Cestná doprava

Diagnostika zistila veľmi zlý stav mostov pri Margecanoch a Sirníku

Košický samosprávny kraj (KSK) začal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektových dokumentácií na rekonštrukciu mosta cez vodnú nádrž Ružín pri Margecanoch (okr. Gelnica) a mosta cez rieku Ondava pri obci Sirník (okr. Trebišov). Dôvodom sú výsledky diagnostiky týchto mostov, ktoré potvrdili ich veľmi zlý technický stav. KSK v stredu informoval, že začiatok ich rekonštrukcie plánuje v budúcom roku.
      
V máji až v júli sa na mostoch realizovali statické a dynamické zaťažovacie skúšky. „Pri obidvoch bola zistená 15-percentná korózia predpínacej výstuže, čo spôsobuje postupnú stratu ich predpätia. Navyše most cez Ondavu je postavený z nosníkov typu Vloššák, pri ktorých sa ukázali systémové poruchy a je nevyhnutná ich výmena, aby sme tak predišli havárii, ako to bolo v prípade mosta v Strážskom,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonávala statickú zaťažkávaciu skúšku mosta M112 vedúcu ponad vodnú nádrž Ružín (FOTO: TASR – Milan Kapusta)

Pre získanie potrebných údajov použili konvenčné konzervatívne zaužívané metódy, ale aj najmodernejšiu techniku – laserové terestrické 3D skenovanie a georadar. „Mapovali sme najmä trhliny v nosnej železobetónovej konštrukcii, pevnosť a chemické vlastnosti betónu a rozsah korózie predpínacej výstuže,“ informoval generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.

Most M112 vedúci cez Ružín v dĺžke 129,7 metra má podľa záverov diagnostiky normálnu zaťažiteľnosť na úrovni 15 ton a výhradnú zaťažiteľnosť za prítomnosti jediného vozidla na moste na úrovni 60 ton. Pri moste M2774 cez Ondavu dlhom 198,97 metra záver diagnostiky stanovil normálnu zaťažiteľnosť na úrovni 16 ton a výhradnú zaťažiteľnosť 70 ton.
      
Výsledky diagnostiky a meraní budú podkladom pri spracovaní projektovej dokumentácie, následne sa začne súťažiť výber zhotoviteľov stavebných prác na oba mosty. Mostné objekty pri Margecanoch a Sirníku boli zaradené do stavebno-technického stavu kategórie 6, teda veľmi zlý stav. V nej je zaradených aj ďalších 64 mostov v rámci celého kraja. Na niektorých z nich vykonali dočasné opatrenia, poškodené nosníky boli podopreté, došlo k zníženiu rýchlosti jazdy alebo presmerovaniu dopravy do jedného jazdného pruhu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button