášať najnovšie trendy a inovácie, ktoré podporujú náš dlhodobý cieľ znižovania emisií CO2, predovšetkým našim zákazníkom.

V našom rozsiahlom vozovom parku v Českej republike a na Slovensku máme nákladné vozidlá na CNG, LNG a dokonca aj elektrické vozidlá nabíjané ekologickou elektrinou z plne obnoviteľných zdrojov. Tu však vnímame aktuálne nevýhody v nedostatočnej infraštruktúre plniacich staníc, ale aj vo vysokej obstarávacej cene. Preto sme sa začali zaujímať o nové udržateľné palivo HVO100, ktoré je možné tankovať do štandardného vozidla s naftovým motorom bez nutnosti akýchkoľvek konštrukčných úprav. Vďaka tomu sme schopní znížiť emisnú záťaž CO2 až o 90 %, čo je pre našich zákazníkov najdôležitejším prínosom,“ hovorí Petra Sůvová, vedúca priamej prevádzky CZ/SK Area, DB Schenker.

Čo je HVO100

HVO100, z anglického hydrotreated vegetable oil, čiže hydrogenovaný rastlinný olej, je plne syntetické palivo vyrábané výhradne z obnoviteľných surovín. Jeho najväčším výrobcom je fínska spoločnosť Neste, v Európe ho ale produkujú aj spoločnosti Preem, Repsol a ENI. Na jeho výrobu sa používajú predovšetkým rastlinné a živočíšne tuky, najlepšou surovinou je použitý kuchynský olej. HVO je číra kvapalina bez väčšieho zápachu, ktorá na čerpacej stanici vyžaduje vlastnú skladovaciu nádrž.

Výroba HVO100 je založená na zavádzaní molekúl vodíka do surového tuku alebo molekuly oleja. Tento proces je spojený so znížením uhlíkového zlúčeniny. Pri použití vodíka na reakciu s triglyceridmi môžu prebehnúť rôzne typy reakcií a rôzne výsledné produkty sú kombinované. Druhým krokom procesu je premena triglyceridov/mastných kyselín na uhľovodíky prostredníctvom hydrodeoxygenácie (odstránenie kyslíka vo forme vody) a/alebo dekarboxylácie (odstránenie kyslíka vo forme oxidu uhličitého).
HVO sa všeobecne vyznačuje veľmi dobrými vlastnosťami pri nízkych teplotách. Bod mrznutia sa nachádza pod −40 °C.

Výroba tiež vyžaduje menej energie, vďaka čomu má HVO100 v porovnaní s fosílnou naftou udržateľnejší životný cyklus. Okrem nižších emisií CO2 (až o 90 %), oxidov dusíka alebo pevných častíc ponúka aj vyššie cetánové číslo, vynikajúce chladiace vlastnosti alebo napríklad ľahšie skladovanie. Napríklad spoločnosť Neste ročne vyrobí 3,3 milióna ton HVO100, ktoré obchodne označuje ako Neste MY Renewable Diesel™.

HVO100 je bezfarebná kvapalina podobná vode

V spolupráci
transport.sk
Editor
Michal Štengl, foto: autor a EW

Prečítajte si aj

Back to top button