Cestná doprava

Návrhy prepojenia D1 a R1 nie sú definitívne

Žiadny z navrhovaných variantov severojužného prepojenia diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 určite nie je definitívny. Uviedol to hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf v reakcii na vyjadrenia Klubu 500. Ten tvrdí, že vláda sa opäť chystá meniť scenár tohto prepojenia.

Neustále menenie scenárov dobudovania infraštruktúry podľa Klubu 500 len odsúva konečné riešenie a skomplikuje tak situáciu v doprave a priemysle. Združenie tvrdí, že kým doposiaľ sa hovorilo o dobudovaní R1 od Banskej Bystrice cez Slovenskú Ľupču a Nízke Tatry po Ružomberok, dnes prichádza do úvahy aj scenár západnej trasy smerom do Martina.
Rezort dopravy zdôraznil, že žiadny variant tohto prepojenia ešte nie je konečný. „V tomto prípade aj v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) pripravujeme porovnávaciu štúdiu, ktorá objektívne posúdi najefektívnejšie riešenie pre trasovanie. Štúdiu plánujeme realizovať v budúcom roku. Samozrejme, konkrétny postup bude predmetom ďalších rokovaní s Ministerstvom financií SR, respektíve Útvarom hodnoty za peniaze,“ priblížil Rudolf.
Klub 500 považuje urýchlenie dobudovania prepojenia Banskej Bystrice a Ružomberka za projekt národohospodárskeho významu, ktorý začal byť ako prepojenie plánovaný ešte počas minulého režimu. „Uvedený úsek bol a je plánovaný súbežne s potrebami priemyslu v dotknutých regiónoch a potrebami ekonomiky Slovenska. Ak bude vláda každé štyri roky meniť scenár, dokončenie D1 a prepojenie na R1 sa stane nekonečnou témou a cestou do pekla,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Združenie poukázalo tiež na to, že dobudovanie trasy od Banskej Bystrice po Ružomberok je dôležité aj z hľadiska odklonu kamiónovej dopravy z horského priechodu Donovaly. Odťaží problémové úseky a vyrieši okrem iného kritickú situáciu v Ružomberku, ktorý patrí medzi mestá s najvyššou intenzitou tranzitnej prepravy. Klub 500 preto konštatuje, že s prekvapením a obavami sleduje snahy opäť otvárať diskusiu v súvislosti s trasovaním prepojenia D1 a R1.
Gregor podotkol, že do procesov súvisiacich s prípravou a výstavbou diaľnic neustále vstupujú rôzne záujmy, pričom sa dookola opakujú potreby nových koncepčných štúdií, dopravných modelov, aj keď už boli prijaté rozhodnutia o výstavbe. „Projektová dokumentácia a rozhodnutia sa neustále menia, čo predstavuje značné priame finančné straty pre štát, ale aj pre stavebné firmy, ich zamestnancov a potenciálnych investorov smerujúcich do regiónu. Je na škodu veci, že prechádzajúce vlády tomuto úseku menovali veľmi málo pozornosti,“ dodal výkonný riaditeľ Klubu 500.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button