Rôzne

Ako riešiť nedostatok pracovníkov pomocou automatizácie

Ako riešiť nedostatok pracovníkov pomocou automatizácie. Automatizácia je cesta k podpore manuálnej pracovnej sily, nie k jej nahradeniu. Nedostatok pracovných síl vo výrobe je celosvetovo stále väčší problém.

V roku 2023 zverejnila agentúra Reuters alarmujúci trend: rekordných 53 % spoločností sa stretáva s problémami pri prijímaní zamestnancov. Nedostatok zamestnancov a prudko rastúce náklady na energie v kombinácii so snahou o klimatickú neutralitu vytvárajú nové výzvy. V snahe o udržateľnú výrobu sú majákom pokroku inovatívne stratégie, ktoré riešia nedostatok pracovných síl a posilňujú existujúce talenty. Automatizácia už nie je len trendom, ale konkurenčnou nevyhnutnosťou.

Preberme si štyri najdôležitejšie spôsoby riešenia nedostatku pracovných síl a podpory súčasnej pracovnej sily prostredníctvom automatizácie:

Využitie integrovaných riešení kombinujúcich IT a OT

Spoločnosti by mali využívať integrované riešenia kombinujúce odborné znalosti skúsených partnerov a integrujúce informačné technológie (IT) aj prevádzkové technológie (OT). Tento prístup zaisťuje bezproblémové implementovanie automatizačných technológií a maximalizuje ich potenciál odľahčiť zamestnancom od opakujúcich sa a monotónnych úloh. Krajiny EÚ, ktoré už v oblasti automatizácie dosiahli významný pokrok, majú dobré predpoklady pre prijatie integrovaných riešení. Spolupráca spoločností OMRON, Nokia a Dassault Systèmes je dokonalým príkladom zavádzania riešení. Ide o Internet vecí (IoT) v priemyselnom prostredí a ukazuje silu ich spoločných odborných znalostí v autonómnom výrobnom prostredí. Tento synergický prístup kombinuje privátnu bezdrôtovú technológiu 5G spoločnosti Nokia, skúsenosti virtuálnych dvojčiat spoločnosti Dassault Systèmes a inteligentnú automatizáciu spoločnosti OMRON. Pričom demonštruje potenciál digitálnej transformácie a automatizačných riešení založených na IoT pre rôzne priemyselné odvetvia.

Ako riešiť nedostatok pracovníkov pomocou automatizácie
Robot OMRON – Škoda Auto

Zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily s digitálnymi a technickými zručnosťami

Začlenenie automatizácie do tradičných podnikov závisí od výchovy pracovníkov vybavených digitálnymi a technickými znalosťami. Prognóza Svetového ekonomického fóra z roku 2022 uvádza, že do roku 2025 bude polovica pracovnej sily potrebovať rekvalifikáciu, aby sa prispôsobila Priemyslu 4.0 a ďalším odvetviam. Pozoruhodné je, že do roku 2027 sa v dôsledku revolučných výrobných procesov zmení viac ako dve tretiny zásadných zručností v súčasných pracovných požiadavkách.

Spoločnosť OMRON sa zaviazala vychovávať novú generáciu v oblasti priemyselnej automatizácie a zostáva verná svojmu poslaniu prispievať k lepšej spoločnosti. Popularizujú automatizáciu – pozývajú mladých ľudí na aktivity, organizujú dni otvorených dverí, spolupracujú so vzdelávacími inštitúciami a univerzitami, sprístupňujú svoje technológie a mnoho ďalšieho. Odborníci z OMRON ponúkajú študentom vzdelávacie kurzy a workshopy. Zároveň finančne podporujú dôležité vzdelávacie a výskumné iniciatívy. Jedná sa napríklad o robotický tím i-bots v Nemecku, univerzity a ďalšie inštitúcie podporujú aj prostredníctvom darov.

Nikdy nie je neskoro začať svoju cestu s inovatívnymi technológiami

Pokročilé technológie, ako sú robotika, big data a cloud computing, rozšírená realita (AR) a Internet vecí (IoT), môžu riešiť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov tým, že umožní tvorbu hodnôt a flexibilné pracovné postupy. Spolupráca s poskytovateľmi technológií, ktorí majú skúsenosti s nástrojmi, ako sú 5G, edge AI a analýza dát, môže viesť k úspešnej implementácii a využitiu týchto technológií. Napríklad spoločnosť OMRON Automotive Electronics Italy dosiahla 100 % kvalitu montovaných dielov, čím sa znížili náklady spojené s odpadom a návratnosť investície bola dosiahnutá iba za jeden rok. A to vďaka tímu i-BELT Data Services spoločnosti OMRON, ktorý pracovníkov podporil pri revízii výrobných stratégií prostredníctvom analýzy dát ako nástroja pre inteligentné riadenie kritických procesných vád v reálnom čase.

Robot OMRON ROEQ TMC500

Začnite v malom, testujte a potom rozširujte

Zavedenie automatizácie vyžaduje starostlivé plánovanie a zvažovanie. Začať s malými pilotnými projektmi umožňuje spoločnostiam testovať účinnosť a prijateľnosť automatizačných technológií v rámci ich konkrétnych prevádzok. Po úspešnej implementácii ich možno rozšíriť, aby sa urýchlil rast a komplexnejšie riešil nedostatok pracovných síl. Dôležité je od začiatku zapojiť zamestnancov, riešiť ich obavy a ukázať im výhody automatizácie.

Podľa nedávnej štúdie Medzinárodnej federácie robotiky z júla 2023 sú Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko a Poľsko piatimi krajinami EÚ, ktoré sú na čele v oblasti zavádzania priemyselných robotov. Na tieto krajiny pripadá 70 % všetkých inštalovaných robotov v EÚ v roku 2022. Na rozdiel od obáv zo straty pracovných miest neodhaľuje 20-ročná štúdia automatizácie práce v Nemecku žiadne známky toho, že by roboty spôsobovali celkový pokles zamestnanosti. Namiesto toho dochádza k presunu pracovných rolí, kedy automatizácia zvláda určité úlohy a umožňuje zamestnancom sústrediť sa na náročnejšie oblasti vyžadujúce ľudský zásah. Roboty navyše zmiernili záťaž nočných smien. Pomocou automatizácie sa zvyšuje efektivita, obmedzujú opakujúce sa úlohy a umožňujú pracovníkom vykonávať zmysluplnejšie práce. Pomocou integrovaných prístupov, školení digitálnych zručností a inovatívnych technológií môžu spoločnosti prekonať nedostatok pracovníkov a podporiť rast. Automatizácia je nástroj, ktorý zvyšuje produktivitu a poháňa podniky vpred a rieši problémy s pracovnou silou.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, foto: archív

Prečítajte si aj

Back to top button