Logistika a skladovanie

FedEx chce do roku 2040 doručovať bez emisií

Americká doručovateľská spoločnosť FedEx chce do roku 2040 prevádzkovať svoje operácie s nulovými emisiami. Ambiciózny plán zahŕňa elektrifikovanie celej flotily aj založenie Centra pre prírodné zachytávanie uhlíka na prestížnej americkej univerzite Yale.

FedEx vyčlenil pre dosiahnutie tohto cieľa prvé investície vo výške 2 mld. amerických dolárov, ktoré budú použité na elektrifikovanie flotily, udržateľnú energiu a sekvestráciu uhlíka, teda jeho odstránenie z atmosféry a uchovanie v pevnej alebo kvapalnej forme. Túto snahu podporí stomiliónová investícia na založenie Centra pre prírodné zachytávanie uhlíka na univerzite Yale, ktorá bude skúmať možnosti sekvestrácie uhlíka. Primárne sa výskum zameria na odstraňovanie skleníkových plynov, podobných tým, ktoré produkuje letecká doprava.

Elektrifikácia flotily vozidiel, ktoré zabezpečujú doručovanie a vyzdvihovanie zásielok, prebehne postupne. Do roku 2025 bude 50 % nakupovaných vozidiel elektrických, do roku 2030 to bude 100 % nových vozidiel. FedEx sa ale zameria aj na investície do alternatívnych palív, aby znížil emisie produkované vozidlami a najmä leteckou dopravou.

Spoločnosť chce pokračovať vo svojom úsilí znižovať spotrebu paliva svojej leteckej flotily, ktorý odštartovala v roku 2012 a podľa jej prepočtov ušetril 1,43 miliardy galónov leteckého paliva a 13,5 milióna metrických ton CO2.Investovať chce aj do modernizácie svojich 5 000 prevádzok po celom svete. FedEx začal s úsilím o trvalú udržateľnosť v roku 2009. Odvtedy sa spoločnosti podarilo znížiť jej uhlíkovú stopu o približne 40 %, pričom však počas tohto obdobia objem zásielok stúpol o 99 %. „Urobili sme skvelý pokrok v znižovaní nášho dopadu na životné prostredie, musíme však urobiť viac. Dlhodobé zdravie nášho odvetvia je priamo prepojené so zdravím planéty, toto úsilie je však znamená viac – je to správna vec, ktorú treba urobiť,“ hovorí Mitch Jackson, ktorý vo FedEx-e zodpovedá za trvalú udržateľnosť.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button