Cestná doprava

Eurowag sa sústredí na čistú mobilitu

Eurowag sa sústredí na čistú mobilitu. Dopravcom aktuálne slúžia dve LNG stanice Eurowagu v Modleticiach a Kozomíne, spoločnosť plánuje ďalej investovať do dekarbonizácie nákladnej dopravy.

Spoločnosť Eurowag, popredný poskytovateľ integrovaných riešení v oblasti cestnej dopravy v Európe, má v Česku už dve čerpacie stanice na skvapalnený zemný plyn. Nové LNG stanice v Kozomíne a Modleticiach sú súčasťou rastúcej európskej siete, do ktorej patrí približne 700 tankovacích lokalít. Eurowag sa dlhodobo zameriava na riešenia v oblasti čistej mobility, v ktorej chce svojim zákazníkom ponúknuť kompletné portfólio služieb.

„Dekarbonizácia dopravy je pre nás dôležitým záväzkom, ktorému sa venujeme už niekoľko rokov. Pohon na skvapalnený zemný plyn vnímame ako jednu z možných ciest, ktorou sa bude komerčná cestná doprava uberať. Naše nové LNG stanice sú výsledkom snahy Eurowagu udávať krok v oblasti nízkoemisnej a bezemisnej dopravy,“
hovorí Martin Vohánka, zakladateľ a CEO Eurowagu.

Skvapalnený zemný plyn (skrátene LNG) je najmä pri ťažkých nákladných automobiloch alternatívou k naftovému pohonu. Na rozdiel od nafty vzniká spaľovaním LNG menej emisií, záujem o toto palivo preto v ostatných rokoch rastie. Podľa dát (gasum.com) poháňalo LNG v roku 2022 na európskych cestách viac ako 15-tisíc nákladných vozidiel nad 3,5 tony. V Česku sa v tom roku zaregistrovalo 17 LNG kamiónov.

Eurowag sa sústredí na čistú mobilitu

Akceptačná sieť Eurowagu pokrýva stovky LNG staníc

„Dekarbonizácia komerčnej nákladnej dopravy je možná len vtedy, keď budeme mať k dispozícii potrebnú infraštruktúru. Vďaka palivovej karte Eurowag môžu naši zákazníci tankovať nielen na našich LNG staniciach v Modleticiach a v Kozomíne, ale na stovkách ďalších miest po celej Európe. Akceptačná sieť Eurowagu pokrýva viac než 50 % existujúcich európskych LNG staníc a na jej rozširovaní neustále pracujeme,“ popisuje Attila Dsupin, Senior Vice President Energy BU v Eurowagu.

„LNG je technológia súčasnosti a je dobre, že LNG stanice rastú i u nás,“ vyjadril sa Jan Bezděkovský, poverenec českého ministra dopravy pre čistú mobilitu, pri príležitosti oficiálneho otvorenia modletickej stanice. Oblasť LNG plánuje české ministerstvo zahrnúť aj do aktualizácie Národného akčného plánu čistej mobility. V budúcnosti sa však počíta len s podporou bio LNG – teda plynu, získaného z obnoviteľných zdrojov. Ten znižuje emisie skleníkových plynov v porovnaní so zemným plynom až o 95 %.

Taký smer potvrdzuje i Dsupin. „Vybudovaním LNG staníc rozhodne nekončíme. Eurowag do budúcnosti počíta s tým, že súčasná infraštruktúra postupne prejde zo skvapalneného zemného plynu na bio LNG, čo ďalej akceleruje znižovanie emisií z nákladnej dopravy. Samozrejme, budeme investovať aj do ďalších alternatívnych palív a pohonov, ako sú batérie či vodík.“

Eurowag sa sústredí na čistú mobilitu

Na ceste k čistej mobilite

Eurowag si zakladá na energetickej a palivovej neutralite. V roku 2019 spoločnosť založila divíziu elektromobility a alternatívnych palív s cieľom prinášať zákazníkom konkrétne produkty a služby, ktoré im pomôžu s prechodom na čistú mobilitu a zabezpečia pritom flexibilitu a konkurencieschopnosť. Spoločne s partnermi sa tak Eurowag snaží na celom európskom trhu rozvíjať možnosti, ktoré alternatívne palivá ponúkajú.

V oblasti batériovo poháňaných vozidiel podnikol Eurowag už niekoľko konkrétnych krokov. Svoju pozíciu v oblasti eMobility posilnil napríklad spojením síl s holandskou spoločnosťou Last Mile Solutions. Tá poskytuje nezávislú platformu na nabíjanie elektromobilov a inteligentný energetický manažment pre stovky tisíc vozidiel. „Batériová elektromobilita má potenciál nielen v oblasti osobných vozidiel. Najmä v západnej Európe už dnes vidíme dopyt po ľahkých komerčných vozidlách na batérie, záujem sa dá očakávať aj v mestských aplikáciách a v niektorých prípadoch dokonca aj po stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidlách. Chceme byť pri tom, a preto investujeme ako do vlastných riešení, tak do partnerstiev, ako je napríklad spojenie s Last Mile Solutions,“ vysvetľuje Vohánka.

Zákazníkom má na ceste k čistejšej a efektívnejšej nákladnej doprave pomôcť aj integrovaná digitálna end-to-end platforma, ktorú Eurowag vyvíja. Aj preto Eurowag nedávno investoval do 100 % podielu v spoločnosti Inelo Group. Skupina sa zaoberá integrovanými technologickými riešeniami pre nákladnú dopravu v regióne strednej a východnej Európy. Eurowag vďaka tejto akvizícii obohatil svoje produktové portfólio o riešenia na riadenie pracovnej doby, zdvojnásobil počet pripojených telematických zariadení a rozšíril svoju geografickú pôsobnosť na celkom 16 európskych trhov.

Vohánka: Bez spolupráce sa nezaobídeme

Eurowag nezaostáva ani pri palivových článkoch poháňaných vodíkom, v tomto prípade je však komerčné využitie zatiaľ otázkou budúcnosti. LNG, prípadne bio LNG, sú tak pre nasledujúce roky strategickou voľbou. Rovnaký názor má Mathias Maedge, generálny tajomník pre oblasť Gmobility v NGVA Europe: „LNG má v tejto chvíli za sebou 15 rokov trhového vývoja. Vodík budeme komerčne využívať možno v roku 2030. A nemôžeme elektrifikovať celý svet, najmä nie svet logistiky, ktorý je veľmi komplexný. Aby sme dosiahli udržateľnú budúcnosť, potrebujeme možnosti, ktoré zahŕňajú rôzne palivá, vrátane bio LNG.“

„Neexistuje jediná firma ani jediné riešenie, ktoré by dokázali vyriešiť dekarbonizáciu dopravy. Komerčná cestná doprava je veľmi zložitý ekosystém, ktorý zahŕňa produkciu obnoviteľných zdrojov, prepravu palív a energie do čerpacích či dobíjacích staníc, obnovu vozového parku… To všetko znamená obrovské investície, ktoré vyžadujú lepšiu spoluprácu medzi firmami a intenzívny dialóg s politickými subjektmi a regulačnými orgánmi. Bez toho sa nezaobídeme,“ dopĺňa Martin Vohánka.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button