Logistika a skladovanie

Logistika v tieni ekonomického poklesu a vyhliadky na rok 2024

Logistika v tieni ekonomického poklesu a vyhliadky na rok 2024. V uplynulom roku sa firmy stretávali s ťažkou ekonomickou situáciou a svoj nemalý podiel na tom mali nepriaznivé globálne udalosti. Veľká časť firiem sledovala prepad v objednávkach a rast nákladov, čo ich viedlo k aktívnemu hľadaniu úspor. Ako sa to premietlo do logistiky, ktorá je priamo spätá s najrôznejšími odvetviami? A čo sa dá v tomto odbore očakávať tento rok?

Logistika pod tlakom

V roku 2023 bol trh poznačený zníženým dopytom a ekonomickým úpadkom, spôsobeným celkovou ekonomickou situáciou a globálnymi udalosťami, ako je napríklad pokračujúca vojna na Ukrajine. Firmy z väčšiny odvetví čelili a naďalej čelia veľkým ekonomickým výzvam, a to vrátane inflácie, daňového zaťaženia a tlaku na mzdy. Znížená spotreba domácností a problémy v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch ovplyvnili pohyb tovaru tak na národnej, ako aj na celosvetovej úrovni.

Logistika, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, zostáva kľúčovým hráčom, adaptujúcim sa na neustále sa meniace podmienky. Nie je to ale ľahké. Spoločnosti poskytujúce logistické služby sa v dôsledku problémov na trhu stretávajú nielen s prepadom objemov zákaziek (menej prepráv, menej pohybu tovaru v skladoch, menej predaných obalov a podobne), zvyšovaním nákladov na prevádzku aj mzdy, ale aj s tlakom svojich klientov na čo najnižšie ceny.

Aj ekológia niečo stojí

Náklady v logistike stále rastú, a to aj v súvislosti s rastúcou potrebou investovať do udržateľných riešení. Výstavba ekologických budov, používanie „zelených“ vozidiel a znižovanie uhlíkovej stopy vyžadujú významné finančné prostriedky. Daniel Knaisl, konateľ skupiny Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko k tomu hovorí: „Naša firma implementovala rad ekologických opatrení dávno pred tým, než sa udržateľnosť stala módnou témou, a neustále ich rozširuje a posúva. Vždy sa však zamýšľame, či konkrétne opatrenie má skutočne zmysel. Napríklad elektrický ťahač stojí 3 – 4-krát viac ako najmodernejší dieselový, a pritom má mnoho obmedzení – napríklad krátky dojazd, čo znižuje efektivitu jeho využitia, a teda ďalej zvyšuje náklady. A tieto náklady musí vo finále niekto zaplatiť.“

Logistika v tieni ekonomického poklesu a vyhliadky na rok 2024. Daniel Knaisl, konateľ skupiny Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko.
Daniel Knaisl, konateľ skupiny Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko

Knaisl tak poukazuje na to, že krok smerom k tomuto ekologickému riešeniu vo výsledku nemusí byť veľmi efektívny. V druhom pohľade je nutné zvážiť aj fakt, že novo vzniknuté náklady za zdanlivo ekologickejšie riešenie sa ďalej prenášajú v predajnom reťazci a môžu roztočiť špirálu: vyššie náklady – zdraženie tovaru – vyššia inflácia – nižší dopyt.

Kľúč k úspechu

Nekončiace náročné podmienky pre logistiku môžu byť však aj výzvou. A na tie sú logistickí provideri po dobe covidovej už zvyknutí. Podľa Geis je kľúčom k ich zvládaniu hlavne flexibilita, komplexný prístup k logistike, ale aj rozvoj a inovácia služieb. Knaisl jednu takú spomína: „Mnoho slovenských firiem vyváža svoje produkty do zahraničia. Preto aj my neustále rozširujeme naše služby týmto smerom. Len v minulom roku sme otvorili množstvo nových exportných liniek do rôznych európskych štátov. Vďaka ktorým je preprava do zahraničia ešte rýchlejšia, a často dokonca aj lacnejšia.“

Logistika v tieni ekonomického poklesu a vyhliadky na rok 2024.

Ale nie je to len rozšírenie servisu pre klientov v oblasti prepráv. Ide napríklad aj o investície do inovácií v skladovej logistike. Nemalú dôležitosť firma prisudzuje aj svojim zamestnancom, a preto je starostlivosť o nich tiež kľúčovou témou.

Vyhliadky na rok 2024

Iste všetci, ako firmy, tak jednotlivci, dúfame, že tento rok sa ekonomika zase rozhýbe a nečakajú nás žiadne ďalšie negatívne udalosti, ktoré by ju zásadným spôsobom ovplyvnili. To je totiž základný predpoklad na to, aby sa zase obnovilo stabilné prostredie, ľudia aj firmy získali znovu dôveru v budúcnosť a mali chuť míňať a investovať. Knaisl to uzatvára: „Chcel by som veriť, že v roku 2024 už dôjde k ekonomickému oživeniu a obnoveniu dopytu po tovare ako zo strany firiem, tak aj domácností. To by prinieslo pozitívne zmeny aj do odvetvia logistiky a prepravy. My sa na potenciálny vývoj v tomto roku pozeráme s ľahkým optimizmom a dúfame, že toto očakávanie sa, po dlhom čase nekončiacich problémov, aspoň čiastočne naplní.“

O skupine Geis

Skupina Geis, medzinárodný poskytovateľ logistických služieb, má svoje hlavné sídlo v nemeckom Bad Neustadte. Jej história sa začala odvíjať už v roku 1945, keď Hans Geis založil dopravnú spoločnosť. Tá sa počas nasledujúcich rokov rozrástla na globálnu skupinu, ktorú celý čas vlastní a riadi samotná rodina Geis. Dnes zamestnáva približne 10 000 pracovníkov na 200 pobočkách v 13 krajinách a v roku 2022 vygenerovala obrat 2 miliardy euro. Do skupiny patrí aj spoločnosť Quehenberger, ktorej väčšinový podiel Geis prevzal v roku 2023 a posilnil tým svoju prítomnosť v strednej a juhovýchodnej Európe.

Hlavné oblasti podnikania skupiny Geis sú Road Services (paletové, kusové a celovozové prepravy), Logistics Services (kontraktná logistika, výroba obalov) a Air+Sea Services (letecké a námorné prepravy, špeciálne projekty prepráv).

Slovenská časť skupiny zamestnáva približne 220 pracovníkov na 8 pobočkách, na trhu pôsobí od roku 2006.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Geis SK s.r.o.

Prečítajte si aj

Back to top button