Cestná doprava

DKV upozorňuje na nový mýtny systém v Bulharsku

Bulharsko zaviedlo od marca nový satelitný mýtny systém na výber mýta na diaľniciach a štátnych cestách. Mýtna povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá. Spoplatnené úseky majú celkovú dĺžku 3 115 km, z čoho 803 km tvoria diaľnice a 2 312 km cesty prvej triedy.

Vozidlá do 3,5 tony potrebujú elektronické známky. Mýto pre vozidlá nad 3,5 tony je po novom možné uhradiť dvoma spôsobmi. V prvom prípade prebieha úhrada poplatku pre stanovenú trasu vopred (Route Pass). Alternatívou je uzatvorenie zmluvy a využívanie palubnej jednotky, ktorá zaznamenáva prejazd spoplatnenými úsekmi. Vyúčtovanie následne prebieha podľa počtu najazdených kilometrov. Sadzba za kilometer sa odvíja od celkovej hmotnosti nákladného vozidla či súpravy, počtu náprav, emisnej triedy, kategórie vozidla (nákladné vozidlo alebo autobus) a kategórie pozemnej komunikácie (cesta alebo diaľnica).

„Route Pass je vhodný pre dopravcov, ktorí do Bulharska cestujú iba príležitostne. Pre častejšie jazdy odporúčame palubnú jednotku. Kľúčovou výhodou následnej úhrady mýtnych poplatkov je zlepšenie likvidity. Zákazníci DKV navyše dostávajú vždy koncom mesiaca súhrnnú faktúru s mýtnymi poplatkami z takmer 30 krajín. Pre dopravcov to predstavuje podstatnú časovú úsporu a zníženie administratívy,“ vysvetľuje Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

DKV uľahčuje používanie bulharského mýtneho systému obom skupinám. Prostredníctvom registračného portálu na stránke spoločnosti sa môžu zákazníci DKV rýchlo a pohodlne zaregistrovať a objednať si palubnú jednotku alebo Route Pass na vyúčtovanie bulharského mýta. V blízkej dobe bude cez registračný portál DKV taktiež možné objednávať elektronické známky pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

V spolupráci
TS DKV
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button