Logistika a skladovanie

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a kontraktnú logistiku

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a kontraktnú logistiku. Dlhodobé partnerstvo vedie k založeniu joint venture podniku pre zbernú a kontraktnú logistiku.

Fercam plánuje previesť svoje divízie Distribúcia (zberná služba) a Logistika (kontraktná logistika) do spoločného podniku so spoločnosťou Dachser pod názvom „Dachser & Fercam Italia S.r.l.“
80-percentná účasť Dachseru v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť. Prevod ešte závisí od schválenia príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž.

Podľa zmluvných podmienok podpísaných medzi dvoma spoločnosťami, Fercam oddelí svoje divízie Fercam Distribution (zberná služba) a Fercam Logistics (kontraktná logistika) od Fercam AG a do konca roka ich integruje do novej spoločnosti. Tieto dve divízie, ktoré zamestnávajú 920 ľudí na 43 miestach
v Taliansku, vygenerovali v roku 2022 príjmy vo výške približne 400 miliónov eur.

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a kontraktnú logistiku

Od začiatku roka 2024 bude samostatná spoločnosť pôsobiť pod názvom „Dachser & Fercam Italia S.r.l.“ a bude priamo podliehať Alexandrovi Tonnovi, COO pre cestnú logistiku v spoločnosti Dachser. Zbernú službu a kontraktnú logistiku bude v Taliansku aj naďalej riadiť riaditeľ distribúcie a logistiky Fercam Dr. Gianfrancom Brillantem so svojim osvedčeným tímom, ktorých odbornosť zabezpečí kontinuitu
na talianskom trhu. Fercam AG bude vlastniť 20-percentný podiel spoločnosti Dachser & Fercam Italia S.r.l..

Divízia Fercam Transport (národná a medzinárodná cestná a železničná doprava), Fercam Air & Ocean
a Fercam Special Services (umelecké diela, veľtrhy a podujatia, doručovanie domov, presuny a sťahovanie, správa archívov a dokumentov) vrátane všetkých medzinárodných pobočiek zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Fercam AG a nebudú súčasťou nového joint venture podniku. Fercam plánuje podporovať ďalší rast a internacionalizáciu týchto divízií v budúcnosti, vrátane zámorskej.

Spoločné hodnoty

„Rodinné firmy Dachser a Fercam spája rovnaký pohľad na riadenie založené na hodnotách, ktoré zabezpečujú už po generácie ich životaschopnosť. Preto sme o to radšej, že ešte viac posilňujeme naše puto a na základe 20-ročnej spolupráce zakladáme tento spoločný podnik v Taliansku,“ hovorí Bernhard Simon, predseda dozornej rady spoločnosti Dachser.

„Dachser je dynamicky rastúca rodinná firma s podobnými cieľmi a krátkodobými rozhodovacími kanálmi, čo z nej robí výnimočného a spoľahlivého partnera pre všetky druhy európskej prepravy. Počas nášho partnerstva sa však podmienky značne zmenili, pričom podiel na trhu sa koncentruje len na niekoľkých európskych a globálnych hráčov. Preto sme sa rozhodli založiť joint venture podnik výlučne pre zbernú službu a kontraktnú logistiku. Je to riešenie výhodné pre obe strany,“ hovorí Thomas Baumgartner, predseda dozornej rady spoločnosti Fercam.

„Týmto spôsobom môžeme ďalej posilňovať naše väzby s partnerskou spoločnosťou a zároveň upevňovať našu vlastnú pozíciu,“ vysvetľuje Hannes Baumgartner, riaditeľ spoločnosti Fercam. „Byť súčasťou európskej siete Dachser otvára dodatočné príležitosti rastu, najmä v oblasti exportu. To vytvára istotu a stabilitu pre našu budúcnosť.“

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a kontraktnú logistiku

Skompletizovanie európskej siete

Prevzatie majority vo Fercam zbernej službe a kontraktnej logistike je treťou najväčšou akvizíciou, ktorú Dachser uskutočnil na rozšírenie svojej prepravnej a logistickej siete v Európe, po Graveleau (Francúzsko, 1999) a Azkar (Španielsko, 2013). „Touto akvizíciou vypĺňame poslednú zostávajúcu medzeru
a uzatvárame našu sieť zbernej služby a kontraktnej logistiky v hlavných kontinentálnych európskych trhoch,“
vysvetľuje Burkhard Eling, výkonný riaditeľ spoločnosti Dachser. „Naším zámerom, samozrejme, ostáva organický a udržateľný rast. Tento rok sme prostredníctvom cielených akvizícií posilnili našu prítomnosť na kľúčových trhoch, ako sú Benelux, Austrália, Japonsko a teraz aj Taliansko.“

Zákazníci budú ťažiť z jednotných procesov a systémov

„Dachser a Fercam spolupracovali veľmi úspešne 20 rokov. Za túto dobu sme sa veľmi dobre spoznali
a naučili sa vzájomne sa vážiť,“
dodáva Alexander Tonn, COO pre cestnú logistiku spoločnosti Dachser. Rodinná spoločnosť Fercam so sídlom v Bolzane, v južnom Tirolsku, sa od začiatku partnerstva zaoberá distribúciou všetkých zberných zásielok s priemyselným a spotrebiteľským tovarom z európskej siete Dachser v Taliansku a prislúchajúce zásielky z Talianska dodáva do tejto siete.

„Fercam je zárukou kontinuity a odbornosti v Taliansku. Vďaka tejto akvizícii a ďalším investíciám môžeme ešte viac urýchliť náš rast, najmä na talianskom trhu, a ešte viac zlepšiť kvalitu našej ponuky. Naši zákazníci v Európe, Taliansku a vo svete budú mať prospech z konzistentných procesov a jednotných systémov v strednodobom horizonte,“ hovorí Tonn o synergii a zákazníckych výhodách nového spoločného podniku.

Vďaka svojmu dlhodobému partnerstvu sú Dachser a Fercam už plne na jednej vlne, pokiaľ ide o prevádzku zbernej logistiky. Fercam sa zameriava na kontinuálne investície do svojich logistických zariadení, digitálnych systémov a ochrany klímy. Obidve spoločnosti sa v tomto ohľade skvele dopĺňajú.

Spoločné podnikanie bez zdvojených štruktúr

Spoločnosť Dachser nemala vo svojom portfóliu Európskej logistiky vlastné pobočky v Taliansku, takže spoločný podnik neprinesie žiadne duplicitné štruktúry. Všetci zamestnanci divízií Distribúcia a Logistika spoločnosti Fercam budú pracovať pre Dachser & Fercam Italia. Akvizícia podielov Dachseru v týchto dvoch divíziách je tiež symbolom záväzku spoločnosti k ďalším udržateľným investíciám do svojich talianskych pobočiek.

V oblasti Food Logistics, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním chladených a nechladených potravín, je Dachser zastúpený v Taliansku od roku 2017 s tromi pobočkami a približne 270 zamestnancami.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button