Logistika a skladovanie

Zvyšuje ziskovosť a spoľahlivosť procesov v sklade

Zvyšuje ziskovosť a spoľahlivosť procesov v sklade. Skladová navigácia Jungheinrich warehouseNAVIGATION je systém, ktorý vďaka prepojeniu ERP systému zákazníka, vozíka a terminálu na ňom dokáže vypočítať optimálnu trasu k cieľovej pozícii a zefektívniť tak pohyb vozíkov v sklade, ako aj čas prepravy, čo zvyšuje celkovú efektivitu práce v sklade.

Spoločnosť Jungheinrich patrí v celosvetovom meradle k popredným výrobcom vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, skladovej techniky, logistických systémov, automatických riešení a služieb pre kompletnú vnútropodnikovú logistiku vrátane vlastného softvéru. Systém riadenia skladu od spoločnosti Jungheinrich s middlewarom, logistickým rozhraním Jungheinrich a asistenčným systémom warehouseNAVIGATION dlhodobo zvyšuje nákladovú efektívnosť a spoľahlivosť. Optimalizáciou trasy ku skladovacím pozíciám sa uvoľňuje obrovské množstvo času a nie je potrebné prácne vyhľadávať rôzne položky.

Dvojstupňový postup prepravy v sklade kompletne riadi systém WMS od spoločnosti Jungheinrich. Prichádzajúci tovar sa okamžite naskenuje a zaznamená ešte pred prepravou k prenosovej stanici vysokozdvižným vozíkom s posuvným zdvíhacím zariadením. Týmto spôsobom sa skladovacie pozície v sklade s úzkymi uličkami spravujú na základe presnej polohy. A pristupuje sa k nim poloautomaticky pomocou systému warehouseNAVIGATION. Vďaka transpondérom v podloží regálový zakladač určí svoju aktuálnu polohu. Následne sa poloha, ku ktorej sa treba priblížiť, prenáša cez bezdrôtový dátový terminál.

Vozík Jungheinrich EKX 514

Zvyšuje ziskovosť a spoľahlivosť procesov v sklade

Usporiadaná štruktúra systému Jungheinrich WMS v spojení s asistenčným systémom warehouseNAVIGATION zabezpečuje vyššiu ziskovosť, väčšiu spoľahlivosť procesov a väčšiu transparentnosť. Kombináciou týchto výhod je možné zostaviť zoskupenie tovarových tokov. Vďaka správne zvolenému rozdeleniu pojazdu a zdvihu je tak skladová navigácia Jungheinrich warehouseNAVIGATION schopná v systémových VNA skladoch výrazne skrátiť potrebný čas na manipuláciu, znížiť spotrebu energie a tým zvýšiť produktivitu práce.

Systém warehouseNAVIGATION našiel uplatnenie napríklad v novom distribučnom centre v Lipsku či v distribučnom centre spoločnosti DHL v juhomoravských Syroviciach, kde ho tiež úspešne otestovali. V DHL Syrovice pri Brne pracuje celkovo osemnásť vozíkov vybavených Li-Ion batériou, z toho 7 VNA vozíkov EKX 514. V rámci testu sa navigáciou osadili tri tieto vozíky. „Zaujímavosťou pri inštalácii skladovej navigácie bola možnosť priameho porovnania výkonu vozíkov s navigáciou a bez nej. V prvej fáze sme systém prepojili s tromi vozíkmi. Zákazník tak presne videl, ako vzrástla produktivita manipulácie oproti ďalším vozíkom v jeho flotile. Namerané až 16 % zvýšenie efektivity manipulácie jasne ukázalo výhody poloautomatizácie a v súčasnosti diskutujeme o možnosti nasadenia na zvyšné VNA vozíky,“ vyzdvihuje výhody systému warehouseNAVIGATION Daniel Göllner, vedúci logistických systémov Jungheinrich.

Voľba optimálnej trasy k pozícii vďaka warehouseNAVIGATION

Prepojenie systémov vďaka Jungheinrich Logistik-Interface

Jedným zo špecifík projektu v Syroviciach bola aj požiadavka na prepojenie s terminálmi na vozíkoch, ktoré využívajú operačný systém Android. „Z pohľadu Jungheinrich, ale aj IT všeobecne, je integrácia strojných zariadení jednoduchšia pri operačných systémoch Windows s definovanými protokolmi a zabezpečením. Naopak, otvorené systémy typu Android sú síce užívateľsky jednoduchšie, ale o to náročnejšie na integráciu aj implementáciu,“ zhŕňa Pawel Byczkowski, projektový manažér Jungheinrich.

Túto komunikáciu zaisťuje oceňované logistické rozhranie Jungheinrich. Dokáže dátovo prepojiť rôzne systémy od rôznych výrobcov a prispôsobí sa tak individuálnym potrebám zákazníka. Vďaka tomu rozhranie umožňuje implementovať moderné automatizačné a asistenčné systémy bez nutnosti výmeny už funkčných komponentov a softvéru.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button