Cestná doprava

Poznáme uchádzačov v súťaži na dostavbu D1 s Tunelom Višňové

V pondelok 11.5. boli predložené žiadosti stavebných spoločností o účasť v súťaži na dokončenie úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s Tunelom Višňové. Začal sa tak proces hodnotenia splnenia podmienok účasti. Posudzovať sa budú predložené referencie či ekonomická kondícia spoločností. Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Diaľničiari predpokladajú, že ak nebudú uplatnené revízne postupy, a teda uchádzači nebudú namietať prípadné vylúčenie, proces hodnotenia splnenia podmienok by mal byť ukončený do dvoch mesiacov.

Žiadosť o účasť predložili:

  • Združenie Metrostav – D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane Tunela Višňové (Metrostav DS Slovensko, Metrostav Česko),
  • Združenie D1 Strabag – Doprastav – Váhostav – TuCon (Strabag Slovensko, Doprastav Slovensko, Váhostav – SK Slovensko, TuCon Slovensko),
  • Skanska – Višňové (Skanska SK Slovensko, Skanska Česko, Skanska S.A. Poľsko),
  • Konzorcium Ferrovial Agroman Slovakia, Budimex S.A. (Ferrovial Agroman Slovakia Slovensko, Budimex S.A. Poľsko).
FOTO: NDS, a.s.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti, postúpia do ďalšej fázy súťaže. Tou je samotný súťažný dialóg. Zo všetkých prihlásených do súťaže budú podľa NDS do súťažného dialógu vybraní len tí najlepší. Vybrané stavebné spoločnosti predstavia v súťažnom dialógu konkrétne technické riešenia a až po ukončení dialógu budú vyzvané na predloženie konečných ponúk zahŕňajúcich aj cenu.

Vizualizácia stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Diaľničiari hovoria v tomto prípade o historicky najotvorenejšej súťaži NDS. Pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií. Následne boli všetky relevantné návrhy zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdili Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), súťažné podklady boli tiež predmetom ex-ante kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). NDS zapracovala do súťažných podkladov všetky návrhy a pripomienky ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Plánom je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať dielo do užívania najneskôr do konca roka 2023.

FOTO: NDS, a.s.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRNDS

Prečítajte si aj

Back to top button