Cestná doprava

Dopravný podnik mesta Prešov nakúpi za 42 000 eur sedem jazdených autobusov

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) nakúpi sedem jazdených autobusov za celkovú sumu 42 000 eur. Investíciu z vlastných finančných zdrojov tejto spoločnosti schválili v stredu prešovskí mestskí poslanci. Dôvodom nákupu je zabezpečenie požadovanej výpravy autobusov, čím sa zmierni ich nedostatok. Nákup zároveň ušetrí finančné prostriedky na ročnom nájomnom jednorázovo o viac ako 25.000 eur.
      
DPMP v súčasností vlastní 54 autobusov, ktoré nepostačujú potrebám, podnik si tak prenajíma sedem autobusov o dĺžke takmer 11 metrov od Dopravného podniku Bratislava (DPB). Ten vypísal súťaž na odpredaj uvedených autobusov, ktoré sa stali pre túto firmu nadbytočné. Vyvolávacia cena bola 6000 eur za jeden autobus, do súťaže sa neprihlásil žiadny ďalší záujemca, takže vyvolávacia cena v celkovej sume 42 000 eur je zároveň aj kúpnou cenou.
      
„Prenájom týchto autobusov nás v súčasnosti stojí 5600 eur mesačne. Ročne to predstavuje 67 100 eur. Nákupom spomenutých siedmich autobusov pokryjeme rozdiel hlavne pri štandardných a pokrývame nimi aj nedostatky v kĺbových autobusoch,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek a doplnil, že nákupom DPMP nepokryje potrebu autobusov na výpravu na linky MHD, ale iba zmierni ich nedostatok.
      
Kupované vozidlá sú vo veku 10 až 11 rokov s priebehom približne 430 000 až 745 000 najazdených kilometrov. „Vzhľadom na reálny stav a priemerný vek autobusov v DPMP očakávame, že tieto autobusy budeme využívať vo výprave minimálne ďalšie tri až štyri roky,“ doplnil Tomek. DPMP zároveň modernizuje vozový park. Kupuje šesť nových kĺbových 18-metrových trolejbusov a štyri štandardné 12-metrové trolejbusy. Projekt druhej etapy modernizácie vozového parku MHD v Prešove je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Ministerstva dopravy a výstavby SR. DPMP si uplatnil opciu zo zmluvy uzavretej v roku 2016. Desať trolejbusov, ktoré by mali do Prešova prísť koncom septembra, bude stáť viac ako 5 miliónov eur bez DPH.

Mestskí poslanci schválili úsporu v rozpočte takmer 3,5 milióna eur

Prešovskí mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom rokovaní aj úsporu v rozpočte mesta v objeme takmer 3,5 milióna eur. Radnica navrhla zmenu v súvislosti s dôsledkami dosahu koronakrízy. Najväčšia zmena o viac ako 2,5 milióna eur sa týka zníženia podielových daní. Očakávané zníženie príjmov z predaja budov a pozemkov predstavuje takmer 600 000 eur. Pre pozastavenie vývozu komunálneho odpadu radnica očakáva výpadok v príjme za poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 200 000 eur. Pokles nájomného z nebytových priestorov predstavuje 84 000 eur.
      
„Odhadovaný výpadok je veľmi vysoký. Hovoríme zhruba o sume 4,5 milióna eur. Teraz sme pripravili miernejšiu verziu rozpočtovej zmeny. Je to vlastne už tretí pokus o predloženie rozpočtovej zmeny číslo dva, kde hovoríme zhruba o 3,5 milióna eur, ktoré potrebujeme viazať vo výdavkoch. Vieme, že v príjmoch tieto peniaze nedostaneme. To je tá najzásadnejšia zmena,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.
      
Najviac diskutovanou témou zo strany poslancov bolo podľa jej slov školstvo a to, či radnica nekráti priveľa financií na túto oblasť. „Odpoveď na to je, že využili sme projekt, ktorý vydalo ministerstvo školstva. Podľa prepočtov, ktoré urobili kolegovia na odbore školstva, by malo vyjsť s týmito projektovými peniazmi, ako aj s tými, ktoré už dostali a ktoré máme pre nich schválené v rozpočte. Tento rok by ustáli. Otázka bude financovania budúceho roku, tam budeme musieť pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie, pretože dosah koronakrízy sa nás bude týkať aj budúci rok,“ skonštatovala primátorka.
      
V rámci účelových zdrojov zastupiteľstvo zapojilo a prerozdelilo viac ako 1,5 milióna eur. „Ďalšie zmeny sa týkajú presunov, o ktorých sme už hovorili skôr. V januári som predkladala poslancom zoznam budov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, a kde je potrebné pripraviť opravu. Potom sú to viac-menej presuny medzi položkami v rámci existujúceho rozpočtu,“ doplnila Turčanová. Na margo investícií a kritiky poslancov, že radnica neinvestuje do mestských častí, primátorka povedala, že idú podľa plánu investícií.
      
„Z opatrnosti sme viazali nezačaté projekty, ktoré neboli pripravené. Všetky projekty, kde už sme robili verejné obstarávania alebo boli zazmluvnené, tak v tých, samozrejme, pokračujeme. Takže, nerozumela som celkom diskusii poslancov, že sa neinvestuje v mestských častiach, pretože spolu s úverom budeme mať tento rok celkový objem investícií v meste takmer 9 miliónov eur, čo je podľa mňa veľmi slušná suma aj na takéto mesto ako Prešov,“ dodala Turčanová.

Prečítajte si aj

Back to top button