Logistika a skladovanie

Zber údajov pomáha zlepšovať kvalitu a ergonómiu logistických procesov

Spoločnosť DACHSER spojila svoje sily so začínajúcou spoločnosťou MotionMiners, aby lepšie pochopila pracovný tok v tranzitných termináloch. Spoločnosť MotionMiners testovala novú metódu na zlepšenie kvality procesov na piatich rôznych miestach, pozitívny vplyv by mala mať aj na celkovú ergonómiu práce.

Tisíce zamestnancov logistickej siete DACHSER neustále zabezpečujú spoľahlivé fungovanie dodávateľských reťazcov pre svojich zákazníkov. Väčšina týchto zamestnancov pracuje v tranzitných termináloch, v samotnom srdci logistiky. Prevažná väčšina operácií manipulácie s nákladom sa vykonáva ručne: vykladanie nákladných vozidiel, skenovanie tovaru, privážanie paliet do terminálu na dočasné uskladnenie alebo ich nakladanie priamo na ďalšie nákladné vozidlo. Je to neustály dynamický tok.

Práca zahŕňa osvedčené a dobre fungujúce postupy. V oblasti ergonómie práce však vždy existuje potenciál na zlepšenie a zjednodušenie pre zamestnancov. To si zvyčajne vyžaduje analýzu procesov založenú na meraniach. Bohužiaľ, tradičné metódy analýzy, ktoré sa zvyčajne používajú, majú v skutočnosti množstvo nedostatkov. Zamestnanci sa napríklad snažia zabezpečiť, aby všetko urobili správne a čo najrýchlejšie.

Preto sa spoločnosť DACHSER pustila do hľadania nových riešení na optimalizáciu efektívnosti a ergonómie práce, a tým aj kvality manipulácie s nákladom. Tieto riešenia našla mladá spoločnosť z Dortmundu. V októbri 2017 spojili svoje sily traja zamestnanci Fraunhoferovho inštitútu pre tok materiálu a logistiku IML a založili spoločnosť MotionMiners. Tento startup pracuje nezávisle od Fraunhoferovho inštitútu od leta 2019.

Riadenie rozvojových projektov

Podnikové laboratórium DACHSER úzko spolupracuje s Fraunhoferovým inštitútom IML v Dortmunde pri hľadaní výskumných a vývojových projektov, ktoré by mohli posunúť sieť DACHSER vpred. Tieto projekty zahŕňajú všetko, čo súvisí s digitálnymi technológiami, ako sú dátová veda, umelá inteligencia, určovanie polohy v reálnom čase, mobilná komunikácia 5G, pripojené zariadenia (Internet of Things), autonómne vozidlá a adaptívne skladové systémy.

Aj preto sa spoločnosť DACHSER dozvedela o spoločnosti MotionMiners. Táto mladá spoločnosť sa spočiatku zameriavala na optimalizáciu skladových priestorov. V spolupráci so spoločnosťou DACHSER sa jej vývoj rozšíril o manipuláciu s nákladom pre zasielateľský priemysel.

MotionMiners poskytuje technológiu, ktorá uľahčuje zber reálnych údajov z pracovných postupov v danom prostredí bez potreby zberu údajov o zamestnancoch. V praxi to vyzerá takto: merania sa uskutočňujú pomocou mobilných senzorov, tzv. wearables, ktoré zhromažďujú anonymizované údaje. Zamestnanci majú tieto snímače buď na zápästí, alebo pripevnené na oblečení.

Tieto snímače pohybu sa zvyčajne používajú najmä pri športových aktivitách, ale zakladatelia spoločnosti MotionMiners využívajú ich automatickú detekciu aktivity na optimalizáciu intralogistiky. V spojení so stacionárnymi snímačmi umiestnenými v termináli alebo na regáloch zaznamenávajú aktuálne postupy. To umožnilo spoločnosti zhromažďovať údaje o činnostiach pri manipulácii s nákladom. Snímače detegujú aj nezdravé a namáhavé pohyby.

Pred začatím zberu údajov bol projekt podrobne koordinovaný s výborom pre IT generálnej rady zamestnancov. Účasť zamestnancov bola dobrovoľná a získané anonymizované údaje boli následne vyhodnotené. Senzorové systémy neboli pre ľudí obťažujúce. „Výhodou je, že môžeme objektívne zaznamenávať všetky denné operácie a všetky nepredvídané udalosti,“ vysvetľuje Mauritius Herden, vedúci tímu výrobných procesov v spoločnosti DACHSER Food Logistics, ktorý je zodpovedný za celý projekt.

Do konca decembra 2020 bolo na piatich miestach zozbieraných 1 800 hodín údajov. Na základe toho bolo možné vypracovať konkrétne odporúčania a opatrenia na strategickejší a efektívnejší prístup k manipulácii s nákladom a na lepšiu podporu logistických operátorov pri ich každodennej práci. Ďalším zaujímavým aspektom sú tepelné mapy. Na pláne terminálu ukazujú, ktoré trasy zamestnanci využívajú obzvlášť často a kde sa vyskytujú úzke miesta a dlhé čakanie. Túto skutočnosť je možné okamžite analyzovať a v ideálnom prípade odstrániť.

„Najzaujímavejším výsledkom je to, čo sme sa dozvedeli o ergonómii,“ hovorí Mauritius Herden. Zariadenie na sledovanie zaznamenáva, ako často sa zamestnanci musia pri práci ohýbať, napríklad pri skenovaní štítkov na spodnej časti palety alebo pri zdvíhaní tovaru. V iných prípadoch sa zistilo, že pri vykladaní je potrebné vykonať mnoho pohybov pomocou zdvihnutých ramien. „Nakoniec nám merania poskytli prvý skutočne slušný základ informácií na posúdenie fyzickej záťaže zamestnancov,“ dodáva Mauritius Herden.

Do konca decembra 2020 boli na piatich miestach zhromaždené údaje za 1 800 hodín. Cornelius John zhrnul: „Naším pôvodným cieľom bolo vytvoriť transparentnosť v tom, o akých časových rámcoch procesu vôbec hovoríme.“ Na tomto základe bolo nakoniec možné vypracovať konkrétne odporúčania a opatrenia, ako strategickejšie a efektívnejšie pristupovať k manipulácii s nákladom a ako lepšie podporovať pracovníkov logistiky v ich každodennej práci.

Pre Steffena Faula, ktorý v Langenau vedie manipuláciu s nákladom, je to jasná výhoda. „Mohli sme merať skutočné pracovné zaťaženie zamestnancov, čo nám v ideálnom prípade umožní predchádzať absenciám z dôvodu choroby alebo dokonca choroby z povolania.“

Zatiaľ čo sa predtým odporúčania pre pobočku zakladali skôr na pocitoch alebo náhodných kontrolách, teraz sú k dispozícii spoľahlivé a objektívne údaje. Pilotný projekt trval celý rok a teraz pokračuje na ďalších miestach. V budúcnosti je cieľom zbierať údaje na rôznych miestach v Nemecku či na iných miestach a prípadne rozšíriť zber údajov na ďalšie skladové procesy a činnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button