Cestná doprava

Komplexná oprava mostu v križovatke D1 a R1

Komplexná oprava mostu v križovatke D1 a R1. Národná diaľničná spoločnosť odštartuje v priebehu marca veľkú dopravnú operáciu pri Trnave, v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1. Premostenie na križovatke autostrád čaká komplexná oprava.

Stavebné práce budú prebiehať sedem dní v týždni, počas denných aj nočných hodín. NDS motoristov žiada o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť na danom úseku,“ informovala NDS. Najskôr sa bude opravovať most v smere z Nitry do Trnavy. Práce sa rozdelili do 2 etáp, aby bol dopad na plynulosť dopravy čo najmenší. NDS však verí, že sa dostane táto informácia k čo najširšej mase motoristov, keďže pre dopravu to nebude ľahké obdobie.

„Práce sme rozvrhli tak, aby sa obmedzenia dopravy znížili na minimum. Budú prebiehať postupne, aby sa doprava na moste zachovala v maximálnej možnej miere,“ doplnil podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS Rastislav Droppa.

Ako bude vedená doprava

1. etapa

Počas PRVEJ ETAPY je v pláne oprava vonkajšej časti mosta. Doprava na moste ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Uzavrie sa však pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava.

Z tohto dôvodu sa doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmeruje po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa osobné vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy. Pre nákladné vozidlá smerujúce do Trnavy začne obchádzková trasa v križovatke Senec, východ a povedie po ceste I/61 v smere do Trnavy.

2. etapa

Počas DRUHEJ ETAPY prebehne oprava vnútornej časti mosta. Motoristom budú k dispozícii už dva opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava.

Uzavrie sa pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Doprava sa bude viesť po pôvodnej obchádzkovej trase cez križovatku Vlčkovce. Pre nákladné vozidlá idúce do Trnavy zostane zachovaná obchádzka riešená cez križovatku Senec, východ.

Oprava mosta patrí k najväčším projektom spoločnosti v roku 2024. V rámci nej sa demontujú zvodidlá a zábradlia, odstránená vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery. Na očistenú nosnú konštrukciu sa položí izolácia, mostné závery, odvodňovače, kompletne nová vozovka, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie.

Stavebné obdobie si vyžiada zo strany motoristov a dopravcov obozretnosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Výsledkom však bude bezpečnejšia a komfortnejšia jazda a kompletne zrekonštruovaný most.

Zdroj
transport.sk
Editor
NDS, foto: NDSTASR

Prečítajte si aj

Back to top button