Cestná doprava

Aj palivový biznis je možné stále posúvať

Aj palivový biznis je možné stále posúvať. Hoci sa môže zdať, že je tankovanie a služby s tým spojené veľmi konzervatívna záležitosť, ako ukazuje spoločnosť Eurowag, aj tu ide vývoj smerom dopredu. A to predovšetkým smerom k digitalizácii a prepojeniu s ostatnými službami súvisiacimi s dopravou.

Boli to práve služby týkajúce sa palív, ktoré stáli za zrodom spoločnosti Eurowag v deväťdesiatych rokoch. A hoci sa v poslednej dobe prezentuje predovšetkým ako technologická firma zameriavajúca sa na digitálne služby v oblasti dopravy, služby spojené s tankovaním stále predstavujú zásadnú súčasť podnikania.

Nový koncept staníc

Eurowag postupne vybudoval celoeurópsku sieť akceptačných miest pre svoje palivové karty, ktorá k dnešnému dňu zahŕňa takmer 15 000 miest. Do nich patrí aj 27 vlastných truckparkov väčšinou umiestnených blízko strategických dopravných tepien. Ako nám prezradil Peter Palečko, National Sales Manager z Eurowagu, ďalšie vlastné stanice už bude Eurowag budovať v spolupráci s partnermi formou franšízy. Prvou takou lastovičkou je na konci februára otvorená stanica blízko Jihlavy, ktorú vybudovala firma NIKEY zo skupiny OSTRA.
„Skôr než nejaké masívne rozširovanie siete sa chceme zamerať na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,“ naznačuje Peter Palečko. Do tejto snahy patrí aj vznik novej značky Eurowag Prime, ktorou sa budú môcť chváliť vybrané čerpacie stanice na hlavných dopravných uzloch s veľkou výtočou paliva, kde sa môžu zákazníci tešiť na ešte zaujímavejšie ceny. Do zvyšovania kvality služieb patrí aj rozširovanie miest, kde je možné tankovať alternatívne palivá, ako sú CNG, LNG vrátane ich biovariant, alebo HVO100.

Eurowag rozširuje aj sieť staníc s alternatívnymi palivami

Digitálne palivové karty

Eurowag aj naďalej ponúka klasické palivové karty, ktorými je možné vedľa PHM bezhotovostne platiť aj za mýto, poplatky za prejazd vybranými tunelmi, za parkovanie či vybrané služby spojené s prevádzkou nákladných vozidiel. Najobľúbenejšia je klasická post-paidová karta One. Pre-paidová karta Easy je vhodná pre začínajúcich dopravcov a po type Vector siahnu špedičné firmy, resp. ich dopravcovia.

Palivová karta Eurowag One

Na vzostupe je však platenie pomocou služby Eurowag Pay: „Zákazník si jednoducho v aplikácii Eurowag vytvorí virtuálne dvojča fyzickej palivovej karty a potom už platí mobilom,“ vysvetľuje princíp Peter Palečko. Zatiaľ čo ešte vlani šlo takto platiť pri cca 720 miestach, tento rok už je to viac ako dvojnásobok a ich počet neustále rastie. „Dnes je to asi najpríjemnejší a hlavne najbezpečnejší spôsob platenia za tankovanie, resp. služby,“ vysvetľuje jeden z dôvodov vzrastajúcej obľuby. Navyše tento spôsob presne zapadá do on-line stratégie spoločnosti Eurowag, ktorá chystá uvedenie revolučného systému pre dopravcov spájajúcich všetku agendu od platieb za tankovanie, mýto, telematiku, účtovníctvo, fakturovanie či refundáciu daní a pod. do jedného cloudového systému (podrobnejšie sme o tom písali tento rok v čísle 2).

Bezpečnosť na prvom mieste

Zneužitie palivových kariet je nočnou morou každého dopravcu. Základnú ochranu predstavuje nastavenie rôznych limitov, či už na báze času alebo maximálnej pretankovateľnej čiastky. Obvykle to býva 2000 eur na týždeň. Druhým spôsobom, ktorý si Eurowag kedysi sám vyvinul, je služba Card lock, čiže uzamknutie karty. Základný princíp spočíva v tom, že karta je primárne stále uzamknutá na tankovanie. Vodič z registrovaného telefónneho čísla spárovaného s kartou odošle „odomykaciu“ SMS-ku (na diaľku to môže urobiť aj dispečer), ktorá kartu na 30 minút odomkne na tankovanie a potom ju zase automaticky uzamkne. „Treťou úrovňou ochrany je Fuel Guard, ktorú môžu bezplatne využívať zákazníci používajúci mýtnu a telematickú jednotku od Eurowagu EVA,“ opisuje Peter Palečko. Tá je spárovaná s palivovou kartou a pokiaľ nie sú jednotka a karta pri autorizácii v geografickej tesnej blízkosti čerpacej stanice, kde prebehlo tankovanie, platba nie je autorizovaná a ešte je odoslaná varovná správa upozorňujúca na podozrivú transakciu.

Na čoraz viac čerpacích staniciach siete Eurowag je možné platiť mobilom

Inovácia cenotvorby

Cena za PHM sa nastavuje individuálne pre každého zákazníka s ohľadom na výtoč a napríklad aj s ohľadom na lokalitu, kde chce tankovať. Popri obvyklých dvoch modeloch tvorby cien – tzv. Totem Price, ktorý znižuje totemové ceny o určitú čiastku, resp. model pevných cien vyhlasovaných v rámci akceptačnej siete Eurowagu s rôznou frekvenciou v závislosti od krajiny, prišiel Eurowag s tretím spôsobom určeným hlavne pre menších dopravcov. Zákazník nakupuje naftu za ceny vyhlásené rafinériou, Eurowagu ale platí pravidelný fixný poplatok, ktorého výšku určuje množstvo vytankovaného paliva. „Áno, konkurencia sa už dnes dokáže dostať na úroveň našich cien a niekedy vie byť aj lacnejšia, ale našou veľkou výhodou je práve komplexnosť služieb či ochrany transakcií,“ reaguje Peter Palečko na našu poznámku ohľadom toho, že Eurowag už dávno na trhu nie je tým najlacnejšie subjektom.

Zdroj
foto: autor a Eurowag
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button