Cestná doprava

Budimex vstupuje do novej fázy prác na D1 a D4

Budimex vstupuje do novej fázy prác na D1 a D4. Práce na budovaní strategickej križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave vstupujú do ďalšej fázy. Demolácia mosta nad D1 umožní rozšíriť diaľnicu a vybudovať kolektorové pásy. Stavba, ktorá je prvým projektom poľskej spoločnosti Budimex na Slovensku, významne zefektívni dopravu v okolí hlavného mesta a v celom regióne.

Práce na križovatke D1/D4 v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava – Triblavina úspešne napredujú. V prvotných mesiacoch boli realizované činnosti pre prípravu a zariadenie staveniska, výstavba staveniskových komunikácií, odhumusovanie, či sanácia podložia. Uplynulé mesiace tiež prebiehal archeologický prieskum a preložky inžinierskych sietí. V súlade s harmonogramom boli realizované aj demolačné práce – odstránenie starej policajnej budovy i budovy bývalých štátnych hydinární, ďalej realizácia oporných múrov či založenie mostných objektov.

Vybudovanie obchádzkových trás

Prvou významnou realizačnou časťou projektu bude ďalej vybudovanie obchádzkových trás, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1, čím sa vytvorí priestor pre možnosť výstavby potrebných mostov a prepojenie diaľnic v smeroch Jarovce – Trnava a Trnava – Stupava.

Keďže úroveň diaľnice D1 je potrebné prispôsobiť vedeniu diaľnice D4, súčasťou projektu je aj zdvihnutie nivelety diaľnice D1, a to počas živej premávky. Takýto projekt je na Slovensku unikátom. Zachovanie dopravy umožní práve vybudovanie obchádzkových kolektorov.

14 hodín na demoláciu mosta

S tým súviselo aj nevyhnutné odstránenie mosta nad D1, ktorý spájal cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu. Demoláciu Budimex úspešne zrealizoval v naplánovanom termíne počas marca, prevažne počas nočných hodín tak, aby bol minimalizovaný vplyv na dopavu.
„Vzhľadom na to, že bolo potrebné demolovať most nad kľúčovou diaľnicou na Slovensku, po ktorej denne prejde 120 tisíc vozidiel, práce sme museli naplánovať tak, aby demolácia prebehla cez víkend. Mali sme na to 14 hodín, počas ktorých na stavbe pracovalo takmer 100 osôb,“ priblížil riaditeľ výstavby Igor Sedláček.

„Táto fáza výstavby je pre nás veľmi dôležitá, keďže nám umožní zahájiť práce na kolektoroch križovatky a ich napojení na D1. Zároveň sa začne aj výstavba nového mosta po demolácii, ktorého postup výstavby je úzko zviazaný s postupom prác na prevádzkovanej diaľnici D1 ,“ dodal Igor Sedláček. Práce potrvajú niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku. Doprava bude pri znížení rýchlosti zachovaná v troch zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch.

„Budimex ako spoločnosť s viac ako päťdesiatročnou tradíciou má bohaté skúsenosti s realizovaním tisícov infraštruktúrnych, stavebných a priemyselných investícií. Zásadným faktom tohto projektu je, že výstavba musí prebiehať počas premávky, takže organizácia je tým výrazne ovplyvnená. Tento projekt, ktorý je náš prvý na Slovensku, je však zároveň výbornou príležitosťou preniesť do zahraničia naše know-how a osvedčené postupy,“ hovorí Cezary Łysenko, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ infraštruktúry, hydrotechnických a generálnych stavieb spoločnosti Budimex SA.

Rozšírenie vozovky diaľnice D1

Súčasťou projektu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v dĺžke 3,6 kilometra je aj kompletná rekonštrukcia a rozšírenie vozovky diaľnice D1. Doplnený bude informačný systém diaľnice, odstavné pruhy ako aj protihlukové opatrenia, oplotenie diaľnice a preložky inžinierskych sietí. Významnú časť celej stavby budú tvoriť mosty, ktorých bude celkovo osemnásť. Modernizáciou a rozšírením úseku D1 sa zvýši dopravný komfort, bezpečnosť a plynulosť dopravy. Prepojenie D1 a D4 zároveň odbremení diaľnicu, ktorá prechádza hlavným mestom.

Budimex, ktorý stavia v Poľsku každý štvrtý kilometer diaľnic, v poslednom období výrazne zrýchlil svoju expanziu na zahraničné trhy. Spoločnosť dlhodobo úspešne pôsobí v Nemecku, nedávno vstúpila okrem slovenského i na český trh, kde už uspela vo viacerých tendroch. V decembri spoločnosť podpísala svoju prvú zmluvu v Lotyšsku. Ako súčasť medzinárodného konzorcia postaví 230-kilometrový úsek železničnej trate Rail Baltica.

BUDIMEX SA

Spoločnosť s viac ako päťdesiatročnou tradíciou, ktorá sa výrazne podieľa na ekonomickom rozvoji Poľska. Za roky svojej existencie zrealizovala tisíce moderných investícií v oblasti infraštruktúry, všeobecných konštrukcií a priemyslu. Kultúra inovácii, zlepšovania a dodržiavania zásad trvalo udržateľného rozvoja nám umožnili stať sa lídrom na poľskom stavebnom trhu. Pôsobíme nielen na domácom poľskom trhu, ale aj v zahraničí. Postupne zvyšujeme svoju pôsobnosť aj v oblasti facility manažmentu (prevádzka nehnuteľností a objektov infraštruktúry) a odpadového hospodárstva. Naša spoločnosť je od roku 1995 kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov (GPW). A od roku 2011 je zaradená do indexu najzodpovednejších kótovaných spoločností. Jej strategickým investorom je španielska spoločnosť s celosvetovým dosahom – Ferrovial. Súčasťou skupiny sú Mostostal Kraków a FBSerwis. Sme jedným zo signatárov Dohody o bezpečnosti v stavebníctve – iniciatívy vytvorenej v roku 2010, ktorá združuje najväčších generálnych zhotoviteľov v Poľsku s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti práce v stavebníctve.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS BUDIMEX

Prečítajte si aj

Back to top button