Cestná doprava

Meškanie MHD na Vajanského nábreží v Bratislave nie je výrazné

Meškanie MHD na Vajanského nábreží v Bratislave nie je výrazné. Dopravný podnik Bratislava (DPB) nezaznamenáva výrazné meškania mestskej hromadnej dopravy (MHD) v súvislosti so zmenou dopravnej organizácie na Vajanského nábreží.

Meškania spojov sú zhruba na rovnakej úrovni ako pred dopravnými zmenami zavedenými začiatkom septembra. Uviedol to hovorca DPB Martin Chlebovec. „V tomto období zaznamenávame iba minimálne meškania MHD, a to v rozmedzí od piatich do desiatich minút. Predstavuje to rovnaké hodnoty ako pred rekonštrukciou Vajanského nábrežia, hoci od zmeny môže nábrežie vyzerať na pohľad plnšie,“ skonštatoval Chlebovec.

Na základe získaných a zosumarizovaných dát za mesiac od zavedenia zmien zo strany hlavného mesta sa dá podľa neho povedať, že sa vodiči individuálnej dopravy novému cyklopruhu na nábreží prispôsobili. Vyplývať z nich má, že väčšina z nich využíva na prejazd odporúčaný bratislavský obchvat. K optimalizácii priepustnosti v oboch smeroch dopomáha podľa mestského dopravcu aj nedávno upravená svetelná signalizácia na Šafárikovom námestí a Námestí Ľ. Štúra.

Meškanie MHD na Vajanského nábreží v Bratislave nie je výrazné

„V tomto prípade ostáva zachovaná preferencia vozidiel MHD,“ ubezpečil Chlebovec. Deklaruje zároveň, že v pláne je priebežný monitoring i vyhodnocovanie jazdných údajov. Rovnako tak dodatočná úprava svetelnej signalizácie na podklade nových reálnych dát. Mestský dopravca taktiež vylučuje škodové udalosti alebo kolízie, ktoré by spôsobovala reorganizácia dopravy na nábreží.

Od začiatku školského roka platí na časti nábrežia nová organizácia dopravy. Dôvodom je okrem iného nová cykloinfraštruktúra, ktorú mesto vybudovalo medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím. Pre vozidlá zostal jeden jazdný pruh v každom smere. Zrušené bolo tiež ľavé odbočenie cez električkovú koľaj na Kúpeľnú ulicu a Fajnorovo nábrežie, keďže v minulosti malo spôsobovať zdržania pre ostatné vozidlá. Dopravné zmeny priniesli kladné i záporné reakcie zo strany verejnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button