Logistika a skladovanie

cargo-partner robí významné kroky k udržateľnosti

cargo-partner robí významné kroky k udržateľnosti. Ako súčasť komplexnej stratégie udržateľnosti cargo-partner zameranej na zníženie environmentálnej stopy svojej organizácie, poskytovateľ prepravy a logistiky už urobil veľké pokroky v znižovaní spotreby papiera vo svojich kanceláriách po celom svete.

cargo-partner robí významné kroky smerom k „bezpapierovej kancelárii“. Za posledných niekoľko rokov spoločnosť digitalizovala a prepracovala množstvo obchodných procesov, od operácií leteckej a námornej prepravy až po fakturáciu a colnú dokumentáciu.

Zelenšia letecká nákladná preprava vďaka elektronickým letecký nákladným listom

Hoci sa odvetvie leteckej nákladnej dopravy pri mnohých procesoch stále spolieha na papierovú komunikáciu, existuje značný potenciál na zníženie spotreby papiera prostredníctvom elektronických leteckých nákladných listov (eAWB). cargo-partner začal proces prechodu na eAWB v roku 2015, pričom každý rok prechádza na eAWB stále viac krajín. Podľa celosvetovej správy zverejnenej IATA dokázala spoločnosť cargo-partner v priebehu 12 mesiacov zvýšiť svoj podiel eAWB o 26 % pri zásielkach z Ázie a o 13 % pri zásielkach z Európy.

Zdroj: Miran Kambic

cargo-partner robí významné kroky k udržateľnosti

Početné lokálne iniciatívy na zníženie spotreby papiera

cargo-partner sleduje svoju spotrebu papiera vo všetkých centrálne registrovaných tlačiarňach po celom svete. Mnohé organizácie v jednotlivých krajinách už znížili svoju spotrebu papiera, napríklad digitalizáciou procesov colného odbavenia a fakturácie a prechodom na elektronické objednávky (eDO) a potvrdenia o doručení (ePOD). Maďarská pobočka cargo-partner od roku 2018 znížila spotrebu papiera o 80 % v námornej preprave a o 34 % v leteckej preprave. V Singapure cargo-partner za posledné tri roky znížila tlač papiera o 30 %, zatiaľ čo vo Vietname spoločnosť dosiahla za rovnaké obdobie zníženie o 15 %. V Thajsku sa spotreba papiera za posledný rok znížila o 25 %.

Okrem toho spoločnosť spustila komplexnú internú informačnú kampaň na zvýšenie environmentálneho povedomia. Sandra Zechmeister, Project Lead Sustainability v cargo-partner, hovorí: „Informovanosť zamestnancov o vplyve na životné prostredie hrá hlavnú úlohu v iniciatívach globálnej udržateľnosti. Dokonca aj drobné činnosti, ako napríklad použitie dvoch obrazoviek na porovnávanie dokumentov namiesto tlače, môžu mať veľký vplyv na celkovú spotrebu papiera.“

Austrália: bez papiera od prvého dňa vďaka CargoWise

Niektoré novšie pobočky, ako napríklad dcérska spoločnosť cargo-partner v Austrálii, sú dokonca od prvého dňa bez používania papiera. Austrálska pobočka cargo-partner, ktorá bola založená v Melbourne v roku 2019, od začiatku pracuje s logistickým softvérom CargoWise, ktorý funguje ako pilotný program pre následné zavedenie CargoWise v rámci globálnej organizácie. Austrálsky tím využíva digitálnu platformu na celý manažment dopravy a komunikáciu, čím sa eliminuje potreba tlačiť zložky, faktúry, predbežné upozornenia a podobne – s jedinou výnimkou pre dokumenty, ktoré sú zo zákona povinné v tlačenej podobe.

Sandra Zechmeister (zdroj: cargo-partner)

cargo-partner robí významné kroky k udržateľnosti

Digitalizácia je kľúčom k tomu, aby sa kancelárie bez papiera stali realitou

Prechod z papierovej na digitalizovanú dokumentáciu nielenže znižuje environmentálnu stopu cargo-partner, ale slúži aj na zefektívnenie operácií a menšiu náchylnosť k chybám. Sandra Zechmeister vysvetľuje: „Digitalizácia našich obchodných procesov je kľúčom k zvýšeniu kvality našich údajov a zefektívneniu spolupráce so zákazníkmi a partnermi. Naša platforma riadenia dodávateľského reťazca SPOT zohrala zásadnú úlohu pri zvyšovaní presnosti údajov a pokračujúce zavádzanie CargoWise nám ďalej pomáha napredovať v našom úsilí o digitalizáciu a zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Zároveň môžeme využiť digitalizáciu na zníženie spotreby papiera a iných zdrojov a zvýšenie efektivity procesov v prospech všetkých zúčastnených strán.“

Spoločnosť cargo-partner bude naďalej pracovať na hľadaní spôsobov, ako minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie a pomáhať všetkým zainteresovaným stranám, aby bola ich prevádzka udržateľnejšia.

Zdroj
transport.sk
Editor
TSFoto: cargo-partner

Prečítajte si aj

Back to top button