Logistika a skladovanie

Adaptácia a flexibilita počas pandémie – aj to je ERFOLG

Podobne ako mnoho iných priemyselných odvetví, aj preprava tovaru bola vážne zasiahnutá pandémiou COVID-19. Prevádzkovatelia a ich zamestnanci napriek tomu prešli na „vyššiu úroveň“ a ich činnosť predstavovala prispôsobenie sa danej situácii, táto skutočnosť bola poriadnou výzvou aj pre spoločnosť ERFOLG.

Tak ako aj iné spoločnosti, ktoré v tejto neľahkej dobe dosahujú stabilné výsledky, aj manažment spoločnosti ERFOLG si uvedomil, že za úspechom sú zamestnanci, a preto bolo dôležité vytvoriť kvalitné pracovné zázemie a nastaviť všetky procesy tak, aby nebola zanedbaná kvalita práce a aby sa zároveň dodržiavali všetky protipandemické opatrenia. Zamestnanci spoločnosti ERFOLG mali možnosť podieľať sa na príprave a nastavovaní jednotlivých procesov, identifikovali sa firemné hodnoty, nastavil sa home office a flexibilný pracovný čas. Všetky tieto procesy bolo možné aplikovať vďaka novozavedenému partnerskému modelu riadenia firmy, pre ktorý je jedným z najdôležitejších aspektov dôvera.

Obmedzenia v dodávateľskom reťazci a výluky už teraz ovplyvňujú rôzne logistické spoločnosti. Ukazuje sa, že protipandemické opatrenia vedú k oneskoreniu dodávky, preťaženiu dopytu v rámci dostupných dopravných prostriedkov a k vyšším prevádzkovým nákladom. Organizácie hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť nielen to, že tovar bude aj naďalej prúdiť napriek prerušeniam súvisiacim s COVID-19, ale aj to, ako v budúcnosti odolávať pozastaveniam toku tovarov. V reakcii na to sú prepravné spoločnosti pod tlakom, očakáva sa väčšia obratnosť a flexibilnosť ako kedykoľvek predtým. Avšak nie všetky segmenty sú ovplyvnené rovnako. Obchodné reťazce pre obmedzenie predaja sortimentu, okrem potravín, hygienických potrieb a liekov, pridali online predaj. Služby e-commerce tak vďaka pandémii rástli aj v dvojciferných percentách. Na zamestnancov dopravy, zasielateľstva a logistiky už hľadíme ako na ľudí v prvej línii, bez ich činnosti by sa ochromili dodávky základných potrieb obyvateľov, ale aj dodávky materiálov, komponentov či výrobkov hospodársky dôležitých priemyselných či farmaceutických firiem. Pred pandémiou sa zákazníci zameriavali najmä na efektívnosť, rýchlosť a spoľahlivosť dodávateľského reťazca, pričom riziku dodávateľského reťazca sa nevenovala dostatočne veľká pozornosť. Následne zasiahla pandémia a priniesla triezvu lekciu o tom, ako rýchlo je možné tieto dodávateľské reťazce narušiť, spomaliť a dokonca zastaviť. Táto skúsenosť viedla k tomu, že sa prehodnotil prístup k dodávateľskému reťazcu a k riziku sa začalo pristupovať s rovnakou dôslednosťou, aká sa venuje finančnému, prevádzkovému, kybernetickému zabezpečeniu a riziku spoločenskej zodpovednosti spoločnosti.

Spoločnosť ERFOLG úspešne podniká v medzinárodnej preprave tovaru aj v tomto neľahkom období. Špecializuje sa na bezproblémový návrh komplexných riešení v medzinárodnej preprave, ktoré vyhovujú zložitým a rýchlo sa rozvíjajúcim potrebám dodávateľského reťazca. Okrem štandardných medzinárodných a vnútroštátnych prepráv sa spoločnosť špecializuje aj na prepravu tovaru s kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel, na expresné prepravy tovaru urgentného charakteru, prepravu nebezpečného tovaru – ADR, nadrozmernú prepravu a prepravu tovaru formou čiastkových nákladov. Ďalšou významnou činnosťou spoločnosti ERFOLG je medzinárodná kontajnerová preprava s využitím plnej kapacity kontajnera (FCL) a zberná kontajnerová preprava (LCL). Container trucking je prispôsobený na prevoz 20´, 40´ alebo 40´ HC kontajnerov po celej Európe. Export a import sa realizujú prevažne z námorných prístavov Bremerhaven (DE), Hamburg (DE), Koper (SLO), Antverpy (B), Rotterdam (NL) a Terst (IT) a ďalších prístavov v Európe, a to vozidlami s kontajnerovými podvozkami. Súčasťou týchto služieb je preprava „z prístavu do prístavu” a „z domu do domu”, vystavenie colných dokladov či online tracking.

Preprava s kontrolovanou teplotou

Vypuknutie pandémie COVID-19 malo obrovský dopad na zdravotnícky priemysel. Jednou z kľúčových oblastí, kde bol tento dopad najciteľnejší, je distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutické produkty sú extrémne citlivé, a preto je dôležité prepraviť ich a doručiť so zvýšenou starostlivosťou a popritom dodržiavať požadovaný chladiaci reťazec. Spoločnosť ERFOLG zabezpečuje prepravu farmaceutického tovaru pri dodržaní všetkých požadovaných štandardov. Pre distribúciu farmaceutických výrobkov existujú medzinárodne uznávané nariadenia o správnej veľkodistribučnej praxi (GDP). Pomocou nich vie zaručiť nepretržitú kvalitu distribúcie farmaceutických výrobkov. Je dôležité, aby koncoví používatelia dostali produkty, ktorým môžu dôverovať, preto je prioritou, aby distribúcia prebiehala opatrne a bezpečne (zamestnanci ERFOLG sú k dispozícii 24 hodín denne aj počas víkendov).
Okrem toho disponuje aj povolením z Ministerstva zdravotníctva SR na prevoz omamných a psychotropných látok.

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste

Ako sa so zmenami pod vplyvom pandémie v roku 2020 a začiatkom roka 2021 vysporiadala spoločnosť ERFOLG, o tom sme sa porozprávali s vedúcim oddelenia kvality a reklamácie Mgr. Marcelom Vojtkom.
V prvej vlne pandémie išlo o rúška pre obyvateľov a o ochranné prostriedky pre nemocnice. Ako sa vyvíjala situácia u vás v prvej vlne pandémie?
V spoločnosti ERFOLG je prvoradým cieľom zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov. Zvýšili sme dôraz na hygienu a taktiež sme dohliadali na dodržiavanie interných opatrení našimi návštevníkmi. Počas pandémie naše skvelé tímy v Michalovciach, ako aj v Prešove tvrdo pracovali, aby zabezpečili bezproblémový tok tovaru pre všetky segmenty, či už potravinárske, automobilové, zdravotnícke, či iné.
Riešili ste nejaké zmeny v dopravných tokoch, dochádzalo k nejakým časovým zmenám v medzinárodnej preprave?
Aj keď bolo obdobie poznačené strachom z pandémie, pandémiou, ale aj brexitom, nezaznamenali sme významné zmeny v dopravných tokoch, aj keď k istým časovým zmenám v dodávke tovaru z času na čas došlo. Veľa spoločností obmedzovalo výrobu, zatvárali podniky, či zavádzali veľmi prísne protipandemické opatrenia. Tieto krátkodobé výpadky sme nahradili inými prepravami. Ak to zhrnieme, bez prepravy tovaru by sme nevedeli existovať, pretože by sme to pocítili pri bežných potrebách.
Zasiahla vás pandémia aj personálne? Ako ste riešili situáciu interne a v styku s dodávateľmi a odberateľmi?
Pandémia vyvolala ekonomickú krízu všade vo svete. Našu spoločnosť sme, našťastie, nemuseli zatvoriť ani na jeden deň. Personálne sa nás dotkla len veľmi okrajovo, naopak, stále hľadáme posily do našich tímov. Naším dlhodobým cieľom je rok čo rok stabilná a dlhodobá spolupráca s partnermi, ako aj dopravcami – this is FUTURE. Na jeseň prišla druhá vlna a okrem minimalizovania styku personálu a dodržiavania pravidla rúško/odstup/ruky sa už pristupovalo k väčšiemu rozsahu režimu home office (tam, kde to bolo možné). Ako to bolo u vás? Mali ste/máte pre COVID-19 problémy s personálom?
Prijali sme rôzne opatrenia nad rámec vládnych hygienických opatrení, len aby sme ochránili zdravie našich zamestnancov a ich rodín. Vypracovali sme tzv. „Akčný plán na zníženie rizika infekcie“. Podieľali sme sa na vytvorení nových pravidiel nastavenia služobných ciest, rozlíšenia zamestnancov, ktorí musia pracovať na pracovisku, a konkretizovali sme tiež nariadenia pre práce z domu. Práca z domu je jedným z benefitov, ktorý praktizujeme podľa zavedených pravidiel aj v čase bez pandémie či vládnych opatrení.
V decembri konečne schválili vakcíny a všetci si mysleli, že to bude rýchla záležitosť a vykúpenie z pandémie. Ono to však bude trvať zrejme až do jesene, potreba vakcín je celosvetovo enormná, výroba nedokáže zatiaľ naplniť požiadavky a logistika je náročná. Podieľate sa na preprave vakcín? A ako vnímate súčasný stav?
Podieľame sa na príprave vakcín a to tým, že doručujeme účinné látky do výroby. Na preprave vakcín sa zatiaľ priamo nepodieľame, ale schválenie nových výrobcov nám umožnilo zapojiť sa do niekoľkých výberových konaní na prevoz týchto produktov, a teda je veľmi pravdepodobné, že v blízkej dobe začneme vakcíny od týchto výrobcov prevážať. Okrem toho pravidelne prevážame testovacie sady na zistenie prítomnosti vírusu COVID-19, ako aj množstvo ochranných pomôcok, akými sú respirátory, rúška, rukavice a ochranné štíty.
Priniesla pandémia do spoločnosti ERFOLG, s. r. o., nejaké užitočné zmeny, ktoré si zachováte aj po jej skončení?
Pandémia expresne rýchlo zaviedla home office. Flexibilita miesta a času výkonu práce je tak zrazu novou bežnou realitou. Výrazným prínosom, ktorý je čiastočne spojený s prácou z domu, je aj digitalizácia. Okrem tohto zacielenia pozitívne vnímame aj zlepšenie dopadu na environment. Obmedzenie dopravy, ako aj odstávka mnohých tovární umožnili prírode si oddýchnuť. Planétu by sme si mali šetriť, pretože žiadnu inú nemáme. Od začiatku roka sme pracovali s poslaním a víziou spoločnosti, ktoré sme aj dokázali trefne identifikovať.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button