Logistika a skladovanie

DACHSER využíva internet vecí v preprave

DACHSER využíva internet vecí v preprave. Od začiatku roka spoločnosť DACHSER doplnila 8 500 výmenných nadstavieb, ktoré používa na diaľkovú prepravu tovaru medzi svojimi európskymi pobočkami, o inovatívne inteligentné sledovacie zariadenia.

Vďaka tomu je možné prepravné kontajnery sledovať v reálnom čase a pomocou internetu vecí presne vypočítať časy príchodu. Spoločnosť DACHSER momentálne spustila centrálnu platformu pre vizualizáciu a analýzu všetkých týchto údajov o polohe – vrátane údajov z návesov a ťahačov – a agregovala ich s údajmi o zásielkach vo firemnom systéme riadenia dopravy. Najväčší prospech z tejto zvýšenej transparentnosti dodávateľského reťazca však majú zákazníci.

DACHSER vybavil 8 500 výmenných nadstavieb inteligentnými sledovacími zariadeniami

DACHSER spolupracoval s Deutsche Telekom a ďalšími technologickými spoločnosťami na vývoji inovatívnych inteligentných sledovacích zariadení na použitie vo výmenných nadstavbách. Tieto zariadenia sú vybavené špičkovými SIM kartami spoločnosti Deutsche Telekom. Skladajú sa z energeticky úsporných modulov využívajúcich solárne články, moderných satelitných technológií na určovanie polohy (GPS, Galileo) a bezdrôtových modulov založených na nových sieťach 5G/LPWAN (LTE-M). Pre vyššiu spoľahlivosť využívajú aj ďalšie rádiové štandardy, ktoré sú stále široko používané. Integrované riešenie je vyvinuté tak, aby vydržalo bez údržby počas celej dvanásťročnej životnosti výmennej nadstavby.

Celkovo päť špecifických telematických tabúľ spracováva a zobrazuje zamestnancom DACHSER údaje o polohe v reálnom čase z diaľkovej zbernej prepravy. Tabule môžu sledovať prepravy a zobrazovať presnú polohu sledovaných vozidiel alebo zariadení v reálnom čase. Pobočky a zákazníci tak majú k dispozícii podrobné informácie o predpokladanom čase príchodu každého nákladu. To uľahčuje plánovanie terminálovej manipulácie a prepravy na krátke vzdialenosti.

DACHSER využíva internet vecí v preprave

Okrem toho tabule vizualizujú možnosti dodatočných nákladov a spätnej nakládky, čo zlepšuje spoluprácu medzi pobočkami. V neposlednom rade poskytujú tabule aj informácie o nadchádzajúcich servisných termínoch jednotiek. V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov začne systém prostredníctvom špeciálne vyvinutej aplikácie pre vodičov zobrazovať aj údaje GPS z charterových prepráv, ktoré sú zriedkakedy vykonávané vlastným zariadením spoločnosti.

Kombináciou dát a vizualizácie v reálnom čase robíme rozhodujúci krok vpred v sledovaní a riadení zásielok v našej sieti zberných prepráv. Pomôže našim zamestnancom pri plánovaní kapacít, aby mohli optimalizovať využitie prepravných kapacít a zvýšiť efektivitu manipulácie na prekládkových termináloch. Pre našich zákazníkov je to prínosné, pretože vďaka tejto funkcii budeme môcť poskytovať kvalitu, ktorú od spoločnosti DACHSER očakávajú, a to aj pri stále obmedzenejších kapacitách,

hovorí Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny DACHSER.

Z DACHSER Enterprise Lab uvedené do praxe

Aby sa dospelo k nákladovo efektívnemu a spoľahlivému sledovaniu skupinových výmenných nadstavieb, ktoré sú robustné a majú dlhú životnosť, ale nie sú pripojené k zdroju napájania ani k nákladnému automobilu, bolo potrebné značné množstvo výskumnej a vývojovej práce. „Keď sa objavili technológie LPWAN, začali sme ich skúmať vo veľmi ranej fáze v rámci podnikového laboratória DACHSER spoločne s Fraunhoferovým inštitútom IML. Spoločne so spoločnosťou Deutsche Telekom sa nám následne podarilo inovácie pripraviť na praktické použitie a vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu pre našu sieť zbernej služby,“ hovorí Stefan Hohm, Chief Developmnet Officer skupiny DACHSER.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button