Logistika a skladovanie

Chemický priemysel kladie na logistiku svoje nároky

Advertisement

Chemický priemysel je jedným z najúspešnejších a najkonkurencieschopnejších priemyselných odvetví, ktoré dodáva kľúčové medziprodukty a konečné výrobky, ako aj samotné riešenia prakticky všetkým ostatným priemyselným odvetviam.

Umožňujú to vysoké výrobné štandardy, komplexná infraštruktúra a logistika šitá na mieru s jasným dôrazom na spoľahlivosť, kvalitu a bezpečnosť. Slovensko má silnú tradíciu vo všetkých hlavných segmentoch chemického priemyslu vrátane rafinácie ropy, výroby hnojív, výroby gumy a plastov. Portfólio produktov je tiež ovplyvnené silným slovenským automobilovým a elektronickým priemyslom, ktoré slúžia ako stáli vysokokapacitní dodávatelia pre rôzne spoločnosti z chemického priemyslu.

Priemyselné riešenia na mieru

„Všetko nasvedčuje tomu, že chemický priemysel bude naďalej rásť. Rast je do veľkej miery poháňaný pokračujúcimi inováciami a diverzifikáciou materiálov a komponentov v odvetviach výroby, stavebníctva a spotrebného tovaru,“ hovorí Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem-Logistics. „Logistické riešenia prispôsobené špecifickým potrebám chemického priemyslu dávajú spoločnostiam istotu, že môžu plánovať vždy bezpečný prístup na európske a svetové trhy.“

Spoločnosť DACHSER má desaťročia skúseností a hustú sieť prepravných a skladovacích miest pre balené chemické výrobky. „Naše globálne riešenie DACHSER Chem-Logistics, ktoré sme uviedli na trh v roku 2007, spája štandardizované sieťové služby jedného z najväčších európskych poskytovateľov logistických služieb v oblasti hromadnej prepravy s veľmi špecifickými, na mieru šitými odbornými znalosťami v oblasti logistiky chemikálií,“ vysvetľuje Michael Kriegel. „V chemickej terminológii chceme pre našich zákazníkov vytvoriť dokonalé zmiešané riešenia.“

Rast bude pokračovať

V roku 2020 spoločnosť DACHSER Chem-Logistics spracovala približne 4 milióny zásielok s hmotnosťou 3,4 milióna ton, z toho 1,25 milióna zásielok nebezpečného tovaru s hmotnosťou 457 000 ton. Vďaka svojej globálnej sieti pozemnej, leteckej a námornej nákladnej dopravy prináša poskytovateľ logistických služieb spoľahlivosť procesov vďaka definovaným postupom, garantovaným časom prepravy a ponúkanej kapacite. Okrem toho jej štandardy kvality a bezpečnosti ďaleko presahujú zákonné požiadavky; DACHSER je od roku 2009 dôveryhodným partnerom VCI pre zasielateľské služby v cestnej, leteckej a námornej doprave.

Efektívne systémy a vysokokvalitné údaje

Komplexné logistické koncepcie špecifické pre dané odvetvie sú kľúčovým pilierom stratégie úspechu spoločnosti DACHSER Chem-Logistics. „Všetky prepravy v našej sieti sa uskutočňujú prostredníctvom efektívneho plánovania trás založeného na informačných technológiách a jednotných štandardoch,“ hovorí Kriegel. „Náš sortiment výrobkov entargo ponúka správne riešenie pre každú požiadavku na prepravu.“ Odborníci spoločnosti DACHSER tiež radia zákazníkom v chemickom priemysle v oblasti optimalizácie skladovania a pracovísk, ako aj v oblasti stratégií skladovania a vyhľadávania špecifických pre dané odvetvie.

„IT je základom efektívnosti našej európskej a globálnej logistickej siete. Vďaka našim štandardizovaným, globálne prepojeným systémom zabezpečujeme efektívne procesy a vysokokvalitné údaje za každých okolností,“ hovorí Kriegel. Kľúčovú úlohu zohrávajú integrované kľúčové systémy spoločnosti DACHSER pre riadenie dopravy a skladu: EDI Center ako centrálna komunikačná platforma, webový portál eLogistics a nástroj na riadenie udalostí v dodávateľskom reťazci ActiveReport. Bezpečnosť údajov týchto systémov je certifikovaná podľa normy ISO 27001.

Bezpečnosť na prvom mieste

„Bezpečnosť je pri všetkých našich službách vždy na prvom mieste,“ hovorí Kriegel. To sa prejavuje napríklad v automatickom uplatňovaní všetkých globálnych predpisov pre prepravu nebezpečného tovaru, v dôslednej dostupnosti a používaní zariadení na zabezpečenie nákladu, v povinných kontrolách vozidiel a nakladania okrem kontrol DGR (v súlade s predpismi pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru). Ďalšími príkladmi sú poskytovanie záchranných prostriedkov a osobného ochranného odevu a vybavenia a poradenstvo v oblasti balenia a nakladania nebezpečného tovaru.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS
Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button