Logistika a skladovanie

Nagel-Group – Spájame svet jedla

Nagel-Group – Spájame svet jedla. Nagel-Group, jeden z popredných logistických prevádzkovateľov potravinárskych výrobkov, v rámci dodávateľského reťazca prepája food logistiku v celej Európe. Na Slovensku má distribučné centrum v Bratislave a Banskej Bystrici.

Rodinnú firmu Nagel-Group založil Kurt Nagel starší v roku 1935, pokračovateľom bol Kurt Nagel mladší a súčasnou predsedníčkou predstavenstva je Marion Nagel. Skupina sa vypracovala na globálneho európskeho hráča v distribúcii potravín pre obchodné reťazce. V 130 mestách 30 krajín pracuje okolo 11 500 zamestnancov, a to v rámci distribučných centier s objemom 1,2 milióna paletových miest. Prepravuje potraviny prostredníctvom 7000 nákladných vozidiel s chladiarenskými nadstavbami a návesmi a ročne vytvára obrat 2,1 miliardy eur.

Nagel Slovensko Senec

Zjednocuje sily vo východnej Európe

Skupina Nagel, s centrálou vo Versmolde (Severné Porýnie-Vestfálsko), patrí medzi významných logistických prevádzkovateľov potravinárskych výrobkov v Európe, ktorí vďaka investícii do rozvoja regionálnych štruktúr výrazne prenikli aj do krajín východnej Európy. V rokoch 2002 – 2004 skupina expandovala do Poľska, Českej republiky, Maďarska a na Slovensko.

Nagel Slovensko so sídlom v Senci sa zaoberá logistikou potravín s pridanou hodnotou, ako je skladovanie, prebaľovanie, ale aj štítkovanie tovaru. Na slovenskom trhu zo skladu denne zásobujú obchody a reťazce chladenými, ale i suchými či čerstvými potravinami. Komplexná logistika potravín s teplotne regulovaným reťazcom sa viaže na medzinárodnú dopravu a vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu potravín, na skladovanie (zaskladnenie, príprava, vyskladnenie, co-packing, packing, labeling), distribúciu potravín (národnú, medzinárodnú, balíkovú, LTL, FTL), poradenstvo v oblasti logistiky (projekty šité na mieru), vnútropodnikovú logistiku či na logistiku obstarávania.

V logistických procesoch využíva vlastný softvér, monitorovanie zásielok, výmenu dát prostredníctvom EDI vo všetkých štandardných formátoch, geografické plánovanie a telematické systémy. Spoľahlivosť skladovania prepráv v stálych teplotách je zabezpečená prostredníctvom zálohovacieho systému pohotovosti 24/7 kontinuálne v chladiacich reťazcoch v celej Európe, s dôrazom na prísne dodržiavanie všetkých hygienických požiadaviek, ako aj logistiku výmeny paliet.

V rozvážke používajú aj elektrické vozidlá

Nagel-Group – Spájame svet jedla

Nagel Česko rozširuje skladové kapacity, spustilo svoje nové potravinové logistické centrum s celkovou rozlohou 5 200 m2 v Říčanoch-Jažloviciach. Regionalizácia zjednodušila logistické procesy, pomáha integrovať a optimalizuje dopravu. „Pre našich klientov z Česka, Poľska a Slovenska tak zlepšujeme spoluprácu domácich firiem v regióne, výmena know-how, skúseností a myšlienok zase zaručuje vysoký štandard služieb, ktoré poskytujeme,“ hovorí Robert Katafiasz, predseda predstavenstva troch národných spoločností Nagel-Group – Nagel Polska, Nagel Česko a Nagel Slovensko.

A pokračuje: „Skupina Nagel je v tomto regióne silne zastúpená. V Poľsku, Českej republike a na Slovensku máme 10 pobočiek s celkovou skladovacou plochou 88 500 m2, ako aj 6 prekládkových stredísk. Naši zákazníci majú denne neustály prístup k vysokokvalitným logistickým službám, ktoré ponúkame vďaka tímu asi 1000 zamestnancov. Náš autopark takmer 1000 nákladných vozidiel dodáva potraviny do obchodných reťazcov, hotelov a skladov, ročne je to takmer 4,5 milióna paliet.“

Nagel Group neustále zefektívňuje a optimalizuje služby s aplikáciou moderných IT riešení. Napríklad skenovanie čiarového kódu, automatizovanie procesov a aktuálnej kontroly zásielok, vybavenie šoférov a skladníkov skenermi, čím zabezpečuje okamžitú informovanosť o stave zásielky a umožňuje priebežnú inventarizáciu v skladovom systéme a efektívnejšiu registráciu klientov prostredníctvom vhodných aplikácií.

Nedostatok vodičov

Carsten Taucke, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Nagel-Group SE & Co., pomenoval problémy v oblasti potravinovej logistiky: „Celá logistika v Európe trpí nedostatkom personálu, najviac chýbajú vodiči nákladných áut, čo spôsobuje veľké problémy v potravinovom dodávateľskom reťazci. V súčasnosti chýba len v Nemecku 60- až 80-tisíc profesionálnych vodičov. Každý tretí vodič kamióna má už viac ako 55 rokov – každý rok odchádza do dôchodku 30 000 profesionálnych vodičov. Na druhej strane je nedostatok mladých ľudí, ktorí by sa tomuto povolaniu chceli venovať. Vodiči nákladných vozidiel naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu v ekonomike. Sú pilierom logistiky a zabezpečujú naše každodenné zásobovanie. Bol by som rád, keby sa tejto profesionálnej skupine dostalo väčšieho uznania.“

V súčasnosti Nagel-Group realizuje najväčší modernizačný projekt v histórii spoločnosti. V priebehu desiatich rokov investuje viac ako 800 miliónov eur do vlastnej siete lokalít, IT infraštruktúry, autoparku a zamestnancov. Preinvestovaných už bolo v rôznych projektoch viac ako 400 miliónov eur. V stavebných projektoch, prechode na SAP S4/HANA alebo v pilotných projektoch pre alternatívne pohony v prepravách s riadenou teplotou. Program Nagel Online Campus, prostredníctvom ktorého majú všetci zamestnanci možnosť pokračovať v odbornom vzdelávaní, bol plne spustený minulý rok.

Carsten Taucke, CEO Nagel Group

Zdroj
transport.sk
Editor
Spracoval: VIB

Prečítajte si aj

Back to top button