Logistika a skladovanie

Trendy skladovania v roku 2023

Trendy skladovania v roku 2023. Ako rozširovať svoje skladové možnosti a zariadenia? Pozrime sa na najnovšie globálne trendy v sklade v tomto roku, je ich tucet.

1. Automatizácia

Skladové operácie zvyčajne vyžadujú veľa práce, čo môže byť drahé a časovo náročné. Automatizácia môže znížiť potrebu pracovnej sily v sklade pri manipulácii s produktmi, minimalizovať chyby a poskytnúť zvýšenú bezpečnosť pre zamestnancov a tovar. Aj keď nejde o úplne nový trend v skladovaní, očakáva sa jeho výrazný nárast.

Mobilné roboty, navádzané vozidlá, drony, bezpilotné vysokozdvižné vozíky, automatizované vychystávanie zásob či roboty na prepravu tovaru – toto všetko predstavuje len niektoré z automatizačných technológií, ktoré môžu sklady implementovať na zvýšenie efektívnosti. Dnes môžu drony lietať vo vnútri skladov pomocou geolokácie a AI, aby sa vyhli prekážkam, a zachytávať obrázky inventára pomocou 2D skenerov. Na trhu sú už aj kolaboratívne mobilné roboty, ktoré sa „učia“ od ľudí, manipulujú s materiálmi v uzavretých a neprehľadných priestoroch.

Trendy skladovania v roku 2023

2. Systémy riadenia skladu

Niekoľko strán musí spolupracovať, aby mohli skladovať, sledovať a prepravovať zásoby efektívne. Keď každý pracuje na svojich vlastných úlohách, vizualizácia zmien v reálnom čase môže byť náročná, ale tento problém možno prekonať pomocou systémov riadenia skladu (WMS), ktoré dohliadajú a riadia operácie od vstupu tovaru do skladu až po jeho expedíciu. WMS využíva AI a veľké dáta a poskytuje analýzy, ktoré umožňujú manažérom skladov monitorovať výkon a optimalizovať procesy.

V súčasnosti je k dispozícii WMS umožňujúci vizualizáciu skladových procesov, sledovanie stavu prevádzky a skladové hospodárstvo, čo pomáha poskytovať efektívne služby zákazníkom. Niektoré riešenia tiež pomáhajú kontrolovať zásoby, ceny, dodávky atď. cez viacero kanálov. Moderné riešenia tiež využívajú BI riadené AI na poskytovanie prognóz zásob, finančnej analýzy a pod.

Autonómne nástroje robotizácie v sklade

3. Sledovanie zásob

Keď tisíce položiek neustále prúdia dovnútra a von, manažéri musia pozorne sledovať všetok tovar, aby došlo k minimálnej strate zásob spôsobenej krádežou a znehodnotením. V súčasnosti je dostupných niekoľko technológií na efektívne sledovanie zásob, ktoré eliminujú možnosť ľudskej chyby a zvyšujú transparentnosť dodávateľského reťazca. Čiarové kódovanie má obmedzenia, tie však možno prekonať pomocou RFID, ktoré je založené na rádiových vlnách a umožňuje diaľkové čítanie a detekciu. Technológia OCR vytvára digitálne verzie tlačených dokumentov, ktoré je možné rýchlo pridávať do databáz, čím sa zrýchľujú skladové procesy.

Exoskeletony v sklade

Trendy skladovania v roku 2023

4. Nositeľné zariadenia

Keďže zamestnanci skladu pracujú v decentralizovaných prostrediach v prísnych termínoch, musia mať možnosť voľného pohybu. Tento stav sa dá ľahko dosiahnuť vďaka nositeľným technológiám, ktoré prispievajú k handsfree mobilite a ponúkajú podrobné informácie o skladovom tovare. Inteligentné okuliare, rukavice a exoskeletony zvyšujú produktivitu zamestnancov tým, že im umožňujú vykonávať úlohy so správnym držaním tela a tiež znižujú fyzickú námahu. Inteligentné okuliare obsahujú vstavané strojové učenie a technológiu AR, čo optimalizuje výber a zlepšuje komunikáciu medzi spolupracovníkmi. Toto je určite jeden z najinovatívnejších trendov automatizácie skladov tohto roku.

Robotické vozíky

5. Softvér na modelovanie a simuláciu návrhu skladu

Zákazníci elektronického obchodu sú netrpezliví a chcú svoje objednávky čo najrýchlejšie. Pri zvyšovaní rýchlosti sú dodávatelia závislí od mnohých centier, ktoré sú navzájom prepojené a ktoré sú schopné riadiť celý rad zákazníkov v klastroch.

Je to možné vďaka inteligentnému riadeniu skladu. Dizajn skladu sa stal mimoriadne dôležitým, pretože modelovací a simulačný softvér umožňuje manažérom vizualizovať, ako má sklad vyzerať. Pomocou prediktívnej analýzy môže podnik optimalizovať priestor v závislosti od požiadaviek na zásoby. Úlohy, ako napríklad pridávanie nových SKU do skladu, sú zjednodušené. Simulácia môže pomôcť pri formulovaní stratégie, a to bez narušenia každodennej prevádzky.

Sledovanie a analýza dát online

6. Prediktívna a preskriptívna analýza

Podnikanie v hlavnej sezóne môže byť pre online predajcov mimoriadne náročné. Použitím algoritmov AI a ML však možno tento nárast dopytu a požiadavky na dodatočnú prácu zmierniť. Dané systémy môžu chrliť normatívnu analýzu založenú na informáciách zozbieraných z predchádzajúceho správania používateľov a z predošlých udalostí. Predajcovia tiež môžu vidieť, ktoré položky sa predávajú rýchlo, alebo oblasti, v ktorých je predaj najvyšší. Systémy môžu pomôcť informovať o tovaroch s vysokým dopytom, aby ich bolo možné umiestniť bližšie k nakladacím dokom.

Trendy skladovania v roku 2023

7. Internet vecí (IoT)

IoT riešenia pomáhajú pri optimalizácii a dohľade nad skladovými procesmi. Pripojené senzory monitorujú tovar kdekoľvek v sklade a sledujú podmienky, akými sú osvetlenie, vlhkosť, teplota a pod. Systém využíva údaje v reálnom čase na správu zásob a na uľahčenie analýzy. Ak je potrebné produkty vymeniť, môže vás o tom informovať. IoT tiež extrahuje dáta WMS na vykreslenie modelov skladov v reálnom čase, čo pomáha manažérom lokalizovať zásoby, vizualizovať operácie či simulovať zmeny rozloženia a pracovného toku.

Súkromné pripojenie 5G LAN, sledovacie majáky, ako aj technológia Bluetooth Low Energy zjednodušujú operátorovi úlohu sledovania zamestnancov a inventára a poskytujú konektivitu pre autonómne vozidlá a roboty, ktoré vyžadujú prácu v reálnom čase.

Internet vecí (IoT)

8. Gamifikácia v sklade

Distribučné zariadenia často zápasia s výzvou udržať svojich zamestnancov pozitívne naladených a zapojených – len tak môžu poskytovať skvelé služby zákazníkom. Vynikajúcim spôsobom, ako to dosiahnuť, je gamifikácia – rebríčky, uznanie jednotlivcov aj tímov, programy odmeňovania, spätná väzba zamestnancov atď. Tieto faktory sú dnes súčasťou väčšiny systémov riadenia skladov a zohrávajú kľúčovú úlohu pri modernizácii a optimalizácii maloobchodných dodávateľských reťazcov.

Drony v sklade

Trendy skladovania v roku 2023

9. Pohlcujúca realita

Rýchla dodávka správnych produktov na správne miesto v rámci zariadenia si vyžaduje vyškolený personál a efektívne vybavenie. Mnohé sklady v súčasnosti obsahujú riešenia s pohlcujúcou realitou, aby sa zabezpečila vysoká efektivita zamestnancov. Implementácia nových postupov, plánovanie rozširovania skladov, navrhovanie procesov dodávok a prediktívne modelovanie – to všetko je možné zjednodušiť vďaka AR a VR.

Pohlcujúcim školením, riadeným virtuálnou realitou, môžete skvalitniť zručnosti zamestnancov; optimalizáciu trasy ku konkrétnym položkám a vyhľadávanie produktov možno zlepšiť aplikovaním rozšírenej reality. Vizualizácia operácií pomocou technológie pohlcujúcej reality, môže pomôcť zdokonaliť rozhodovacie procesy. AR a VR možno uplatniť aj v rámci školenia zamestnancov o používaní vysokozdvižných vozíkov a o bezpečnostných postupoch, aby pochopili dôsledky nesprávnych metód v reálnom živote.

Správa flotily vozíkov

10. Bezpečnosť skladu

V skladoch sa skladuje inventár, ktorý má finančnú hodnotu, a preto môže prilákať bezohľadné osoby, ktoré sa môžu pokúsiť tovar ukradnúť. Zaistenie bezpečnosti v sklade je preto pre majiteľov a podniky kľúčové. Sklady implementujú množstvo bezpečnostných opatrení, napríklad video dohľad, alarmy, pohybové senzory, detektory rozbitého skla, inteligentné zámky a ďalšie. Údaje možno presunúť do cloudu, čo umožňuje ich prenos cez rozsiahle siete. Riešenia ochrany údajov a zabezpečenia skladovania chránia údaje pred zneužitím alebo odcudzením.

Blockchain je jednou z technológií, ktoré pomáhajú zabezpečiť vysledovateľnosť a transparentnosť operácií dodávateľského reťazca a pomáhajú znižovať riziko narušenia údajov a podvodu. Vďaka systémom riadenia kybernetických rizík môžu sklady nielen vyhodnocovať potenciálne riziká, ale zároveň podnikať kroky na nápravu prípadných medzier v ich zabezpečení. Celkové náklady na investíciu do zaistenia bezpečnosti skladu sa rozhodne vyplatia, keď zvážite možnú stratu, ktorá by mohla nastať pri porušení údajov alebo pri krádeži cenných produktov.

Zabezpečenie efektívneho skladovania

11. Udržateľné skladovanie

Sklady pri bežnej prevádzke produkujú obrovské množstvo odpadu. Odpadové hospodárstvo sa stalo naliehavým problémom na celom svete, naprieč odvetviami a podnikmi, a je tiež veľmi dôležité v oblasti skladovania. Majitelia a manažéri skladov sa snažia minimalizovať vplyv svojich prevádzok na životné prostredie a smerujú k udržateľnému alebo zelenému skladovaniu.

Používanie automatizovanej manipulácie je jedným z hlavných krokov, ktoré sklady prijímajú, aby znížili svoju uhlíkovú stopu. Uplatnením efektívneho zariadenia, ktoré produkuje menej emisií a odpadu a ktoré je schopné prevádzky bez osvetlenia, môžu znížiť výdavky na energiu. Snažia sa tiež znížiť, opätovne použiť a recyklovať obalový materiál, plastové nádoby, palety a iné skladové predmety, aby podstatne znížili vyprodukovaný odpad.

Udržateľné skladové riešenia zahŕňajú aj optimalizáciu kapacity a minimalizáciu požadovaného priestoru a škálovanie podľa rastúcich obchodných potrieb. Na trhu sa objavujú aj kompostovateľné a paletové obaly, ktoré výrazne pomôžu skladom znižovať množstvo odpadu.

Trendy skladovania v roku 2023

12. Správa vozového parku

Zabezpečenie efektívnej interakcie medzi zamestnancami a vybavením pomáha znižovať bezpečnostné riziká. Optimalizácia rozloženia skladu, minimalizácia nehôd vysokozdvižných vozíkov, monitorovanie majetku v reálnom čase, zlepšenie zdravia a bezpečnosti vodičov – to všetko sa dá dosiahnuť náležitou správou vozového parku, kde je široká škála skladových vozidiel, ako sú vysokozdvižné vozíky, dopravné pásy, mobilné roboty, AGV a ručné vozíky. Prestoje možno skrátiť pomocou telematického riešenia a vodičov a vozidlá možno udržiavať podľa plánu, ak zjednodušíte procesy údržby a zautomatizujete aktualizácie v reálnom čase. Systémy správy vozového parku môžu integrovať vysokozdvižné vozíky a všetky typy robotov na jednej platforme.

Automatizácia je dnes nevyhnutná v celkovej oblasti; zvyšuje nielen bezpečnosť a efektivitu, ale pomáha aj pri šetrení peňazí a poskytovaní lepších služieb, čo sa nakoniec premieta do vyšších výnosov a vyššej ziskovosti. Všetky uvedené trendy možno integrovať a implementovať prostredníctvom systémov riadenia skladu.

Zdroj
transport.sk
Editor
Zdroj: Tranquil Business Solutionfoto: archív a Palo Magazine

Prečítajte si aj

Back to top button