Logistika a skladovanie

Slovenská pošta chce postupne zavádzať do prevádzky ekologické technológie

Slovenská pošta chce postupne začleniť do prevádzky ekologické technológie. Ako informovala hovorkyňa pošty Eva Rovenská, pri vytvorení stratégie prechodu na tieto technológie v oblasti mobility a energetiky bude spolupracovať aj s Českou poštou.

Slovenská pošta podpísala memorandum o spolupráci s Českou poštou a občianskymi združeniami Čistá mobilita z Českej republiky a Slovenska. V rámci spolupráce budú pošty analyzovať príležitosti na zavedenie ekologických vozidiel do prevádzky aj možnosti úspory energie, lokality na využitie technológií pre verejnosť, napríklad dobíjacie stanice pre vozidlá.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa poznamenal, že popri tradičných službách sa pošta snaží sústrediť na modernizáciu s ohľadom na zdravie a životné prostredie. „Na Slovenskej pošte si zodpovednosť voči životnému prostrediu uvedomujeme každý deň, keď prevážame desaťtisíce zásielok prostredníctvom desiatok vozidiel a vytlačíme tisíce dokumentov. Chceme mať poštu ekologickejšiu, efektívnejšiu a modernú, bez papiera a s ekologickými vozidlami,“ skonštatoval. Projektmi ochrany životného prostredia sa podľa jeho slov zaoberá špeciálne vyčlenený tím, ktorý je súčasťou odboru kvality a trvalo udržateľného rozvoja.

Slovenská pošta v rámci stratégie Pošta 2020, ktorá sa zameriava na modernizáciu služieb a zefektívnenie procesov, spustila a realizuje projekt EKO pošta. Cieľom projektu je zredukovať náklady na vytváranie tlačových zostáv v papierovej forme a nahrádza ich elektronickou formou. Súčasťou tohto projektu je aj elektronický archív s rýchlym vyhľadávaním uložených informácií.

Zároveň má Slovenská pošta podľa Rovenskej vo svojom vozovom parku v súčasnosti 29 elektrických motocyklov, 22 elektrických áut a 208 áut na CNG pohon, teda stlačený zemný plyn. Podotkla, že nákupná cena elektromobilu je podstatne vyššia ako u auta so spaľovacím motorom. Preto pošta investuje do nákupu ekologických áut, ktorými prepravuje a doručuje poštu po celom Slovensku, v rámci svojich finančných možností postupne.

Slovenská pošta vo svojom podnikaní uplatňuje certifikované systémy manažérstva kvality 9001, manažérstva environmentu 14001 a manažérstva informačnej bezpečnosti 27001 v súlade s prijatými a verejne dostupnými vyhláseniami. „Pošta plánuje aj zavedenie novej normy ISO 50001, certifikáciu systému energetického manažérstva, ktorá prináša ekonomické prínosy a prínosy pre vedenie organizácie ako nástroj na získanie údajov potrebných na plánovanie a vytýčenie cieľov a zvýšenie morálky organizácie vo vzťahu k spotrebe energie,“ priblížila Rovenská.

Slovenská pošta tiež spolupracuje so Svetovou poštovou úniou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom je meranie ročných emisií skleníkových plynov, identifikovanie príležitostí na ich zmiernenie a postupné dosahovanie trvalo udržateľných cieľov.

Prečítajte si aj

Back to top button