Cestná doprava

FRIGOLOG – prepravy s regulovanou teplotou

FRIGOLOG – prepravy s regulovanou teplotou. Spoločnosť FRIGOLOG so sídlom v Novom Meste nad Váhom pôsobí na slovenskom trhu prepravy potravín od februára 2002.

Prepravno-logistická spoločnosť FRIGOLOG, s. r. o., sa špecializuje na prepravu potravín a tovarov s regulovanou teplotou – prepravuje mrazené a hlbokozmrazené potraviny, ale aj tovar v špeciálnych teplotných podmienkach. Pre kvalitné služby v režime ATP využíva moderný autopark, moderný systém sledovania prepráv, skladovacie priestory určené na krátkodobé preskladnenie mrazených a chladených tovarov a cross-docking – logistické priestory vyhovujúce všetkým prísnym kritériám a normám.

Služby spoločnosti FRIGOLOG s dôverou využíva mnoho klientov z oblasti potravinových reťazcov: Biofood, HYZA, Intersnack, Polmarkus, PRETO, RYBA Žilina, DIAMON, ALFA-R, NEXT TRADE Slovakia, ESA Logistika, HOPI Slovakia, K&R, TESCO, LUNYS, Paradajkovo, ICE Service, Bidvest, CARGOFLEET, TENDERFOOD, EQUUS, TRANSMEDIC, SETA PLUS, AGRO TAMI, OPAL – FYTOS, Raben Logistics, GORAL, DHL, MaP plus, TPL a ďalšie.

Autopark

FRIGOLOG disponuje moderným autoparkom so všetkým, čo je v súlade s predpismi ATP. GPS sledovanie vo vozidlách FRIGOLOG (prevažne značky Iveco) umožňuje online monitoring vozidiel vrátane zaznamenávania okamžitej teploty v izotermických komorách nadstavieb vozidiel či návesoch. Doplnkové funkcie telemetrie umožňujú uspokojiť aj individuálne potreby zákazníka. Všetky vozidlá autoparku FRIGOLOG spĺňajú certifikáciu ATP. Každé vozidlo je vybavené záznamníkom teplôt s tlačiarňou DataCOLD. Rovnako je v každom vozidle zabudovaná prevádzková telemetria a GPS monitoring.

Distribučné vozidlá do 12 ton sú určené na regionálny rozvoz. Vozidlá Iveco Daily s izotermickou nadstavbou Lamberet Frigoline Pro majú prepravnú kapacitu do 10 paliet, s možnosťou rozdelenia izotermickej nadstavby na dve samostatné komory deliacou stenou. Výkonné samostatné chladiace agregáty, dieselové alebo s pohonom od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru (väčšinou značky Carrier Transicold Supra 750 MT). Izotermické nadstavby týchto vozidiel majú výnimočné izolačné vlastnosti, vďaka hrúbke izolačných stien 8 cm. Bočné aj zadné dvere sú vybavené izotermickými pásmi. Niektoré z vozidiel sú vybavené hydraulickou plošinou.

Distribučné vozidlá do 19 ton sú určené na závoz. Vozidlá Iveco Cargo s izotermickou nadstavbou Lamberet majú prepravnú kapacitu do 20 paliet, tiež s možnosťou rozdelenia izotermickej nadstavby na dve samostatné komory deliacou stenou. Výkonné samostatné chladiace agregáty Carrier Transicold Supra 750 MT, dieselové alebo s pohonom od motora vozidla, zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru. Aj v tomto rade sú niektoré vozidlá vybavené hydraulickou plošinou.

FRIGOLOG – prepravy s regulovanou teplotou

Distribučné jazdné súpravy do 40 ton sú určené na závoz. Používajú výlučne vozidlá Iveco Stralis s izotermickými návesmi Lamberet vo verzii FRC s prepravnou kapacitou 33 až 66 europaliet. Aj tieto návesy majú možnosť rozdelenia prepravného priestoru na dve samostatné chladiace či mraziace komory, a to deliacou stenou. Vysokovýkonné dieselové samostatné chladiace agregáty Carrier Vector zabezpečujú dostatočný mraziaci a chladiaci výkon pri distribúcii tovaru. Nadštandardná rezerva výkonu týchto agregátov zaistí ich pripravenosť v extrémne krátkom čase. To zaručuje spoľahlivosť tepelného režimu prepráv pre tovar klientov. FRIGOLOG dokáže zabezpečiť aj náročné prepravy hlbokozmrazených potravín.

Potraviny prepravuje v hygienicky bezpečnom a stabilnom prostredí, bez straty ich prirodzených vlastností, až na pulty maloobchodných predajní a pulty obchodných reťazcov. Prepravné služby FRIGOLOG sú spoľahlivým článkom logistického reťazca. Vo využívaní najmodernejších technológií je spoločnosť FRIGOLOG o krok vpred pred konkurenciou. Vozidlá sú vhodné aj na prepravu farmaceutických výrobkov, liečiv, vakcín a iného zdravotníckeho materiálu. Firma dokáže zabezpečiť aj prepravu iných tovarov, ktoré si vyžadujú špeciálne teplotné podmienky počas ich transportu.

Krátkodobé preskladnenie

Moderné skladové priestory pre chladený a mrazený tovar v Novom Meste nad Váhom sú pridanou hodnotou v službách klientom FRIGOLOG. Určené sú na krátkodobé preskladnenie mrazených a chladených tovarov a cross-docking, vyhovujú všetkým prísnym kritériám a normám.

Editor
VIB, Zdroj: FRIGOLOG

Prečítajte si aj

Back to top button