Cestná doprava

Dopravné uzávierky na R1 Via Pribina

Dopravné uzávierky na R1 Via Pribina. Koncesionár rýchlostnej cesty R1 Via Pribina začína od 3.4.2024 s údržbovými prácami.

V stredu 3. apríla 2024 sa začne čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v časti severného obchvatu v Banskej Bystrici. Údržbové práce zamerané na výmenu obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia budú prebiehať v úseku od km 164,000 — po km 169,417 postupne v oboch smeroch. Súčasne sa budú realizovať práce aj na križovatke Cementárenska a následne prebehne výmena obrusnej vrstvy na križovatke Kostiviarska.

Práce budú prebiehať v termíne od 3.04.2024 (streda) do 01.06.2024 (sobota).

Dopravné uzávierky od 3.4.2024 na R1 Via Pribina

Širokú motoristickú verejnosť preto prosíme o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značení a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom s ohľadom na pracovníkov realizujúcich stavebné úpravy. Rýchlostná cesta Via Pribina slúži motoristickej verejnosti už desať rokov. Od jej uvedenia do prevádzky prešlo cestou 130 miliónov vozidiel.

Projekt Via Pribina je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku. Spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 kilometra počas 30 rokov. Rýchlostná cesta spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS www.viapribina.sk

Prečítajte si aj

Back to top button